Mamma Andersson & Tal R

Svanesang, Galleri Bo Bjerggaard

24.8—22.10 2016

Svanesang (Swan Song) is the title of two parallel exhibitions shown at Galleri Bo Bjerggaard, Copenhagen and Galleri Magnus Karlsson, Stockholm. It is a joint exhibition project between two of Scandinavia’s most acclaimed artists; Mamma Andersson and Tal R. The first part will open on August 24 in Copenhagen, the second part on August 30 in Stockholm. The exhibitions Svanesang consists of new paintings and works on paper. It is the first major presentation of Mamma Andersson in Denmark and the first gallery exhibition of Tal R in Stockholm.

Svanesang is Mamma Andersson and Tal R’s first collaboration, and it is the result of an image dialogue between the two artists. During the past year they have corresponded and sent each other photographs for inspiration. They have also opened up their work process in a conversation about background material, imagery and themes. As a visitor you will find links between their paintings, and the process has also inspired the development of new expressions. In their cooperation they have been careful to maintain an artistic integrity. The works are still unique to each artist, but seen together they also act as a form of conversation or Chinese whispers.

A catalogue with all the works and a text by Synne Rifbjerg (Danish author and journalist) will be published in conjunction with the exhibitions. A more extensive book based on the cooperation between the two artists will be released later this year.
Read the text by Synne Rifbjergs here.

Welcome to Copenhagen and Stockholm!

Galleri Bo Bjerggaard , Flaesketorvet 85 A, DK-1711 Köpenhamn V
Opening reception Wednesday August 24, 6–9 pm
(the exhibition runs through October 22)
 
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, S-111 52 Stockholm
Opening Reception Tuesday August 30, 4–7 pm
(the exhibition runs through October 23)
 
Mamma Andersson and Tal R will be present at both openings.
 
For further information, interview requests, and visuals, please contact Galleri Magnus Karlsson info@gallerimagnuskarlsson.com or Galleri Bo Bjerggaard bjerggaard@bjerggaard.com

--
Mamma Andersson was born 1962 in Luleå, Sweden. She lives and works in Stockhom, where she graduated from the Royal Institute of Arts (1986–1993). She is one of the most internationally recognized artists in Sweden. Her works is represented in collections such as MoMA, New York, USA, Dallas Museum of Modern Art, USA, MoCA, Los Angeles, USA, Hammar Museum, Los Angeles, USA, Nasjonalmuseet, Oslo, Norway, Moderna Museet, Stockholm, Sweden, Magasin III, Stockholm, Sweden, Göteborgs Konstmuseum, Sweden and Västerås Konstmuseum, Sweden. In 2006 she was awarded the first prize in Carnegie Art Award and in 2003 she represented Sweden in the Venice Biennale. She has been exhibiting in international galleries and museums since the beginning of the 2000s.

Tal R was born 1967 in Tel Aviv, Israel, but has lived most of his life in Copenhagen, Denmark. He graduated from Det Kongelige Danske Kunstakademi (1994–2000). Since then he has been one of Denmark’s leading contemporary artists internationally. His works are represented in museum collections such as Louisiana, Humlebaek, Denmark, Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Germany, Moderna Museet, Stockholm, Sweden, Magasin III, Stockholm, Sweden, Kiasma, Helsinki, Finland och ARoS Århus, Denmark. In 2017 Louisiana opens a large retrospective solo exhibition in connection with his 50th birthday.

Read an article about the show on Artsy

Svenska: 

Svanesang är titeln på två utställningar som visas parallellt på Galleri Bo Bjerggaard, Köpenhamn och Galleri Magnus Karlsson, Stockholm. Det är ett gemensamt utställningsprojekt mellan två av Skandinaviens mest uppmärksammade konstnärer; Mamma Andersson och Tal R. Den ena delen av utställningen öppnar 24 augusti i Köpenhamn, den andra 30 augusti i Stockholm. Utställningen Svanesang består av nya målningar och arbeten på papper. Det är den första större presentationen av Mamma Andersson i Danmark och den första galleriutställningen för Tal R i Stockholm.

Svanesang är Mamma Andersson och Tal R’s första samarbete, och resultatet av en bilddialog konstnärerna emellan. De har under det senaste året brevväxlat och skickat varandra fotografier för inspiration. De har också öppnat upp arbetsprocessen för varandra i en dialog om förlagor och tematik. Som besökare kommer du att hitta motivmässiga kopplingar mellan dem, men processen har även inspirerat till utveckling av nya uttryck. Samarbetet till trots har de varit noga med att behålla en konstnärlig integritet. Verken är fortfarande unika för respektive konstnär, men fungerar även som en form av samtal eller visklek.

Galleri Magnus Karlsson och Galleri Bo Bjerggaard ger i samband med utställningarna ut en katalog med samtliga verk. Den innehåller även en text av den danska författaren och kulturjournalisten Synne Rifbjerg som återger ett samtal mellan konstnärerna. En större publikation kommer ges ut senare under året.
Läs Synne Rifbjergs text här.

Varmt välkomna!

Galleri Bo Bjerggaard , Flaesketorvet 85 A, DK-1711 Köpenhamn V
Vernissage onsdag 24 augusti kl. 18–21
(utställningen pågår t.o.m. 22.10)

Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, S-111 52 Stockholm
Vernissage tisdag 30 augusti kl. 16–19
(utställningen pågår t.o.m. 23.10)

Mamma Andersson och Tal R kommer att närvara vid båda öppningarna.

För ytterligare information, intervjuförfrågningar och bildmaterial, kontakta Galleri Magnus Karlsson info@gallerimagnuskarlsson.com eller Galleri Bo Bjerggaard bjerggaard@bjerggaard.com

--

Mamma Andersson är född i Luleå 1962. Hon bor och arbetar i Stockholm, där hon också utbildade sig vid Kungl. Konsthögskolan (1986–1993). Hon är en av Sveriges mest internationellt erkända konstnärer. Hennes verk finns representerade museisamlingar såsom MoMA, New York, USA, Dallas Museum of Modern Art, USA, MoCA, Los Angeles, USA, Hammar Museum, Los Angeles, USA, Nasjonalmuseet, Oslo, Norge, Moderna Museet, Stockholm, Magasin III, Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Västerås Konstmuseum. 2006 tilldelades hon första pris i Carnegie Art Award och 2003 representerade hon Sverige i den Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen. Hon har ställt ut på internationella gallerier och muséer sedan början av 2000-talet.

Tal R föddes 1967 i Tel Aviv i Israel, men har levt större delen av sitt liv i Köpenhamn. Där tog han också sin examen från Det Kongelige Danske Kunstakademi (1994–2000). Sedan dess har han utmärkt sig internationellt som en av Danmarks ledande samtida konstnärer. Hans verk finns representerade i museisamlingar såsom Louisiana, Humlebaek, Danmark, Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Tyskland, Moderna Museet, Stockholm, Magasin III, Stockholm, Kiasma, Helsingfors, Finland och ARoS Århus, Danmark. 2009 hade han en separatuställning på Magasin III i Stockholm. 2017 öppnar Louisiana en stor retrospektiv separatutställning i samband med Tal R’s 50-årsdag.

Läs en recension på svd.se
Läs en recension på dn.se
Läs en recension på aftonbladet.se
Läs en recension på konsten.net
Läs en recension på omkonst.com
Läs en recension på expressen.se

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com