Tommy Hilding

Face Ad

26.8—26.9 2009

This time his view is pointed towards the city; the monotonous facades of the million-program*, the suburb’s impersonal industrial landscapes and the standardized blocks of home-crofts.

Press Release

FACE AD is Tommy Hilding’s eight exhibition at the gallery. This time his view is pointed towards the city; the monotonous facades of the million-program*, the suburb’s impersonal industrial landscapes and the standardized blocks of home-crofts. The paintings are structured in many layers, like collages, where fragments from different sources have been attached to a whole. Some parts quiet, objective reproduced and others expressive, dramatically to the edge of disbandment. In some of the images Tommy Hilding puts the individual in opposition to the architecture. A face like a passport photo is transfered on a membrane in front of the facade.

Tommy Hilding is born 1954 and lives in Stockholm. He has exhibited regularly since the beginning of the 1980s, most recently at Angles Gallery in Santa Monica, US (2008).

*A programme from the government to build 1,000,000 new apartments in Sweden between 1965-75.

Svenska: 

‘FACE AD’ är Tommy Hildings åttonde utställning på galleriet. Denna gång är blicken riktad mot staden; miljonprogrammets monotona fasader, förstadens opersonliga industrilandskap och de likriktade egnahemskvarteren. Målningarna är uppbyggda i många lager, likt collage, där fragment från olika ursprung fogats samman till en helhet. Vissa delar stillsamma, sakligt avbildande och andra expressiva, dramatiska på gränsen till upplösning. I några av bilderna har Tommy Hilding ställt individen i kontrast mot arkitekturen. Ett ansikte likt ett passfoto är överfört på en transparent hinna framför fasaden.

Tommy Hilding är född 1954 och bosatt i Stockholm. Han har ställt ut regelbundet sedan början av åttiotalet. Den senaste utställningen var på Angles Gallery i Santa Monica, USA (2008).

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com