Jeff Olsson

A Wobbly Aim

10.3—15.4 2018

We have the pleasure to present Jeff Olsson’s third exhibition at the gallery. A Wobbly Aim presents drawings made in the last year. In the center of the exhibition hangs a jacket filled with drawn image fragments that can be seen as a compound portrait, or a workers jacket for poets.

As a visitor, we recognize Jeff Olsson’s characteristic dark imagery, but we can also see a distinct development in his artistry. The previously swarming scenes have now taken on a more scaled simplicity, and takes place before the actual event, or story, unfolds. His interest for fables and mythology remains, but there is also silent, desolate landscapes and staged still life. We enter a fateful darkness where existential issues meet willful humor and an alluring bias.

During the summer of 2017, Jeff Olsson had an artist residency at Hellvi Kännungs, which is Galleri Magnus Karlsson’s project space in Gotland. The work was presented in an exhibition that received great attention, not the least the monumental drawing Like a Moth to the Flame that Jeff Olsson performed directly on the wall of the gallery.

Jeff Olsson comments the experience in an interview by Maria Molin in the journal Tecknaren:

"Something happens when you change environment and break the routines of your everyday life, something liberating. Inspiration for me is the energy that a place can give me. What I see as I walk down the paths in the woods and along the road here may not appear in my imagery, but it is present as fuel and awakens the imagination."

Back in his Gothenburg studio, an intense working period was initiated, which now forms the exhibition A Wobbly Aim. Jeff Olsson stubbornly continues to explore the possibilities of drawing with various kinds of charcoal and pastel on paper, now also with elements of color, although the actual working process has changed. He strives for greater transparency and allows himself to greater extent to calibrate the wobbly aim of the charcoal.

"As soon as a drawing is complete I hide it under a cupboard in my studio. In that way, I imagine that the drawing only exists during the actual making process. Previously, I have always had the finished drawings easily accessible, often hung along the walls in the studio. But now I don’t want my eyes to get used to it. To fantasize about the pictures after they are finished has become a greater and more important part of the working process. During the fall and winter, a kind of newfound excitement has surrounded the drawing process, which has led me to draw more relaxed and longer without self-critical interruptions."

Opening Reception Saturday March 10, 12–4 pm!

Jeff Olsson is born in 1981 in Kristinehamn, Sweden. He lives and works in Gothenburg and is educated at Valand Academy (2003–2008). Selected solo exhibitions: Hellvi Kännungs, Gotland, Sweden (2017), Passagen, Linköpings konsthall, Sweden (together with Joakim Ojanen), 2016, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2016, 2010, 2011), Market Art Fair , Stockholm, Sweden(2014), Krets, Malmö, Sweden (2014), Jack Hanley, New York, USA(2013), Galleri Thomassen, Gothenburg, Sweden (2009) and Galleri Big Love, Gothenburg, Sweden (2005). Selected group exhibitions: Gothenburg Museum of Art, Sweden (2015), Strandverket, Marstrand, Sweden (2015) Chart Art Fair, Copenhagen, Denmark (2014) Konsthallen–Bohusläns museum, Uddevalla, Sweden (2014), Frieze Art Fair, Jack Hanley Gallery, London, UK (2013), The Armory Show, New York, USA (2011, 2012), Garemijn Hall, Bruges, Belgium (2012), Needles and Pens, San Francisco, USA (2010), Liljevalchs Vårsalong, Stockholm, Sweden (2009), Göteborgs Konsthall, Gothenburg, Sweden (2008), Bonniers Konsthall, Stockholm, Sweden (2008) and Art Copenhagen, Denmark (2007).

More information about Jeff Olsson
Read Maria Molins article in Tecknaren (in Swedish only)
Read a review by Joanna Persman in SvD (in Swedish only)
Read a review by Susanna Slöör in Omkonst (in Swedish only)

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Jeff Olssons tredje separatutställning på galleriet. A Wobbly Aim presenterar teckningar utförda under det senaste året. Centralt i utställningen hänger en jacka fylld med tecknade bildfragment som kan ses som ett sammanfogat porträtt eller en arbetsjacka för poeter.

Som besökare kan vi känna igen Jeff Olssons karaktäristiska, mörka bildvärld, men också se en tydlig utveckling i hans konstnärskap. De tidigare myllrande tablåerna har nu en mer avskalad enkelhet och utspelar sig innan händelsen, eller berättelsen, ägt rum. Intresset för fabler och mytologi finns kvar men här finns också tysta, öde landskap och arrangerade stilleben. Vi träder in i en ödesmättad svärta där existentiella frågor och allvar möter egensinnig humor och lockande skevhet.

Under försommaren 2017 hade Jeff Olsson en längre arbetsvistelse på Hellvi Kännungs, som är Galleri Magnus Karlssons projektrum på Gotland. Arbetet redovisades i en utställning i juli som fick stor uppmärksamhet. Bland annat visades den monumentala väggteckningen Like a Moth to the Flame som Jeff Olsson utförde direkt på galleriets vägg. Jeff Olsson berättade i en intervju av Maria Molin i tidskriften Tecknaren om erfarenheten:

"Det händer något när man byter miljö och bryter med rutinerna i sin vardag, något befriande. Inspiration för mig är energin som en plats kan ge mig. Det jag ser när jag promenerar på stigarna i skogen och längs landsvägen här dyker kanske inte upp i min bildvärld, men det finns där som bränsle och väcker fantasin."

Tillbaka i Göteborg inleddes en intensiv arbetsperiod som nu mynnar ut i utställningen A Wobbly Aim. Jeff Olsson fortsätter att envetet utforska tecknandets möjligheter med olika sorters kol och blyerts på papper, nu även med inslag i färg, men själva arbetsmetoden har delvis förändrats. Han strävar mot en större öppenhet och tillåter sig själv att med större frihet kalibrera kolstiftets ostadiga sikte.

"Så snart en teckning blir färdig gömmer jag den under ett skåp som jag har i ateljén. På det viset inbillar jag mig att teckningen bara existerar under själva framställandet. Tidigare har jag alltid haft de färdiga bilderna lättillgängliga, oftast uppsatta längs väggarna i ateljén. Men nu vill jag inte att mina ögon ska hinna vänja sig. Att fantisera om bilderna efter att de blivit klara, har blivit en större och viktigare del av arbetsprocessen. Under hösten och vintern har en sorts nyfunnen upprymdhet omgivit tecknandet, något som lett till att jag kunnat teckna mer avslappnat och längre stunder utan självkritiska avbrott."

Välkommen till vernissage lördag 10 mars kl. 12–16!

Jeff Olsson är född 1981 i Kristinehamn. Han bor och arbetar i Göteborg och är utbildad på Valand Konsthögskola (2003–2008). Separatutställningar i urval: Hellvi Kännungs, Gotland (2017), Passagen, Linköpings konsthall (tillsammans m. Joakim Ojanen), 2016, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2016, 2010, 2011), Market Art Fair (2014), Krets, Malmö (2014), Jack Hanley, New York (2013), Galleri Thomassen, Göteborg (2009) och Galleri Big Love, Göteborg (2005). Grupputställningar i urval: Göteborgs konstmuseum, Göteborg (2015), Strandverket, Marstrand (2015) Chart Art Fair, Köpenhamn (2014) Konsthallen–Bohusläns museum, Uddevalla (2014), Frieze Art Fair, Jack Hanley Gallery (2013), The Armory Show, New York (2011, 2012), Garemijn Hall, Bruges, Belgien (2012), Needles and Pens, San Francisco (2010), Liljevalchs Vårsalong, Stockholm (2009), Göteborgs Konsthall, Göteborg (2008), Bonniers Konsthall, Stockholm (2008) och Art Copenhagen (2007).

Mer information om Jeff Olsson
Läs hela Maria Molins artikel i tidskriften Tecknaren
Läs en recension av Joanna Persman i SvD
Läs en recension av Susanna Slöör i Omkonst

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com