Niklas Eneblom

Why Can’t There Be a Mountain on the Horizon

11.10—10.11 2018

We are pleased to present Niklas Eneblom’s eighth solo exhibition in the gallery. Why Can’t There Be a Mountain on the Horizon presents a new series of paintings made on drafting film. The works of the exhibition have an evocative and dreamy nature. As the title suggests, it alludes to a longing for something else. Eneblom looks back at previously visited places, and events from the past. In the process he rediscovered the drafting film as surface to apply paint upon:

”I’m familiar with this material since my days as a technical college graduate. A couple of years after high school I made drawings for freezers at Electrolux and trucks at Volvo. I also remember how it felt to make my own drawings on the film, instead of the constructions I was expected to do. Drafting film is a synthetic semi-transparent material, which, unlike the canvas or panels, has zero suction capacity, which leads to a different kind of painting technically.”

Many of the motifs in the paintings are based on events from the artist’s own past. In each work there is a personal story that is part of a larger context. Some of the images are inspired by travels in the United States in the early 1990s, depicting a quest of a young person. There are also content that derives from visits to sites related to American politics and history, such as the siege of the Davidian ranch in Waco in Texas 1993. One painting of a horse turns out to be a portrayal of Comanche, the sole U.S. survivor in the Battle of Little Bighorn 1876. The exhibition deepens the recognizable cinematic quality of Eneblom’s work.

A larger group of portraits are also presented in the exhibition. For a long time Eneblom has collected portrait photos of, to him, unknown persons. He has found them in different ways, on streets in various cities, and piled them in his studio with an idea that they must mean something. In Why Can’t There Be a Mountain on the Horizon the portrayed are given a context and a new meaning, both as viewers and motifs.

The expression and content of the new paintings are amplified by their materiality. The layers of oil paint – both as thin membranes and pasty details – on the transparent and misty substrate is reminiscent of how time processes and distorts our memories. Some things remain clear and others become scrambled and difficult to grasp.

“Where you come from is gone, where you thought you were going to was never there, and where you are is no good unless you can get away from it. Where is there a place for you to be? No place. Nothing outside you can give you any place […] In yourself right now is all the place you’ve got.”

–Flannery O’Connor (1925–1964)

Niklas Eneblom was born 1964 in Arvika, Sweden. He lives and works in Stockholm and Sandviken, Sweden. Educated at Valand Academy of Fine Arts, Gothenburg, Sweden. Solo exhibitions (selection): Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2010, 2013, 2018), Arnstedt, Östra Karup, Sweden (2010), Galleri Thomassen, Gothenburg, Sweden (2007, 2009, 2018), Christina Wilson, Copenhagen, Denmark (2008), Konstforum, Norrköping, Sweden (2006), Galleri 54, Gothenburg, Sweden (2000), Galleri Rotor, Gothenburg, Sweden (1991, 1995). Represented in the following collections (selection): Sammlung Goetz, München, Germany, Göteborgs Konstmuseum, Sweden, Norrköpings Konstmuseum, Sweden, Västerås Konstmuseum, Sweden, Public Art Agency Sweden, SAS and private collections in Europe and USA.

Opening reception Thursday October 11, 5–7 pm!

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Niklas Enebloms åttonde separatutställning på galleriet. I Why Can’t There Be a Mountain on the Horizon presenteras en ny serie målningar utförda i olja på ritfilm. Utställningen har en återblickande och drömsk karaktär. Som titeln antyder anspelar den på en längtan bort och efter något annat. Eneblom blickar bakåt till platser som han tidigare besökt, och händelser som redan ägt rum. I processen återupptäckte han ritfilmen som underlag för sina målningar:

”Det materialet är jag bekant med sedan mina dagar som gymnasieingenjör. I ett par år efter gymnasiet ritade jag frysgondoler på Electrolux och lastbilar på Volvo lastvagnar. Jag minns också vilket fint material det var att teckna på, i stället för att göra de ritningarna jag förväntades göra. Ritfilm är ett syntetiskt halvtransparent material, som till skillnad från exempelvis duken har noll sugförmåga vilket leder till ett annorlunda måleri för mig rent tekniskt.”

Många av motiven i målningarna är hämtade från konstnärens egna förflutna. I varje bild finns en personlig historia som är en del av en större händelse. Några av bilderna är hämtade från resor i USA i början av 1990-talet och skildrar en ung människas sökande. Här finns också innehåll som inspirerats av besök på platser som anknyter till amerikansk politik och historia, t.ex. belägringen av Davidianernas ranch i Waco, Texas 1993. En målning av en häst visar sig vara ett porträtt av Comanche, som var den enda överlevaren på USA:s sida i slaget vid Little Bighorn 1876. Det filmiska som varit utmärkande för Enebloms arbeten återkommer här än starkare.

I utställningen finns även en större grupp porträtt. Under en lång tid har Eneblom samlat porträttfoton på, för honom, okända personer. De har kommit till Eneblom på olika sätt, hittats på gator i olika städer och lagts på hög i ateljén med tanken att de betyder något. I Why Can’t There Be a Mountain on the Horizon får de porträtterade ett sammanhang och en mening både som betraktare och motiv.

De nya målningarnas uttryck och innehåll förstärks av sin materialitet. Den skiktade oljefärgen – både som tunna, transparenta hinnor och tydligt pastöst utmejslad – på det transparenta men dimmiga underlaget för tankarna till hur tiden bearbetar och förvränger våra minnen. Somligt tycker man sig ha klara minnesbilder av, annat blir distorderat eller är svårt att få grepp om.

“Where you come from is gone, where you thought you were going to was never there, and where you are is no good unless you can get away from it. Where is there a place for you to be? No place. Nothing outside you can give you any place [...] In yourself right now is all the place you’ve got.”

– Flannery O’Connor (1925–1964)

Niklas Eneblom är född 1964 i Arvika. Bor och arbetar i Stockholm och Sandviken. Utbildning på Konsthögskolan Valand, Göteborg. Separatutställningar (i urval): Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2010, 2013, 2018), Galleri Thomassen, Göteborg (2007, 2009, 2018), Arnstedt, Östra Karup (2010), Christina Wilson, Köpenhamn, Danmark (2008), Konstforum, Norrköping, Sweden (2006), Galleri 54, Göteborg (2000), Galleri Rotor, Göteborg (1991, 1995). Representerad i följande samlingar (i urval): Sammlung Goetz, München, Tyskland, Göteborgs Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Statens Konstråd, SAS och privata samlingar i Europa och USA.

Vernissage torsdag 11 oktober kl. 17–19!

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com