Pudelns Hjärna – en utställning sammanställd av Jens Fänge

I drömmen drömmer drömmen en dröm.
Det händer konstiga saker ibland. Trollkarlen drack upp sig själv och försvann.

Jag tänker att den här utställningen skall fungera som en kinesisk ask. Både i enskilda verk och i det arbete som hela utställningen utgör finns historier och bilder som reflekterar över relationen mellan konsten och (det som ibland kallas) verkligheten. Skikt efter skikt av minnen och erfarenheter. Det skenbart enkla skavfota med fint utmejslade världar. Utställningen rymmer motsägelser. Jag tror att dessa möten alstrar ljus.

Jens Fänge, Stena 15, Göteborgs Konstmuseum, Sweden

STENA 15
Sten A Olssons Kulturstipendium 1996 – 2011

Ett urval av de första 15 årens stipendiater i en utställning curerad av Sune
Nordgren. Utställningen presenterar åtta bildkonstnärer vars verk får bilda
nedslag i den samtida konsten. Följande konstnärer deltar: Monica Englund,
Jens Fänge, Annika von Hausswolff, Eva Hild, Jarl Ingvarsson, Maria Lindberg,
Mikael Olsson och Ola Åstrand. Utställningen har tillkommit på initiativ av
Stenastiftelsens styrelse i nära samarbete med Göteborgs konstmuseum.

Carl Hammoud & Jens Fänge, Gallery Baton, Seoul, South Korea

From Press Release:

Gallery Baton is pleased to present Diplopia, an exhibition introducing new works by Swedish artists Jens Fänge and Carl Hammoud.

Diplopia is the technical term for double vision; the simultaneous perception of two images. The title refers to the common denominators in the works of Fänge/Hammoud, such as the usage of two (or more) images, the double exposure of objects, or simply the equivocal nature of their works - where one interpretation is as true as another.

Time Waits for Us, Galleri Magnus Karlsson

Galleri Magnus Karlsson is pleased to announce a group exhibition that will be on display throughout the summer. In conjunction with the inauguration of Nationalmuseum’s temporary space with the exhibition Carl Larsson - Friends and Enemies in our building (The Royal Academy of Fine Arts), we will show Time Waits for Us . This exhibition presents new works by all of our gallery artists.

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

gallery hours

Tuesday–Friday 12–5 pm
Saturday–Sunday 12–4 pm
or by appointment
(Closed for Easter 18-20/4)