Charlie Roberts

No Ceilings

20.1—3.3 2018

We are pleased to present Charlie Roberts’ third solo exhibition at the gallery. No Ceilings presents new paintings, sculptures and works on paper.

The main room of the gallery will show a suite of new paintings with a female focus. In the dreamy imagery, a kind of parallel universe is depicted, where men play only minor roles. The paintings are fragments from a larger story that holds both feverous fantasies and meditative modes, with a scenery shifting from modern urban spaces to timeless landscapes.
It is a distinctive and peculiar imagery, both in aesthetics and content, where Roberts’consistently collects inspiration from widely different origins. Echoes from art history are efficiently blended with popular culture into a contemporary eclectic language. The new images are bold formative experiments from diverse sources of inspiration, such as Romanticism, Surrealism, Byzantine art and Graffiti.
The paintings are made in acrylic, airbrush and chalk on burlap. The sparsity and transparency of the fabric contribute to a sort of hovering of the saturating colors and motifs, which become materialized the closer to them we get.
We may see Charlie Roberts’ new exhibition in the light of the current social discussion. The exhibition title No Ceilings indicates that everything is possible, which may apply to both the stories in the pictures and to Charlie Roberts’ boundless artistry. The title is borrowed from the American rapper Lil Wayne’s mixtape series. In Charlie Roberts’ mixtape, he playfully jeopardizes normative concepts of power using contradictory images and a fearless approach.

Charlie Roberts was born in Kansas, USA, in 1983 but has lived and worked for several years in Oslo, Norway. He is educated at the Emily Carr Institute of Art and Design, Vancouver, Canada, where he also worked as an assistant to the Dutch artist Peter Schuyff who became his mentor. They shared the interest in American indigenous art, especially in the form of wood sculptures and totems. Together they developed techniques and ideas that are still visible in their respective artistry. Charlie Roberts works with a variety of techniques and ideas, moving unobtrusively between painting, sculpture, drawing and music. Since the beginning of the 2000s he has exhibited diligently in art galleries in Europe and the USA. Together with Chris Rexroad and Jordan Watson, he has also initiated and operated the Got It For Cheap (GIFC) project. GIFC is a touring group show with over 750 artists. All works are original works on paper and are sold for about $30. The goal of GIFC is to make art accessible to everyone and give young artists a platform to show and sell their art on an international stage. In 2017 they together opened the 0–0 LA gallery in Los Angeles.

Selected solo exhibitions: Windows, David Risley Gallery, Copenhagen, Denmark (2017). Laffy Taffy, Rod Bianco, Oslo, Norway (2017). Juicy, Marlborough Contemporary, London, UK (2016). JUICY FRUIT, Kravets/Wehby, New York, USA (2015). Juicy XXL, David Risley Gallery, Copenhagen, Denmark (2015). SOFT LIFE/HARD NITE, Atomic Gallery, London, UK (2015). K. I. D. S., Richard Heller Gallery, Los Angeles, USA (2014). Nattbad, Trafo Kunsthall, Oslo, Norway (2014). Hex, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2014). Kunsthal KAdE, Amsterfoort, the Netherlands (2010).

Selected group exhibitions: Build Your Own House, Dio Horia, Mikonos, Greece (2017). Figure It Out, The Dot Project, London, UK (2016). Sadness is an Evil Gas Inside of Me, Galerie Koal, Berlin, Germany (2015). I Love Painting 2, Angell Gallery, Vancouver, Canada (2015). Art on Paper, RandallScottProjects, New York, USA (2015). This is our Music/This is our Art, David Risley Gallery, Copenhagen, Denmark (2014). People Staring, Kravets/Wehby Gallery, New York, USA (2014). Time Waits for Us, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2013). Zagga Zow, Cooper Cole Gallery, Toronto, Canada (2012). The Incomplete Paris, Curated by Hubert Neumann, Galerie Jean-Luc & Takako Richard, Paris, France (2010).

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Charlie Roberts tredje separatutställning på galleriet. I No Ceilings visas nya målningar, skulpturer och arbeten på papper.

I galleriets stora rum presenteras en svit nya målningar med kvinnor i centrum. I de drömska bilderna skildras ett sorts kvinnligt parallellt universum där männen endast spelar mindre biroller. Målningarna är som fragment från en större berättelse som rymmer både febriga fantasier och meditativa stämningslägen, och miljöerna skiftar från moderna urbana rum till tidlösa landskap.
Det är en särpräglad bildvärld, både i estetik och innehåll, där Roberts i vanlig ordning hämtar inspiration från vitt skilda ursprung. Ekon från konsthistorien blandas effektivt med populärkultur till ett samtida eklektiskt bildspråk. De nya bilderna är djärva formexperiment som för tankarna till både romantiken, surrealismen, bysantinsk konst och graffiti.
Målningarna är utförda i akryl, airbrush och krita på juteväv. Vävens gleshet och genomskinlighet bidrar till att de mättade färgerna och motiven liksom svävar framför väggen och materialiseras ju närmare vi kommer.
Det är svårt att inte se Charlie Roberts nya utställning i skenet av dagens sociala upprop och diskussion. Utställningens titel No Ceilings indikerar att allt är möjligt och kanske gäller det både berättelserna i bilderna och Charlie Roberts gränslösa konstnärskap. Titeln är lånad från den amerikanske rapparen Lil Waynes mixtape från 2009. I Charlie Roberts eget mixtape utmanar han lekfullt normativa begrepp genom motsägelsefulla bilder och orädda metoder.

Charlie Roberts är född 1983 i Kansas, men bor och arbetar sedan flera år i Oslo. Han är utbildad på Emily Carr Institute of Art and Design, Vancouver, där han också arbetade som assistent åt den holländske konstnären Peter Schuyff som blev hans mentor. De delade intresset för konst av den amerikanska ursprungsbefolkningen, framförallt i form av träskulpturer och totempålar. Tillsammans utvecklade de tekniker och idéer som som fortfarande är synliga i deras respektive konstnärskap. Charlie Roberts arbetar med en mängd olika tekniker och utryck och rör sig obehindrat mellan måleri, skulptur, teknik och musik. Han har sedan början 2000-talet ställt ut flitigt på gallerier och konsthallar i Europa och USA. Han har även initierat och drivit projektet Got It For Cheap (GIFC) tillsammans med Chris Rexroad och Jordan Watson. GIFC är en turnerande grupputställning med över 750 konstnärer. Alla verk är originalarbeten på papper och säljs för ca 300 kronor. Målet med GIFC är att göra konst tillgänglig för alla och ge unga konstnärer en plattform att visa och sälja sin konst på en internationell scen. 2017 öppnade de också galleriet 0–0 LA tillsammans i Los Angeles.

Separatutställningar i urval: Windows, David Risley Gallery, Köpenhamn, Danmark (2017). Laffy Taffy, Rod Bianco, Oslo, Norge (2017). Juicy, Marlborough Contemporary, London, England (2016). JUICY FRUIT, Kravets/Wehby, New York, USA (2015). Juicy XXL, David Risley Gallery, Köpenhamn, Danmark (2015). SOFT LIFE/HARD NITE, Atomic Gallery, London, England (2015). K. I. D. S., Richard Heller Gallery, Los Angeles, USA (2014). Nattbad, Trafo Kunsthall, Oslo, Norge (2014). Hex, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2014). Kunsthal KAdE, Amsterfoort, Nederländerna (2010).

Grupputställningar i urval: Build Your Own House, Dio Horia, Mikonos, Grekland (2017). Figure It Out, The Dot Project, London, England (2016). Sadness is an Evil Gas Inside of Me, Galerie Koal, Berlin, Tyskland (2015). I Love Painting 2, Angell Gallery, Vancouver, Kanada (2015). Art on Paper, RandallScottProjects, New York, USA (2015). This is our Music/This is our Art, David Risley Gallery, Köpenhamn, Danmark (2014). People Staring, Kravets/Wehby Gallery, New York, USA (2014). Time Waits for Us, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2013). Zagga Zow, Cooper Cole Gallery, Toronto, Kanada (2012). The Incomplete Paris, curerad av Hubert Neumann, Galerie Jean-Luc & Takako Richard, Paris, Frankrike (2010).

More information:
www.svd.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com