Dan Wolgers

Notes From a Studio

8.11—10.11 2018

Welcome to an evening with Dan Wolgers! The artist presents a selection of new works in the inner room of the gallery.

Thursday November 8, 5–7 pm
Please note that the exhibition is on display for three days only, until November 10.

One day in the late summer I was supposed to come up with a work for an exhibition in London. All gallery artists were invited to participate. I had nothing. At least not anything that was meaningful for me. The next day I was at the studio of Evert Lundquist on Drottningholm for a meeting. In this wonderful clutter his reminder notes are still placed around the room. I have seen them before, but never thought of them as something to translate or interpret – they are perfect as they are, recognizable, timeless, finalized and important.
– Here is my contribution for London, I thought. Here are universal formulations and thoughts for a world larger than Drottningholm. Larger than the studio at least, my studio.

Luddes notes in Swedish and mine in English are not the same. Mine are not his, but not mine either. They belong to those who find them of interest. For example, me, anyway.

Dan Wolgers

(In the main gallery you can view Niklas Eneblom's exhibition Why Can’t There Be a Mountain on the Horizon. He is also present to talk about his works.)

Svenska: 

Välkomna till en kväll med Dan Wolgers! Konstnären presenterar ett urval av nya arbeten i galleriets inre rum.

Torsdag 8 november kl.17–19
Obs! Utställningen visas endast tre dagar, t.o.m. lördag 10.11.

En dag på sensommaren var det dags att lämna en grej till en utställning i London. Alla Galleri Magnus Karlssons konstnärer ombads bidra med något. Jag hade inget. I varje fall inte något jag ansåg meningsfullt. Nästa dag var jag ute i Evert Lundquists ateljé på Drottningholm i ett ärende. I den underbara bråten ligger ännu hans kom-ihåg-lappar och anteckningar kringströdda. Jag har sett dem tidigare men aldrig tänkt på dem som något att översätta eller tyda – de är ju fullkomliga som de är, igenkännbara, tidlösa, avslutade och angelägna.
– Här är bidraget till London, tänkte jag nu. Här är universella formuleringar och tankar för en värld större än Drottningholm. Större än ateljén i varje fall, min ateljé.

Luddes lappar på svenska och mina på engelska är inte samma sak. Mina är inte hans men inte mina heller. De tillhör dem som finner dem av intresse. Exempelvis mig, ändå.

Dan Wolgers

(I galleriet pågår Niklas Enebloms utställning Why Can’t There Be a Mountain on the Horizon. Även Niklas Eneblom finns på plats under kvällen för att prata om sin utställning.)

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12–5 pm
Saturday 12–4 pm
Or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com