Sara-Vide Ericson

Fermenting

9.4—15.5 2016

We have the pleasure to present Sara-Vide Ericson’s fourth solo exhibition in the gallery; Fermenting. The exhibition features paintings made in the last year. The work of the exhibition coincided with the artist moving back to her former home in Hälsingland, Sweden. In the encounter between the past and the present, she has found material for her new works. It’s a personal settlement with her roots and the unraveling of previous generations. She has among other things used stolen clothes and inherited objects when staging her tableaus in “sacred” places. By making use of a performative and more intuitive method where an event is recreated or rather lived, she has experienced a greater freedom of work and challenged herself.

In the exhibition catalog journalist Sanna Samuelsson writes about her meeting with Sara-Vide and her art.

Sara-Vide describes painting as a transformative act, where things take shape, and at the same time are given prolonged life, contrary to the photographs she takes during the work process, that she sees merely as snapshots of a course of events, as frozen moments.
“When I paint, the mental space I occupy starts off as a dark room where the light slowly intensifies as the work progresses. I eventually see the situation and location more clearly, and can see beneath the surface. If I paint it, this continues to happen. It’s like exhaling into a glass, and the breath is still there in the form of condensation. This is where the feeling is. The image doesn’t exist until I paint it.”

From the text Heavy Water by Sanna Samuelsson.
(translated to English by Richard G. Carlsson)

Sara-Vide Ericson was born in Hälsingland in 1983, where she has now returned to live and work. She studied at the Royal Institute of Art in Stockholm (2003—2009), and received much attention for her graduation show She Wolf at Galleri Mejan, Stockholm (2008). The collaboration with Galleri Magnus Karlsson started with a solo presentation, Ride, at Market Art Fair in Stockholm (2010). She has since then had two major exhibitions, Liar (2010) and While Unconscious (2012) and a smaller, The Basement Drawings (2013), in the gallery. The film, Sara-Vide Ericson, where Jacob Frössén followed her work for several years, was broadcasted on Swedish national television (K Special) in 2014. In the fall of 2014 she had her first exhibition at the Danish gallery V1, Copenhagen, and in 2015 she began a collaboration with the New York gallery Albertz Benda, where she has participated in two curated group exhibitions, Empire of Senseless (2015) and Like-ness (2016). She has also exhibited at museums and art centers in Sweden and internationally. In 2011, she was chosen by the curators Robert Storr and Francesca Pietrapaolo to show in North by New York: New Nordic Art at Scandinavia House in New York. Right now there are a number of her works in the exhibition Luftslottet at Norrköping Art Museum, Sweden (until 28.8). As of 20.4, she participates in the exhibition Swedish Art: Now! at Sven-Harry’s Art Museum, Stockholm, which gathers the most promising Swedish artists of this moment.

Read full essay:
www.gallerimagnuskarlsson.com/news/heavy-water-tungt-vatten-essay-sanna-samuelsson

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Sara-Vide Ericsons fjärde separatutställning på galleriet; Fermenting. I utställningen visas målningar utförda det senaste året. Arbetet med utställningen sammanföll med att hon flyttade tillbaka till sin hembygd i Hälsingland. I mötet mellan det förflutna och nuet har hon hittat stoff för sina nya arbeten. Det är en personlig uppgörelse med rötter och ett nystande av trådar bakåt i generationerna. Hon har bland annat använt sig av stulna kläder, ärvda föremål och iscensatt sina bilder på ”heliga” platser. Genom att använda sig av en performativ och mer intuitiv metod, där en händelse återskapas eller snarare levs, har hon upplevt en större frihet i arbetet och utmanat sig själv.

I utställningskatalogen skriver journalisten Sanna Samuelsson om sitt möte med Sara-Vide Ericson och hennes konst.

Att måla beskriver Sara-Vide som en transformativ akt, där saker tar form, och samtidigt får fortsatt liv. Till skillnad från de fotografier som hon tar under arbetets gång, som hon bara ser som snapshots av ett skeende, som frusna ögonblick.
– I det utrymmet som jag rör mig i när jag målar, så är det som i ett mörkt rum, där ljuset sakta tänds medan jag arbetar. Man ser tydligare situationen, platsen, och ser in under ytan. Om jag målar det så fortsätter det att hända. Det är som att andas i ett glas, och andedräkten finns kvar. Där lever känslan. Bilden finns inte innan jag målar den.

Ur texten Tungt vatten av Sanna Samuelsson.

Sara-Vide Ericson är född 1983 i Hälsingland, där hon nu åter bor och arbetar. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (2003–2009), och fick stor uppmärksamhet redan för sin examensutställning She Wolf på Galleri Mejan (2008). Samarbetet med Galleri Magnus Karlsson inleddes med en solopresentation, Ride, på konstmässan Market i Stockholm (2010). Hon har sedan haft två större separatutställningar, Liar (2010) och While Unconscious (2012) samt en mindre, The Basement Drawings (2013), på galleriet. Filmen Sara-Vide Ericson av Jacob Frössén följde hennes arbete under flera år och sändes på SvT (K Special) 2014. Hösten 2014 hade hon sin första utställning på det danska galleriet V1 i Köpenhamn och 2015 inleddes ett samarbete med New York-galleriet Albertz Benda där hon deltagit i två curerade grupputställningar, Empire of Senseless (2015) och Like-ness (2016). Hon har även ställt ut på muséer och konsthallar i Sverige och internationellt. 2011 valdes hon ut av curatorerna Robert Storr och Francesca Pietrapaolo till utställningen North by New York: New Nordic Art på Scandinavia House i New York. Just nu finns ett antal av hennes verk i utställningen Luftslottet på Norrköpings konstmuseum (t.o.m. 28.8). Fr.o.m. 20.4 deltar hon i utställningen Swedish Art: Now! på Sven-Harrys Konstmuseum, som samlar de mest spännande svenska konstnärerna just nu.

Läs hela texten:
www.gallerimagnuskarlsson.com/news/heavy-water-tungt-vatten-essay-sanna-samuelsson

Mer information:
Recension i SvD
Recension på www.omkonst.com
Artikel i Dagens Nyheter

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com