Peter Köhler

Bloomsbury Spirit

23.3—30.9 2018

Peter Köhler is making a wall painting for the exhibition Bloomsbury Spirit at Artipelag, Stockholm.

From the press release:

They lived in circles, painted in squares and loved in triangles.

During the summer of 2018 the first exhibition in Sweden is held of the radical and boundary breaking Bloomsbury Group.

The group was active in Great Britain during the beginning of the 20th century and included amongst others Virginia Woolf, Leonard Woolf, EM Forster, Lytton Strachey, John Maynard Keynes, Duncan Grant, Vanessa Bell, Clive Bell and Roger Fry. The exhibition Bloomsbury Spirit is based on the group’s boldness, optimism and anti-authoritarian approach and inspires new ways of thinking. To showcase their inclusive modernism, the creative range of painting, photography, interior design, textiles, patterns, literature, furniture design, books, graphics, dance, garden art and fashion will be represented.

The group consisted of a loose collection of authors, artists, politicians, economists, historians, critics and mathematicians. At first, they were just friends and students, but later on they broke through as their time’s new thinkers. The members loathed heroism and authority. For them, modernism meant that old and new could be put together in any conceivable patterns and combinations. They celebrated imagination, feeling and creation without rejecting reason.

The exhibition discusses the Bloomsbury group’s utopias, such as the overall conversation, Gesamtkunstwerk and nudity. An important venue that will be recreated is Charleston, Vanessa Bell’s summer house in Sussex, which became the hub of the entire Bloomsbury group. At Artipelag’s entrance courtyard, before even entering the art gallery, visitors walk through a Charleston-inspired garden that continues in the gallery, complete with ivy, roses and boxwood.

External curator for the exhibition is the art critic and author Ingela Lind in collaboration with Artipelag’s art department. For Bloomsbury Spirit, Artipelag has loaned unique works by, among others, Vanessa Bell, Duncan Grant and Roger Fry from English institutions such as the TATE, Victoria & Albert Museum, Courtauld Gallery, The Charleston Trust and the National Portrait Gallery.

Opening reception Thursday March 22, 7–10 pm.

More information: www.artipelag.se
Review by Ulrika Knutson in DN (in Swedish only)

Svenska: 

Peter Köhler gör en väggmålning för utställningen Bloomsbury Spirit på Artipelag, Stockholm.

Från pressmeddelande:

They lived in circles, painted in squares and loved in triangles.

Sommaren 2018 visas för första gången i Sverige en utställning om den radikala och gränsöverskridande Bloomsburygruppen som verkade i Storbritannien i början av 1900-talet.

Till gruppens kärntrupp hörde författarna Virginia Woolf, Leonard Woolf, EM Forster och Lytton Strachey, ekonomen John Maynard Keynes, konstnärerna Duncan Grant, Clive Bell och Vanessa Bell samt konstpedagogen Roger Fry. Utställningen Bloomsbury Spirit utgår från gruppens djärvhet, optimism och antiauktoritära förhållningssätt och inspirerar till tänkande i nya banor. För att visa på deras inkluderande modernism kommer hela det kreativa spektrumet av måleri, foto, inredning, textil, mönster, litteratur, möbeldesign, bokkonst, grafik, dans, trädgårdskonst och mode att vara representerat.

Bloomsburygruppen bestod av en lös samling författare, konstnärer, politiker, ekonomer, historiker, kritiker och matematiker. Först var de bara vänner och studenter, men efterhand slog de igenom som sin tids nytänkare. Medlemmarna avskydde heroism och auktoritetstro. För dem betydde modernismen att gammalt och nytt kunde sättas ihop i alla möjliga lekfulla mönster och kombinationer. De hyllade fantasin, känslan och skapandet utan att förkasta förnuftet.

Utställningen kommer diskutera Bloomsburygruppens utopier, som det övergripande samtalet, allkonstverket och nakenheten. En viktig plats som kommer att återskapas är Charleston, Vanessa Bells sommarhus i Sussex som kom att bli centrum för hela Bloomsburygruppen. Redan utanför konsthallen, på Artipelags entrégård möts besökare av en Charlestoninspirerad trädgård som fortsätter inne i konsthallen, komplett med murgröna, rosor, buxbom och en näckrosdamm.

Extern curator för utställningen är konstkritikern och författaren Ingela Lind i samarbete med Artipelags konstavdelning. Artipelag har till Bloomsbury Spirit lånat in unika verk av bland andra Vanessa Bell, Duncan Grant och Roger Fry från engelska institutioner såsom TATE, Victoria & Albert Museum, Courtauld Gallery, The Charleston Trust och National Portrait Gallery.

Vernissage torsdag 22 mars, kl. 19–22.

Mer information: www.artipelag.se
Recension av Ulrika Knutson i DN

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com