Maria Nordin, Niklas Eneblom & Ulf Lundin

In Frames

10.11—18.12 2010

The title can allude to framed paintings at an exhibition, but rather highlights the artists' relationship to film, working practices and regulations.

Press Release

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present the exhibition IN FRAMES with new works by the artists; Niklas Eneblom, Maria Nordin and Ulf Lundin.
The title can allude to framed paintings at an exhibition, but rather highlights the artists' relationship to film, working practices and regulations.

Gallery 1:
Niklas Eneblom

Niklas Eneblom is showing a new series of smaller paintings similar to film stills. Recurring in the paintings is a woman, seen from behind or with her face turned away, as if avoiding the eyes of the viewer. The cinematic perspective is enhanced by the proportions the paintings (close to 16:9 or the letterboxformat) and the frozen moments, from apparently ordinary, but at the same time intense, situations that are depicted.

Gallery 2:
Maria Nordin

Maria Nordin works with watercolour as free-standing paintings but also as base for her animations. In this exhibition she is showing a number of larger watercolours, with inspiration from different periods in the art history that refers to the body, particularly the 60’s and 70’s body art, as well as church paintings from the Renaissance.
The work speaks about human beings as bodies and the interactions between the figures. Through painting Maria Nordin explores the carnal, the skins function as an interface and surface, and the spaces in between that appear. She will also show a film made by 24 watercolours animated in a loop, based on a performance by Vito Acconci, 1971.

Gallery 3:
Ulf Lundin

Ulf Lundin has been working on a series of photographs called STILL FILMS since 2006 and was shown in a larger acknowledged exhibition at the gallery in 2008.
During the continuous work he has also developed a number of photographs in panorama, which are now shown for the first time. Each picture consist of a multitude of exposures taken from a rich archive of documentary photographs, put together digitally, and by adding and subtracting Ulf Lundin has created a new reality of his own. In the pictures the locations has become even more important and the photographs register landscapes and sequences of events that otherwise can’t be perceived by the eye.

Svenska: 

Galleri 1:
Niklas Eneblom

Niklas Eneblom visar en serie nya mindre målningar som för tankarna till stillbilder ur spelfilmer. I bilderna återkommer en ensam kvinna sedd bakifrån eller med bortvänt ansikte som undviker betraktarens blick. Den filmiska aspekten förstärks av målningarnas proportioner (de ligger nära 16:9 eller brevlådeformatet) och de frysta, till synes vardagliga men laddade ögonblicken som skildras.

Galleri 2:
Maria Nordin

Maria Nordin arbetar med akvarell i fristående bilder samt som underlag för animationer. På galleriet visas ett antal större akvareller där hon hämtat inspiration från vitt skilda perioder i konsthistorien som refererar till kroppen, framför allt 60- och 70-talets body art, samt renässansens kyrkmålningar. Verken handlar om människan som kropp och interaktioner människor emellan. Genom måleriet utforskas det köttsliga, hudens funktion som gränssnitt och yta och de mellanrum som uppstår. I utställningen visas också en film där hon av 24 akvareller animerat en loop med utgångspunkt i en performance av Vito Acconci från 1971.

Galleri 3:
Ulf Lundin

Ulf Lundin har sedan 2006 arbetat med den fotografiska serien STILL FILMS. En större uppmärksammad utställning visades på galleriet 2008. Under det pågående arbetet har han även i ett antal bilder utforskad panoramaformatet som nu visas för första gången. Varje bild består även här av en mängd exponeringar som satts samman digitalt. Utifrån ett rikt dokumentärt material har han kunnat addera och dra ifrån och skapa en egen ny verklighet. I dessa bilder har platsen blivit än viktigare och fotografierna registrerar landskap och händelseförlopp som inte kan uppfattas med blotta ögat.

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com