Jeff Olsson

Hellvi Kännungs, Gotland

20.7—30.7 2017

We are proud to present the seventh annual exhibition at the gallery’s summer project space Hellvi Kännungs on the island of Gotland. This year we have invited the artist Jeff Olsson to live and work during the months of June and July. The gallery space will be his studio and on July 20 we will open the doors to present what has been made during his stay. The exhibition will run until July 30 and will be open every day.

In Jeff Olsson’s charcoal and graphite drawings there is an ambivalence and duality where the familiar is suddenly strange. With magnificent landscapes as a backdrop he direct its inhabitants, animals and humans, in dreamy scenes under a full moon. In a text about Jeff Olsson’s works, Ann-Charlotte Glasberg (lecturer in art theory at University of Gothenburg) writes:

I see two dominating threads in Jeff Olsson’s works that both merge and intersect. The one possesses a surrealist quality and describes items, creatures and occurrences that are in logical conflict. They are positioned and intertwined in an unexpected, boundary-transgressing and dream-like manner, giving them a powerful charge. The boundary between illusion and reality depiction is eradicated.

The other has a strain of civilization critique and is associated to that which normally is referred to as post-humanism; discussions dealing with how we can reassess and manage the world without placing mankind at its absolute center. Banishing man from this privileged perch arouses fear, but also hope.

For the opening we have invited the band Darya & Månskensorkestern to play live. The works of Jeff Olsson are presented in the cover-folder of their new album Uusi Atlantis – Det nya Atlantis (The New Atlantis).

With one foot in the past and one in the future, Darya & Månskensorkestern has played the world’s most melancholic music for more than ten years; Finnish tango.

Welcome to the Opening on Thursday July 20, 4–8 pm! Darya & Månskensorkestern begins to play at 6 pm!

Jeff Olsson was born 1981 in Kristinehamn, Sweden. He lives and works in Gothenburg, Sweden. Education: Gerlesborgskolan (2001–2003) and Valand Konsthögskola, Gothenburg, Sweden (2003–2008). Selected solo exhibitions: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2016, 2010, 2011), Market Art Fair, Stockholm, Sweden (2014), Krets, Malmö, Sweden (2014), Jack Hanley, New York, USA (2013), Galleri Thomassen, Gothenburg, Sweden (2009) and Galleri Big Love, Gothenburg, Sweden (2005). Selected group exhibitions: Göteborgs konstmuseum, Gothenburg, Sweden (2015), Strandverket, Marstrand, Sweden (2015), Chart Art Fair, Copenhagen, Denmark (2014) Konsthallen–Bohusläns museum, Uddevalla, Sweden (2014), Frieze Art Fair, Jack Hanley Gallery, London, UK (2013), The Armory Show, New York, USA (2011, 2012), Garemijn Hall, Bruges, Belgium (2012), Needles and Pens, San Francisco, USA (2010), Liljevalchs Vårsalong, Stockholm, Sweden (2009), Göteborgs Konsthall, Gothenburg, Sweden (2008) and Bonniers Konsthall, Stockholm, Sweden (2008) and Art Copenhagen, Denmark (2007).

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera den sjunde sommarutställningen på galleriets projektrum Hellvi Kännungs på Gotland. I år har vi bjudit in konstnären Jeff Olsson att bo och arbeta här under juni och juli. Gallerirummet kommer att vara hans ateljé och den 20 juli öppnar vi dörrarna för att visa vad han gjort under vistelsen. Utställningen pågår sedan t.o.m. 30 juli och är öppen varje dag.

I Jeff Olssons kol- och blyertsteckningar finns en ambivalens och dubbelhet där det välbekanta plötsligt blir främmande. Med ett storslaget landskap som kuliss regisserar Olsson dess invånare, människor som djur, i drömska scener under fullmånens sken. I en text om Jeff Olssons konstnärskap skriver konstskribenten Ann-Charlotte Glasberg:

I Jeff Olssons arbete ser jag framför allt två spår som möts och korsar varandra. Det ena har surrealistiska drag och gestaltar ting, varelser och händelser som befinner sig i logisk konflikt. De placeras och sätts samman på sätt som är oväntade, gränsöverskridande och drömska, vilket ger dem en stark laddning. Gränsen mellan illusion och verklighetsbeskrivning suddas ut.

Det andra är civilisationskritiskt och kopplat till det som brukar kallas för posthumanism; diskussioner om hur vi kan tänka om och hantera världen utan att placera människan i dess absoluta mitt. En förvisning av människan från denna privilegierade plats väcker rädsla, men också förhoppningar.

I samband med vernissagen har vi bjudit in Darya & Månskensorkestern för en spelning. I inlagan av deras nya skiva Uusi Atlantis – Det nya Atlantis finner vi verk av Jeff Olsson.

Med en fot i det förgångna och en i framtiden har Darya & Månskensorkestern under mer än tio år spelat världens vemodigaste musik; finsk tango. Musiken har beskrivits som äkta och med stor kärlek i botten av kritikerna. Genom ett mörkt, psykedeliskt och kargt landskap rör sig musiken och snuddar vid olika genrer. Den finska tangon och traditionen finns kvar som viskningar och skuggor, men nu skapar Darya & Månskensorkestern sitt eget musikaliska universum.

På nya albumet Uusi Atlantis – Det nya Atlantis har de tagit steget till att skriva helt eget material. Texterna kretsar runt det ständiga temat olycklig kärlek, men också utanförskap, saknad, otrohet, missbruk och en längtan efter att låta allting falla. Musik på liv och död – modern och åldrad på samma gång. I spetsen för orkestern står Sveriges okrönta tangodrottning Darya Paladinen.

Välkommen på vernissage torsdagen 20 juli, kl. 16–20! Darya & Månskensorkestern börjar spela kl. 18!

Jeff Olsson är född 1981 i Kristinehamn. Han bor och arbetar i Göteborg och är utbildad på Gerlesborgskolan (2001–2003) och Valand Konsthögskola (2003–2008). Separatutställningar i urval: Galleri Magnus Karlsson (2016, 2010, 2011), Market Art Fair (2014), Krets, Malmö (2014), Jack Hanley, New York (2013), Galleri Thomassen, Göteborg (2009) och Galleri Big Love, Göteborg (2005). Grupputställningar i urval: Passagen, Lindköping (2016), Göteborgs konstmuseum, Göteborg (2015), Strandverket, Marstrand (2015) Chart Art Fair, Köpenhamn (2014) Konsthallen/Bohusläns museum, Uddevalla (2014), Frieze Art Fair, Jack Hanley Gallery (2013), The Armory Show, New York (2011, 2012), Garemijn Hall, Bruges, Belgien (2012), Needles and Pens, San Francisco (2010), Liljevalchs Vårsalong, Stockholm (2009), Göteborgs Konsthall, Göteborg (2008), Bonniers Konsthall, Stockholm (2008) och Art Copenhagen (2007).

Läs om utställningen på gotland.net

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com