Richard Johansson

51st State

26.3—3.5 2015

We are pleased to present Richard Johansson’s seventh solo exhibition at the gallery; 51st State. Richard Johansson works in a variety of techniques, and thanks to his great craftsmanship skills he can sensitively choose material and technique depending on what he wants to convey. The exhibition presents painted wooden sculptures, installation and a series of paintings.

Richard Johansson lives with his family outside Kivik in Österlen, Sweden. An environment that easily brings to mind a template image of a picturesque artist life. But in the mornings, he puts on workmen’s clothes and identifies himself with the local craftsmen. He draws his inspiration from stories of alienation, class struggle and social justice, rather than the seductive countryside on their doorstep. 51st State depicts a dream of America and a contemporary Swedish mirror world, but above all stories on a personal but universal level.

In the central sculpture Cheerleading for Leonard Peltier, we meet a young, proud woman with cheerleading outfit and pom poms. But the title names a leader of the American Indian Movement who was jailed on vague grounds after an incident where two FBI agents were killed. On closer examination, we can see that the woman seems trapped in an enforced role – to live the American dream. Her dance is perhaps rather linked to Native American traditions and rites? This picture is double, and the opposites chafe.

In a series of 26 paintings on panel, we get to follow a fictitious American road movie. It is, at the same time, a journey into Richard Johansson’s head and the references are numerous and diverse. The suite can also be seen as a homage to the Australian artist Sidney Nolan who has been an artistic role model. It is a dry, formal painting with bizarre details and warped logic. There is no clear destination and the journey appears as an enigmatic, poetic riddle going in circles.

The sculpture carrying the name of the exhibition (51st State) is a scenery of a deserted city. Along the straight main street there are shops, cinemas and restaurants – the archetype of a functioning society where the electric lines form the bloodstream. It is a three-dimensional painting where buildings, roofs and asphalt interact in a musical, abstract, functional whole. The emptiness and silence may be perceived haunting and post-apocalyptic, but the sculpture can also be seen as a playground for dreams.

High up on a wall hangs a conspicuous sign with text in relief: ”Ass Has No Class”.

Richard Johansson is born 1966 in Vrigstad, Småland, Sweden. Education at Forum (Malmö Art Academy), Sweden 1989–94. He lives and works in Södra Mellby, Kivik. Sweden. Selected Solo Exhibitions: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2015, 2011, 2009, 2003, 1998), Galleri Thomas Wallner, Simris, Sweden (2013), Galleri PS, Gothenburg, Sweden (2012, 2002, 1999), Haninge Konsthall, Stockholm, Sweden (2011), Together with Mette Björnberg, Kristianstad konsthall, Västerås Konstmuseum, Växjö konstall, Sweden (2009–2010), Galerie Hartwich, Rügen, Germany (2004), Galleri Rostrum, Malmö, Sweden (2000), Krognoshuset, Lund, Sweden (1996). Selected group exhibitions: Zentrum für Zeitgenössiche Kunst, Dresden, Germany (2013), Stadtgalerie Kiel, Germany (2013), Borås konstmuseum, Sweden (2013), Varberg konsthall, Sweden (2012), Virserums konsthall, Sweden (2012), Växjö konsthall, Sweden (2012), Mjellby konstmuseum, Sweden (2011), Frieze Art Fair, London, UK (2007, 2005), Konstcentrum Gävle, Sweden (1998).

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Richard Johanssons sjunde separatutställning på galleriet; 51st State. Richard Johansson arbetar i en mängd tekniker, och tack vare stort hantverkskunnande kan han lyhört välja teknik beroende på vad han vill berätta. Utställningen presenterar bemålade träskulpturer, installation och en serie målningar.

Richard Johansson bor tillsammans med sin familj utanför Kivik på Österlen. En omgivning som lätt för tankarna till en schablonbild av ett pittoreskt konstnärsliv. Men på morgnarna tar han på sig arbetskläder och identifierar sig helst med de lokala hantverkarna. Han hämtar sin inspiration från historier om utanförskap, klasskamp och social rättvisa, snarare än det förföriska landskapet inpå knuten. 51st State skildrar en dröm om Amerika och en samtida svensk spegelvärld, men framförallt berättelser på ett personligt men allmängiltigt plan.

I den centrala skulpturen Cheerleading för Leonard Peltier möter vi en ung, stolt kvinna med cheerleading-kläder och pom poms. Men titeln namnger en ledare för American Indian Movement som fängslades på oklara grunder vid en händelse där två FBI-agenter dödades. Vid en närmare betraktelse kan vi se att kvinnan tycks fångad i sin påtvingade roll – att leva den amerikanska drömmen. Hennes dans är kanske snarare kopplad till den amerikanska ursprungsbefolkningens traditioner och riter? Bilden är dubbel och motsatserna skaver.

I en serie om 26 målningar på pannå får vi följa med på en fiktiv amerikansk roadmovie. Det är samtidigt en resa in i Richard Johanssons huvud och referenserna är många och vitt skilda. Sviten kan också ses som en hälsning till den australiensiske konstnären Sidney Nolan som varit en konstnärlig förebild. Det är ett torrt, sakligt måleri med bisarra detaljer och skev logik. Här finns ingen tydlig destination utan resan kan snarare liknas vid en gåtfull, poetisk rebus som går i cirklar.

Skulpturen som bär utställningens namn (51st State) är en kuliss av en öde stad. Längs den raka huvudgatan finns affärer, biografer och restauranger – arketypen av ett fungerande samhälle där elledningarna bildar blodomloppet. Det är en tredimensionell målning där huskroppar, tak och asfalt samspelar i en musikalisk, abstrakt, funktionell helhet. Tomheten och tystnaden kan uppfattas skrämmande och postapokalyptisk, men skulpturen kan också ses som en lekplats för drömmar.

Högt upp på en vägg hänger en iögonfallande skylt med text i relief: ”Ass Has No Class”.

Richard Johansson är född 1966 i Vrigstad, Småland. Utbildad vid Konstskolan Forum i Malmö 1989–94. Han är bosatt och verksam i Södra Mellby, Kivik. Separatutställningar i urval: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2015, 2011, 2009, 2003, 1998), Galleri Thomas Wallner, Simris (2013), Galleri PS, Göteborg (2012, 2002, 1999), Haninge Konsthall, Stockholm (2011), Tillsammans med Mette Björnberg, Kristianstad konsthall, Västerås Konstmuseum, Växjö konsthall (2009–2010), Galerie Hartwich, Rügen, Tyskland (2004), Galleri Rostrum, Malmö (2000), Krognoshuset, Lund (1996). Grupputställningar i urval: Zentrum für Zeitgenössiche Kunst, Dresden, Tyskland (2013), Stadtgalerie Kiel, Tyskland (2013), Borås konstmuseum (2013), Varbergs konsthall (2012), Virserums konsthall (2012), Växjö konsthall (2012), Mjellby konstmuseum (2011), Frieze Art Fair, London (2007, 2005), Konstcentrum Gävle (1998).

Se en videointervju där Richard Johansson berättar om utställningen.

Upcoming Exhibition

Susanne Johansson

Half-life

2.10—6.11 2021

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com