Petra Lindholm

Whiteout

17.1—15.2 2015

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Petra Lindholm’s sixth solo exhibition in the gallery, Whiteout. The exhibition features new assemblages, objects, installations and the video Empty Vessels.

In Petra Lindholm’s last exhibition at the gallery (For Anne Marie, 2011) she started to work more three-dimensionally. A series of ceramic sculptures, hand-colored photographs and two light installations (thin layers of fabric placed in front of light sources) was shown together with the video that constituted the hub of the exhibition. The process of making these works gave a taste for more and when she now returns with the exhibition Whiteout, the physical and tactile has a central role.

In Whiteout she revisits to the Mountain as a theme, symbol and motif. In 2013 Petra Lindholm lived with her family in Kathmandu, Nepal, and the exhibition is influenced by this experience on many levels. The huge mountain massif, with Mount Everest as its highest peak, attract more and more people looking for challenges. A phenomenon that has created a new form of mass tourism at a high altitude. To climb the mountains and expose yourself to the strains of nature has become a symbol of human endeavor in different forms. In the video Empty Vessels Lindholm depicts this double journey as we follow the mounteneers’ footsteps and thoughts.

Lindholm processes her moving images digitally and put them in transparent layers and loops. The soundtrack contains Alpha waves and a pep talk read by a computer voice, but also the artist’s own music and singing. The video oscillates between a narrative documentary and a more dissolved, abstract symbolism. Lindholm’s work deals with the fascination of both the big expeditions and the lonely adventurer, but at the same time there is also a built in criticism and questioning. How far can man pursue his desire to explore unknown places? How much human impact can our earth handle?

During her stay in Nepal Lindholm also began to work with textile assemblages. Problems with the electricity supply forced her to work without digital technology and instead turn to a analogue handcraft for long periods of time. The result is a series of pictures in which thin layers of fabrics, photographs and pigments are applied onto panel. These can be seen as an extension of her videos and also reconnects to her earlier graphic works. On location in the gallery she will also produce large scale, site-specific light installations.

Petra Lindholm (b. 1973 in Karis) lives and works in Ekenäs, Finland. She studied at the Royal Institute of Fine Arts in Stockholm (1996–2001) and has had solo exhibitions in galleries and institutions in Sweden, Finland, Germany, Italy and the United States. She is represented in the collections of the Moderna Museet, Stockholm, Malmö Art Museum, Borås Art Museum, Västerås Art Museum, and Kiasma, Helsinki. In 2001 she received the Maria Bonnier Dahlin scholarship, and in 2006 she was awarded the third prize of Carnegie Art Award.

Opening Reception Saturday January 17, 12–4 pm

More information:
www.c-print.se
www.platformgreen.org

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Petra Lindholms sjätte separatutställning på galleriet, Whiteout. I utställningen visas nya assemblage, objekt, installationer samt filmen Empty Vessels.

I Petra Lindholms förra utställning på galleriet (Till Anne Marie, 2011) började det tredimensionella bli allt mer närvarande. En serie skulpturer i keramik, handkolorerade fotografier och två ljusinstallationer där tunna skikt av textil placerats framför en ljuskälla visades tillsammans med filmen som utgjorde utställningens nav. Arbetet med dessa verk gav mersmak och när Petra Lindholm nu återkommer med utställningen Whiteout, har det fysiska och taktila en mer central roll.

I Whiteout återkommer hon till Berget som tema, symbol och motiv. Under 2013 levde Petra Lindholm med sin familj i Katmandu, Nepal och utställningen är färgad av dessa erfarenheter på flera plan. Det väldiga bergsmassivet med Mount Everest som högsta topp lockar allt fler människor som söker utmaningar. Ett fenomen som skapat en ny form av massturism på hög höjd. Att bestiga berget och utsätta sig för naturens prövningar har blivit en symbol för mänsklig strävan i olika former. I filmen Empty Vessels skildrar Lindholm denna dubbla resa när vi följer i bergsbestigarnas fotspår och tankar. Lindholm bearbetar sina rörliga bilder digitalt och lägger dem i transparenta lager och loopar. Ljudspåret innehåller alfavågor och ett peptalk uppläst av en datorröst, men också konstnärens egen musik och sång. Filmen pendlar därvid mellan den dokumentära berättelsen och en mer upplöst, abstrakt symbolik. Lindholms arbete präglas av en fascination för både de stora expeditionerna och den ensamma äventyraren, men här finns också en inbyggd kritik och ett ifrågasättande. Hur långt kan människan driva sitt begär att utforska okända platser? Hur mycket mänsklig påverkan tål vår jord?

Under vistelsen i Nepal började Lindholm även arbeta med textila assemblage. Problem med elförsörjning gjorde att hon under långa stunder tvingades arbeta analogt utan digital teknik. Resultatet är en serie bilder där tunna lager av tyger, fotografier och pigment applicerats på pannå. Dessa kan ses som en naturlig förlängning av hennes filmer och återkopplar också till hennes tidiga grafiska arbeten. På plats i galleriet utför hon även platsspecifika ljusinstallationer i större skala.

Petra Lindholm (f. 1973 i Karis) bor och arbetar i Ekenäs, Finland. Hon studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1996–2001) och har bl.a. haft separatutställningar på gallerier och institutioner i Sverige, Finland, Tyskland, Italien och USA. Hon är bl.a. representerad i samlingarna på Moderna Museet, Stockholm, Malmö Konstmuseum, Borås Konstmuseum, Västerås Konstmuseum och Kiasma, Helsingfors. 2001 erhöll hon Maria Bonnier Dahlins stipendium och 2006 tilldelades hon Carnegie Art Awards tredje pris.

Välkommen till vernissage lördag 17 januari kl. 12–16!

Videointervju med Petra Lindholm om utställningen.

Mer information:
www.konsten.net
www.dn.se

Upcoming Exhibition

Susanne Johansson

Half-life

2.10—6.11 2021

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com