Ulf Lundin

Monumentet / The Monument

25.8—29.9 2018

We are pleased to present Ulf Lundin’s seventh solo exhibition at the gallery: The Monument. The exhibition presents a photographic project based on the area around Högdalstopparna, south of Stockholm, where Ulf Lundin has spent much time in recent years. The photographs depict a specific place but are also loaded with an underlying narrative dealing with dreams and reality. Although beautiful, the pictures possess an intensity and darkness that relates to the society we live in. The project is also the subject of a new book that is published in conjunction with the exhibition. All of the photographs along with a new short story by the Swedish writer Stefan Lindberg is presented in the book. In the preface of the book Ulf Lundin discloses the project:

”When I take photographs for a project, I usually stick to a clear concept. This time, things were different. I’ve returned to Högdalstopparna again and again, without really knowing why, except that the pictures I captured with my camera intrigued me. Like most people, I thought this was an old garbage heap that had grown wild and returned to nature. It wasn’t until I started reading about it that I realised what a magnificent plan it had once been.

You could say that those hills are a creative solution to a problem that arose. They needed somewhere to deposit the rubble from the demolition of the Klara district and the tunnelling for the underground, and instead of spreading it out in a thin layer over the landscape, they decided to do this instead. The idea came to Holger Blom, parks director for Stockholm, and he enlisted landscape architects and artists to design the hills and make models of them before they started the construction. So you could, in some sense, regard the hills as buildings or works of art. If you prefer to see them as garbage dumps, they are garbage dumps designed by architects. Blom himself referred to them as sculptures in the landscape. The area was intended to serve as a recreation ground and park for Stockholm’s growing population. The hill in Hökarängen is Stockholm’s highest point, at 102 metres above sea level.

In the 1990s, the ski lift was closed, and the cafe on the summit was never built. The only maintenance I’ve ever seen is that they mow the area twice a year in an attempt to exterminate the giant hogweed that has spread there. The place is overgrown, and planted trees and bushes blend with wild species. Large areas are covered in brushwood. I guess what I’ve been doing could be called nature photography, but the nature I’ve depicted is influenced by man, either recently or long ago. That’s what keeps me going back. I’m not aiming to make a documentary project where I objectively describe the area, what you can find there or what is going on. I’m more interested in describing what it feels like to be there.

You don’t see that many people there. EU migrants have moved in with their caravans, a few runners and the occasional dog owner, they’re the only ones out and about the area. Most people who are drawn to Högdalstopparna go there to be alone. The oldest of the three hills was finished in the early 1960s, an era when Sweden was deeply influenced by the idea of the People’s Home. Society should be like a home, characterised by consensus and equality for all. Of course, this idea has long since gone to pieces in Sweden, and the gap between rich and poor is widening here, as in many other parts of the world. Society has changed, and everyone is expected to fend for themselves. There is something sad about Högdalstopparna. The area that was intended as a park for the citizens has become a place that most people avoid. It’s a gigantic monument over a fallen idea of a People’s Home.”

The book, designed by Waters Löwenhielm, also comes in a limited special edition of 30 that contains a numbered and signed photograph by Ulf Lundin. It can be purchased during the exhibition for 3 000 SEK. Please contact the gallery for more information.

Dimensions: 21 x 27 cm
Technique: Pigment print on acid free cotton paper
Edition: 30 + 5 A.P.
Price: 3 000 SEK

Ulf Lundin was born in 1965 in Alingsås. He lives and works in Stockholm. Lundin is educated at The University of Film and Photography (MFA, 1997), Gothenburg, Sweden. Selected solo exhibitions: Malmö Fotobiennal, Sweden (2017), KKW, Leipzig, Germany (2015), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2013, 2008, 2002, 2000, 1997), Kulturens Hus, Luleå, Sweden (2011), Alingsås Konsthall, Sweden (2010), Barbacka konsthall, Sweden (2000), Thessaloniki Center, Greece (2000), Gävle Konstcentrum, Sweden (2000), Fotogalleriet, Oslo, Norway (2999), Photographer’s Gallery, London, UK (1998), Galleri Hippolyte, Helsinki, Finland (1997). Selected group exhibitions: Främlingen, Södertälje Konsthall, Sweden (2017), Framing Bodies, Hasselblad Center, Gothenburg, Sweden (2015), Paparazzi!, Centre Pompidou, Metz, France (2014), Cut Off My Legs and Call Me Shorty, Tensta Konsthall, Sweden (2009), Floating Moments, Ystad Art Museum, Sweden (2009), Loop of the Month, Kiasma, Helsinki, Finland (2008), Social Democraty Revisited, Apexart, New York, USA (2005), Le Printemps de September, Toulouse, France, Scratches on a Smooth Surface, Hasselblad Center, Gothenburg, Sweden, For Your Eyes Only, University of Essex Gallery, UK (2000), Watch Me (Watch You), Macedonian Museum of Modern Art, Greece (2000), Vasteras, Västerås Konstmuseum, Sweden (1998). Films by Lundin have been shown at international festivals and his work is represented in the collections of Moderna Museet, Stockholm, Sweden, Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finland, Hasselblad Center, Gothenburg, Sweden, Västerås Konstmuseum, Sweden, Statens Konstråd, Sweden as well as in regional and county councils. He was awarded The Museum of Work’s prize for documentary photography in Norrköping, Sweden in 2017, and the Lennart af Petersén prize by the City of Stockholm in 2015.

Opening reception Saturday August 25, 2–5 pm!

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Ulf Lundins sjunde separatutställning på galleriet; Monumentet. Utställningen presenterar ett fotografiskt arbete som har sin utgångspunkt i området kring Högdalstopparna i södra Stockholm, dit Ulf Lundin har återkommit regelbundet under de senaste åren. Bilderna skildrar en specifik plats men är också laddade med en underliggande historia om drömmar och verklighet. I de vackra skildringarna ryms en svärta och en berättelse om samhället vi lever i. Projektet redovisas också i en ny bok som ges ut i samband med utställningen. I boken presenteras alla fotografier tillsammans med en specialskriven novell av Stefan Lindberg. Ulf Lundin skriver själv om utställningen i bokens förord:

”När jag fotograferar till ett projekt brukar jag alltid ha en tydlig idé som jag håller mig till. Den här gången har det varit annorlunda. Jag har återvänt till Högdalstopparna om och om igen utan att riktigt veta varför, mer än att bilderna som jag hade i min kamera när jag kom därifrån intresserade mig. Jag trodde som de flesta andra att det var en gammal soptipp som hade förvildats och blivit natur. Det var först som jag började läsa om dem som jag insåg vilken storslagen idé det en gång hade varit.

Egentligen kan man säga att kullarna är en kreativ lösning på ett problem som hade uppstått. Man hade rivningsmassor från Klarakvarteren och tunnelbanebygget som man var tvungen att göra av någonstans och istället för att sprida ut ett tunnare lager över landskapet beslutade man att göra på det här sättet. Idén föddes av Holger Blom, stadsträdgårdsmästare i Stockholm och till sin hjälp för att utforma topparna tog han landskapsarkitekter och konstnärer som gjorde modeller av topparna innan man började bygga. Så i någon bemärkelse kan man se topparna som byggnader eller konstverk. Om man vill se dem som soptippar, så är de soptippar formgivna av arkitekter. Blom själv talade om dem som skulpturer i landskapet. Området var tänkt att fungera som rekreationsområde och park för Stockholms växande befolkning. Hökarängstoppen är Stockholms högsta punkt med sina 102 meter över havet.

På nittiotalet stängde skidliften och den planerade toppstugan blev aldrig byggd. Det enda underhåll som jag har kunnat se nu är att man klipper området två gånger om året för att försöka utrota den Jätteloka som etablerat sig där. Området håller på att förvildas och planterade träd och buskar blandas med vilda. Stora områden är täckta med sly. Det är väl någon slags naturfotografi jag har hållit på med, men naturen jag fotograferat är påverkad av människan, nu eller för längesedan. Det är det som lockar mig tillbaka dit. Jag försöker inte göra ett dokumentärt projekt där jag objektivt beskriver området, vad du kan hitta där eller vad som händer. Jag försöker mer beskriva hur det känns att vara där.

Man ser inte så mycket människor där. EU-migranter har flyttat in med sina husvagnar, några joggare och en och annan hundägare är de som rör sig i området. De flesta människor som söker sig till Högdalstopparna gör det för att få vara ifred. Den äldsta av de tre topparna färdigställdes på första delen av 60-talet, en tid i Sverige som var starkt påverkad av idén om folkhemmet. Samhället skulle vara som ett hem, präglat av samförstånd och jämlikhet, för hela befolkningen. Den här idén har ju för längesedan krackelerat i Sverige och skillnaden mellan rik och fattig ökar här som på många andra håll i världen. Samhället är förändrat och alla förväntas se om sitt eget hus. Det finns någonting sorgligt med Högdalstopparna. Området som skulle vara en park för medborgarna har istället blivit en plats som de flesta undviker. Det är ett gigantiskt monument över den kollapsade idén om ett folkhem.”

Boken som formgivits av Waters Löwenhielm ges även ut i en limiterad specialutgåva på 30 ex. som innehåller ett numrerat och signerat fotografi av Ulf Lundin. Den säljs under utställningen för 3 000 SEK. Kontakta galleriet för mer information.

Mått: 21 x 27 cm
Teknik: Pigmentutskrift på syrafritt bomullspapper
Upplaga: 30 + 5 AP
Pris: 3 000 SEK

Ulf Lundin är född 1965 i Alingsås. Han bor och arbetar i Stockholm. Utbildning på Högskolan för fotografi och film i Göteborg 1990–1997. Separatutställningar i urval: Malmö Fotobiennal (2017), KKW, Leipzig, Tyskland (2015), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2013, 2008, 2002, 2000, 1997), Kulturens Hus, Luleå (2011), Alingsås Konsthall (2010) Barbacka konsthall (2000), Thessaloniki Center, Grekland (2000), Gävle Konstcentrum (2000), Fotogalleriet, Oslo, Norge (2999), Photographer’s Gallery, London, Storbritannien (1998), Galleri Hippolyte, Helsingfors, Finland (1997). Grupputställningar i urval: Främlingen, Södertälje Konsthall (2017), Framing Bodies, Hasselblad Center, Göteborg (2015), Paparazzi!, Centre Pompidou, Metz, Frankrike (2014), Cut Off My Legs and Call Me Shorty, Tensta Konsthall (2009), Floating Moments, Ystad Konstmuseum (2009), Loop of the Month, Kiasma, Helsingfors (2008), Social Democraty Revisited, Apexart, New York, USA (2005), Le Printemps de September, Toulouse, Frankrike, Scratches on a Smooth Surface, Hasselblad Center, Göteborg, For Your Eyes Only, University of Essex Gallery, Storbritannien (2000), Watch Me (Watch You), Macedonian Museum of Modern Art, Grekland (2000), Vasteras, Västerås Konstmuseum (1998). Hans filmer har visats på festivaler över hela världen och verk finns bl.a. i samlingarna på Moderna Museet, Stockholm, Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsingfors, Hasselblad Center, Göteborg, Västerås Konstmuseum, Statens Konstråd samt i ett flertal kommuner och landsting. Han tilldelades Arbetets Museums dokumentärfotografipris i Norrköping 2017 och Lennart af Petersén-priset från Stockholms stad 2015.

Välkommen till vernissage lördag 25 augusti kl. 14–17!

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com