Idun Baltzersen

Övergångsriter

25.3—11.6 2017

We are pleased to announce the exhibition Övergångsriter by Idun Baltzersen. She is the receipient of the Bernadotte Grant 2016 from the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm. The grant is a combined one-year studio and works grand for continuing artistic development and specialisation.

I work figuratively, usually with techniques like woodcut, drypoint, linocut or drawing. The motifs are carved in large factory sized plywood boards i.e. woodblocks. When a woodblock is finished, I print it on sheeting, on the floor in my studio. After that I sew the prints together into collages, prints from the same woodblock recur, sometimes several times. I often combine the collages with the actual woodblocks when I exhibit, so that both the original relief and the representations are presented.

The size is important, I like to work monumentally – as large as possible. It is frustrating to make large woodcuts, I get a sore back and splinters in my fingers, I can’t see what I’m doing when the subject is so large, it becomes like a landscape of wood. But when the works are finished, I am always surprised. It is a great satisfaction witnessing how the works develop in dialogue with the technique.

I am captivated by young women, heroines, martyrs, how they live, lived and will live. In my work they are recognizable by their hooded jackets, Converse shoes and self-contained body language. They are their own protagonists, all lead characters in their own estranged bodies, and antagonists to each other, alone together. They occupy the scenes without thinking so much about ’how’ and ’why’, as if it has become the most natural thing in the world, their destiny and mission, doomed to endure the audience and themselves (turning their backs on everyone). They often have their hair braided.

– Idun Baltzersen, Stockholm, 2017

More information:
www.konstakademien.se
www.omkonst.se

Svenska: 

Välkommen till vernissage för Bernadottestipendiaten Idun Baltzersens utställning i Salarna, Konstakademien. Lördagen den 25 mars kl 12.00-16.00. Utställningen invigs av Susanna Slöör, ständig sekreterare, kl 13.00

Jag arbetar figurativt, vanligtvis med tekniker som träsnitt, torrnål, linoleumtryck eller teckning. Motiven karvar jag fram ur stora plywoodskivor, ur det fabriksformat som skivorna levereras i. Den kallas stocken. När stocken är klar trycker jag den på lakan, på golvet i min ateljé. Sedan syr jag ihop trycken till collage, tryck från samma stock återkommer ibland flera gånger. I utställningar kombinerar jag ofta collagen med stockarna som använts vid tryckningen. Jag använder alltså både förlagan och representationen.

Storleken är viktig, och jag arbetar gärna monumentalt – så stort som möjligt. Det är frustrerande att göra stora träsnitt, jag får ont i ryggen och flisor i fingrarna, jag kan inte se vad jag håller på med då motivet är så stort, det blir som ett landskap av trä. Men när verken är färdiga blir jag alltid överraskad, det ligger en stor tillfredställelse i att bevittna hur verket växer fram i dialog med tekniken.

Jag fängslas av unga kvinnor, hjältinnor, martyrer, hur de lever och levde och kommer att leva. I mina verk är de igenkännliga genom sina munkjackor, converse-skor och tillbakadragna kroppsspråk. De är sina egna protagonister, alla huvudpersoner i sina egna vilsekomna kroppar, och varandras antagonister, ensamma tillsammans. De tar plats utan att reflektera så mycket över hur och varför, som om det blivit det mest naturliga i hela världen, deras öde och kallelse, dömda att uthärda publiken och sig själva (och vänder alla ryggen). De bär ofta flätor.

– Idun Baltzersen, Stockholm, 2017

Mer information:
www.konstakademien.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery will be open regular hours until further notice. We will follow the guidelines from the Public Health Agency of Sweden, and ask our visitors to do the same. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com