Susanne Johansson

Ett rum inuti / A Room Within

19.2—22.3 2015

We are pleased to present Susanne Johansson’s seventh solo exhibition in the gallery In A Room Within Susanne Johansson presents new paintings with two parallel themes: nature and portrait.

The nature is depicted in an organic, fragmentary form of painting in which the recognizable meets the improvised. The subjects are taken from a nearby surrounding but are aiming inwards, towards a room within.

In a series of portraits Johansson approaches ancient sculptures in a muted, reduced tonality. These immortalized faces in stone are given new life, light and presence, through painting. Time and distance is condensed to a mutual and compelling present.

A Room Within deals with thoughts and feelings of loss, grief, a sense of belonging, absence and fear, but also the possibility of hope. In her paintings Johansson finds an expression that contains multiple and sometimes contradictory interpretations.

There is a someone by the window
looking inwards
The shadows of the trees
a framework around the house
the roof weighed down by
a tender light
a surrounding green splendor
and the quick shifting
of darkness and light
She is bearing that house
with the strength of her thoughts
with her eyes
and her distressed hands
Outside time is calling at the gate
and growing like leaves of grass on the road

A room within time
a room within the room which is time
outside words and flakes of fire
are continuosly swirling down.

(From the notebook of Susanne Johansson)

Susanne Johansson was born 1969 in Stråkanäs in the north of Sweden. She now lives in Uppsala. She studied at the Royal Institute of Art in Stockholm (1992-1997). Selected exhibitions: Hellvi Kännungs, Gotland (2014), Galleri Magnus Karlsson (2012, 2009, 2007, 2004, 2002 & 1999), Volta NY, New York, Fred [London] (2011), Fred [London] (2010), Konsthallen/Kulturens Hus, Luleå (2007), Feigen Contemporary New York (2006), Prague Biennale 2 (2005), M'ARS Center for Contemporary Art, Moscow (2005).

Opening Reception Thursday February 19, 5–8 pm.

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Susanne Johanssons sjunde separatutställning på galleriet; Ett rum inuti. I Susanne Johanssons nya målningar kan man följa två parallella spår: landskapet och människan.

Naturen som skildras närmar sig ett organiskt, fragmentariskt måleri där det igenkännbara möter det förutsättningslöst improviserade. Motiven är hämtade från en nära omgivning, men vänder sig inåt mot en inre rumslighet.

I en serie porträtt har Johansson med en mer reducerad färgskala närmat sig antika skulpturer. Dessa ansikten förevigade i sten får genom måleriet nytt liv, ljus och närvaro. Här krymper tid och avstånd till ett gemensamt angeläget nu.

Ett rum inuti bearbetar tankar och känslor om förlust, sorg, gemenskap, frånvaro och rädslor, men också ett möjligt hopp. I måleriet finner Johansson ett uttryck som får innehålla motsägelsefulla tolkningar.

Det står en människa vid ett fönster
tittar in i sig själv
trädens skuggor
ramverket runt huset
taket lastat med
ömt ljus
en grön grannlåt
runt om
och kvicka skiftningar
i ljus och mörker
Hon bär det där huset
med tankens kraft
med sina ögon
och sina oroliga händer
ute hänger tiden på låset
och växer som grässtrån på vägen

Ett rum inuti tiden
ett rum inuti det rum som är tiden
utanför regnar det ord och eldflagor
om vartannat.

(Ur Susanne Johanssons anteckningsbok)

Susanne Johansson är född 1969 i Stråkanäs utanför Kalix och bosatt i Uppsala. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1992–1997).
Utställningar i urval: Hellvi Kännungs, Gotland (2014), Galleri Magnus Karlsson (2012, 2009. 2007, 2004, 2002 & 1999), Volta NY, New York, Fred [London] (2011), Fred [London] (2010), Konsthallen/Kulturens Hus, Luleå (2007), Feigen Contemporary New York (2006), Prague Biennale 2 (2005), M’ars Center for Contemporary Art, Moskva (2005).

Läs recensioner på:
www.omkonst.se
,
www.konsten.net

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com