Mette Björnberg

Innan allt faller / Before It All Falls

17.4—19.4 2015

We also have the pleasure to present Before it all falls I & II, two sculptures by Mette Björnberg. The sculptures are displayed during Market Art Fair, Stockholm, in the section Market Space.

Mette Björnberg presents a pair of towering balancing sculptures which together serve as an allegory of the never-ending balancing game that is life.
Running recurrently in Mette Björnberg’s sculptural body of work, spanning over close to twenty years is the quality of presenting more than initially meets the eye.

With a keen command of materiality and colours, her works are attributed a near physical presence, pulling the viewer in for a closer glance, compelling you to almost touch and feel the works. As happy-go-lucky as they first appear, Mette Bjönberg’s sculptures are deceivingly joyful, representing often an autobiographical extension of the artist herself; deriving from an inner emotional life, expressing various conditions of the heart and mind. Short, yet evocative titles serve to hint at a larger and more nuanced scene begging to be unfolded, possibly altering and rebutting an initial perception of the presented work.

Mette Björnberg’s presentation consists of two eponymously titled sculptures, “Before it All Falls I & II”. Within the intimate confines of the room, the two towering sculptures intentionally and unapologetically command their space. Bearing the titles in mind, the pair presents together an allegory of the never-ending juggle and balancing game that is life itself. For all the effort that goes into keeping everything on track, discomposure perhaps never lies too far away. On a slightly more literal note, the title nods as well to the underlying technical arrangements and execution of defying the impossibility of allowing the sculptures to rest firmly on the ground.

The founding steel rods which are entirely concealed have been embellished with figurative components, some of which are familiar from past works and have become characteristic for Mette Björnberg’s sculptures, and extend a play on shapes to the works on view. Symbolically they resonate with various aspects of the course of life.
As such, floral components tell of growth, books of insight and knowledge and the mirror of the self. A braid of hair mounted at the very top of one the two sculptures, indicative of youth and beauty, cleverly offers an explanation on which fall, or rather end, is ultimately in contention here.

Text: Ashik Zaman & Koshik Zaman
C-print–A journal about contemporary art

Market Art Fair’s opening hours:
Friday 17.4 12–7 pm
Saturday 18.4 12–6 pm
Sunday 19.4 12–6 pm

Admission:
1-day ticket 120 SEK/ 80 SEK (students)
3-day ticket 200 SEK/ 120 SEK (students)

Address:
Liljevalchs
Djurgårdsvägen 60
115 21 Stockholm
Sweden

More information:
www.c-print.se
www.market-art.se
www.liljevalchs.se

Svenska: 

Vi har även glädjen att presentera Innan allt faller I & II, två skulpturer av Mette Björnberg. Skulpturerna visas under Market Art Fair på avdelningen Market Space.

Som en röd tråd genom Mette Björnbergs konstnärskap som sträcker sig tillbaka över drygt tjugo år är skapandet av skulpturala verk som bär på förtäckta känslouttryck. Med ett oklanderligt öga för färgsättning och materialkomposition, har Mette Björnbergs skulpturer en påtaglig närvaro i rummet som inte går att ta miste på. De nästan kräver att låta sig undersökas på nära håll. För den oinvigde kan de te sig som översvallande glada men verken bottnar inte sällan i det självupplevda och kan sägas utgöra en återspegling av konstnärens inre sinnes- och känslovärld. Korta men deskriptiva verkstitlar ger en antydan till ett djup och komplexitet som möjligen inte uppfattas redan vid första anblick.

Mette Björnbergs senaste skulpturserie utgörs av ett skulpturpar med de tudelade titlarna ”Innan allt faller I & II”. De två skulpturerna som skjuter i höjden och onekligen tar rummet i anspråk ursäktar inte för sin existens. Med titeln i åtanke, ligger en allegorisk tolkning för det sköra livet nära till hands. Med vardagens ständiga utmaningar och påfrestningar finns kaoset och oordning som bekant alltid inom räckhåll. Mer bokstavligen kan titeln även antas omnämna den underliggande konstruktionen på verken som de fysiska förutsättningarna till trots står stadigt förankrade på utställningsgolvet.

De förtäckta metallrören som konstruktionen vilar på har utsmyckats med figurativa komponenter varav en del känns igen från tidigare verk och har kommit att bli karaktäristiska för Mette Björnbergs skulpturer. De figurativa komponenterna tycks här berätta om olika skeden i livet. Blomster antyder tillväxt, böcker kunskap och bildning och spegeln tjänar som symbolik för jaget. En hårfläta som symbol för skönhet och ungdom, återfinns i toppen på en av de två skulpturerna och förkunnar att fallet, eller snarare slutet, alltjämt lurar runt hörnet.

Text: Ashik Zaman & Koshik Zaman
C-print–A journal about contemporary art

Mässans öppettider:
Fredag 17.4 12.00–19.00
Lördag 18.4 12.00–18.00
Söndag 19.4 12.00–18.00

Entré:
1-dagsbiljett 120 SEK/ 80 SEK (studerande)
3-dagarsbiljett 200 SEK/ 120 SEK (studerande)

Adress:
Liljevalchs
Djurgårdsvägen 60
115 21 Stockholm

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com