Sara-Vide Ericson

Interior Ambush

5.10—17.11 2019

We have the pleasure to announce a solo exhibition by Sara-Vide Ericson in the grand rooms of the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm. The exhibition Interior Ambush presents a series of new paintings, several in larger scale, dealing with our relationship to artifacts, rituals and places. Sara-Vide Ericson uses her own personal history, body and surrounding landscapes in performances that are transformed by the painting process into haunting and urgent narratives.

It is easy to get caught up in a fascination with painting when studying Sara-Vide Ericson’s works. If we listen carefully, we might hear the echo of her colleagues in art history. Her earlier paintings gently resound of Anders Zorn’s fur coat, Akseli Gallen-Kallela’s waterfall, Bruno Liljefors’ profound understanding of nature and the ever-changing seasons. Even if Sara-Vide Ericson’s style is different, she excels in portraying nature: the flat, grey light of an overcast spring day, when you can sense the rustling of dry leaves on the ground, and the slightly boggish smell of the glowing amber lake. It is this combination of realism and expression that is enrapturing.
The brush strokes look so confident, but in a modest way: They are simply made by someone who is very good at painting. Above all, her paintings are imbued with something as abstract and inexplicable as vigour, which makes them feel urgent. As though they just had to be painted.

Also, she has the ability to charge the images with an enigmatic quality that lends them a semblance of Swedish 19th-century mood painting, where the landscape on the canvas did not portray an actual place, but rather the artist’s inner landscape. Sara-Vide Ericson’s paintings send a greeting over the centuries to Prince Eugen’s soulful forests and Richard Bergh’s emotionally intense sunsets. Even if Sara-Vide Ericson’s imagery is often entirely different, it shares the same resonance: That which lies beyond what is visible on the canvas, perhaps even beyond reality.

From a text by the writer and journalist Therese Bohman.

--

Sara-Vide Ericson (f.1983) studied at the Royal Institute of Art in Stockholm (2004–2009). She lives and works in Hälsingland, Sweden. With exhibitions in Sweden and internationally she has been established as one of the most influential artists of her generation in Sweden. The exhibition Interior Ambush is made in collaboration with Galleri Magnus Karlsson and will tour to Kalmar Konstmuseum, Sweden and Hälsinglands Museum, Sweden in 2020. A book designed by Bedow including a text by the wirter, journalist and art critic Therese Bohman is published on occasion of the exhibition. An invitation the book release will be sent out separately.

Selected solo exhibitions: Eighteen, Copenhagen, Denmark (2019), Bror Hjorts hus, Uppsala, Sweden (2017), V1 Gallery Copenhagen, Denmark (2016, 2014), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2016, 2013, 2012, 2010), Bollnäs Konstmuseum, Sweden (2015), Gävleborgs Länsmuseum, Gävle, Sweden (2013). Selected Group Exhibitions: Art Berlin, Galleri Magnus Karlsson, Berlin, Germany (2017), Frieze Art Fair, Galleri Magnus Karlsson, New York, US (2017), Nordic Contemporary, Paris, France(2016), Hellvi Kännungs, Gotland, Sweden (2016), Sven Harrys Konstmuseum, Stockholm, Sweden (2016), Kulturens hus, Luleå, Sweden (2016), Norrköpings konstmuseum, Sweden (2016), Albertz Benda, New York, US (2016), Friedman Benda, New York, USA (2015), Pizzuzi Collection, Columbus, USA (2015), Alma Löv, Östra Ämtervik (2014), Kunsthalle Rostock, Germany (2012), Arario Gallery, Seoul, Korea (2012), Scandinavia House, New York, US (2011), Nationalmuseum, Stockholm, Sweden (2011), Norrtälje Konsthall, Sweden (2010), Ljungbergmuseet, Ljungby, Sweden (2010). Selected public collections: Uppsala Konstmuseum, Sweden, Västerås Konstmuseum, Sweden, Pizzuti Collection, Columbus, US, Public Art Agency, Sweden, Uppsala läns landsting, Sweden, Gävleborgs länsmuseum, Sweden, Kalmar Konstmuseum, Sweden, Jönköpings museum, Sweden and Bollnäs kommun, Sweden. Private collections in Sweden and internationally. In January she is included in the exhibition Träden står ljust gröna: landskapsmåleri då och nu at Bonniers Konsthall (22.1–29.3 2020).

Reception October 5, 12–4 pm.

The Royal Academy of Fine Arts / Konstakademien
Fredsgatan 12 / Jakobsgatan 27 C (elevator)
Stockholm, Sweden
www.konstakademien.se

Hours:
Tuesday–Friday 11–5 pm, Saturday–Sunday 12–4 pm

Please contact the gallery for more information and visuals.

Read an article in Juxtapoz Magazine

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera en separatutställning med Sara-Vide Ericson i Konstakademiens tre stora salar. I utställningen Interior Ambush visas en serie nya målningar, flera i större format, som behandlar vårt förhållande till artefakter, ritualer och platser. Sara-Vide Ericson använder sin egen personliga historia, kroppen och omgivande landskap för iscensättningar som genom måleriet omvandlas till angelägna och drabbande berättelser.

Det är lätt att fastna i fascination för måleriet när man betraktar en målning av Sara-Vide Ericson. Lyssnar man noga kan man uppfatta ekot från hennes kolleger i konsthistorien. I den tidigare produktionen har målningar stillsamt genljudit av Anders Zorns päls, av Akseli Gallen-Kallelas vattenfall, av Bruno Liljefors djupt kända förståelse för naturen och årstidernas växlingar. Även om Sara-Vide Ericsons uttryck är ett annat excellerar hon i att skildra just naturen: det platta grå ljuset en mulen tidig vårdag där man kan höra prasslet av de torra löven på marken, det glödande bärnstensfärgade insjövattnet som man kan känna den lite sumpiga doften av. Det är en kombination av realism och expressivt måleri som är hänförande.
Penseldragen ser självsäkra ut, men prestigelöst självsäkra: De är helt enkelt utförda av någon som är väldigt bra på att måla. Framför allt finns det något så abstrakt och svårförklarat som en energi i måleriet, vilket gör att det känns akut. Som att det här var tvunget att målas.

Samtidigt har hon en förmåga att ladda bilderna med en känsla av gåtfullhet som gör att de innehållsmässigt påminner om de svenska stämningsmålarna vid förra sekelskiftet, vars landskap på duken inte var porträtt av faktiska landskap så mycket som av konstnärens inre. Sara-Vide Ericsons måleri hälsar genom århundradena till Prins Eugens besjälade skogar och Richard Berghs känslomässigt uppskruvade solnedgångar. Även om Sara-Vide Ericsons motivvärld många gånger är en annan finns det en gemensam klangbotten hos dem: I det som ligger bortanför det som syns på duken, kanske till och med bortanför verkligheten.

Ur en text av författaren och kulturskribenten Therese Bohman.

--

Sara-Vide Ericson (f.1983) är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (2004–2009), bor och arbetar utanför Bollnäs i Hälsingland. Hon har etablerat sig som en av de mest tongivande konstnärerna i sin generation med utställningar i Sverige och internationellt. Utställningen Interior Ambush som arrangeras i samarbete med Galleri Magnus Karlsson turnerar under 2020 till Kalmar Konstmuseum och Hälsinglands Museum. Till utställningen produceras en bok formgiven av Bedow med text av författaren och kulturskribenten Therese Bohman. Inbjudan till bokrelease under utställningen kommer i separat mail.

Separatutställningar i urval: Eighteen, Köpenhamn (2019), Bror Hjorts hus, Uppsala (2017), V1 Gallery Köpenhamn (2016, 2014), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2016, 2013, 2012, 2010), Bollnäs Konstmuseum (2015), Gävleborgs Länsmuseum, Gävle (2013). Grupputställningar i urval: Art Berlin, Galleri Magnus Karlsson, Berlin, Tyskland (2017), Frieze Art Fair, Galleri Magnus Karlsson, New York, USA (2017), Nordic Contemporary, Paris, Frankrike (2016), Hellvi Kännungs, Gotland (2016), Sven Harrys Konstmuseum, Stockholm (2016), Kulturens hus, Luleå (2016), Norrköpings konstmuseum (2016), Albertz Benda, New York, USA (2016), Friedman Benda, New York, USA (2015), Pizzuzi Collection, Columbus, USA (2015), Alma Löv, Östra Ämtervik (2014), Kunsthalle Rostock, Tyskland (2012), Arario Gallery, Seoul, Korea (2012), Scandinavia House, New York, USA (2011), Nationalmuseum, Stockholm (2011), Norrtälje Konsthall (2010), Ljungbergmuseet, Ljungby (2010). Representerad i samlingarna på bl.a. Uppsala Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Pizzuti Collection, Columbus, USA, Statens Konstråd, Uppsala läns landsting, Gävleborgs länsmuseum, Kalmar Konstmuseum, Jönköpings museum, Bollnäs kommun samt privata samlingar i Sverige och internationellt. I januari är Sara-Vide Ericson aktuell som en av konstnärerna i utställningen Träden står ljust gröna: landskapsmåleri då och nu på Bonniers Konsthall (22.1–29.3 2020).

Välkommen till vernissage lördag 5 oktober kl. 12–16.

Konstakademien (salarna, plan 2)
Fredsgatan 12 /Jakobsgatan 27 C (hiss)
Stockholm
konstakademien.se

Öppettider:
Tisdag–fredag 11–17, lördag–söndag 12–16

Kontakta galleriet för mer information och pressbilder.

Läs en recension av Joanna Persman på Omkonst
Läs en recension av Lars-Erik Hjertström Lappalainen i Expressen Kultur
Läs en recension av Magnus Bons på Konsten.net
Läs en artikel i Juxtapoz Magazine
Läs en recension av Sebastian Johans i DN
Se en intervju i Kulturveckan SVT
Läs en recension av Dan Backman i Svenska Dagbladet

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com