Richard Johansson

Market Art Fair 2019

12.4—14.4 2019

We are pleased to present a solo exhibition with Richard Johansson (b. 1966) in booth #35 at this year’s edition of Market Art Fair in Stockholm, Sweden. Despite the limited space offered at a fair, the ambition is to highlight Johansson’s multiple working methods and the diversity in expressions and materials. Paintings, sculptures and objects made in the last year is presented at the fair.

The process of working with this exhibition has taken Richard Johansson on a mental journey back to his childhood in rural Sweden. It has brought to mind thoughts of what made him become an artist.

The lack of references to the art world at the beginning of my career often led to thoughts about what art meant to me and what the whole thing was about. My accumulated cultural experience when I began to study art was, for example, my grandfather’s garish cross-stitched tablets, home-woven rag carpets and carved wooden sculptures.
Now, thirty years later, I can still be just as excited about finding a fretwork with the text "Jesus" at a relatives home, as a Magritte painting in a museum in Milan.

The love of art that is not made to be art, by people who do not call themselves artists, has permeated Richard Johansson’s artistry from the very beginning. Ever since the debut exhibition Allmoge Murder (1993), which consisted of a group of carved and painted wooden sculptures, figures of natural size, to his mobile Folk Art Museum (with Johansson as artist, curator and museum director) shown at Wanås Konst, Sweden, last year. This source of inspiration is reflected in the choice of material, the craftsmanship and methods, but also in the way the story is being told.

A common theme in Johansson’s art is different forms of alienation and the quest for redress. He retrieves his subjects from all corners of the world as well as his immediate surroundings. By lending his voice and hand to the thing or person he wants to describe, he adds authenticity and personality to the work. It is as if the depicted itself has participated in the creation.

Richard Johansson, born 1966 in Vrigstad, Småland, Sweden. Educated at Forum (Malmö Art Academy) in Malmö, Sweden 1989–94. He lives and works in Södra Mellby, Kivik, Sweden. Selected solo exhibitions: Galerie Hartwich, Rügen, Germany (2018, 2012, 2004), Wanås Konst, Sweden (2017), Antonio Colombo Gallery, Milan, Italy (2016), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2015, 2011, 2009, 2003, 1998), Galleri Thomas Wallner, Simris, Sweden (2013), Galleri PS, Gothenburg, Sweden (2012, 2002, 1999), Haninge Konsthall, Stockholm, Sweden (2011), In collaboration with Mette Björnberg, Kristianstad konsthall, Sweden, Västerås Konstmuseum, Sweden, Växjö konsthall, Sweden (2009–2010), Galleri Rostrum, Malmö, Sweden (2000), Krognoshuset, Lund, Sweden (1996). Group exhibition in selection: OBRA, Malmö, Sweden (2018), Vargåkra gård, Sweden (2018), Trafo Kunsthal, Olso, Norway (2017), Galleri Thomas Wallner, Simris, Sweden (2017, 2015, 2014), Kristianstad Konsthall, Sweden (2017), Zentrum für Zeitgenössiche Kunst, Dresden, Germany (2013), Stadtgalerie Kiel, Germany (2013), Borås konstmuseum, Sweden (2013), Varbergs konsthall, Sweden (2012), Virserums konsthall, Sweden (2012), Växjö konsthall, Sweden (2012), Mjellby konstmuseum, Sweden (2011), Frieze Art Fair, London, UK (2007, 2005), Konstcentrum Gävle, Sweden (1998).

Welcome!

Address:
Liljevalchs Konsthall
Djurgårdsvägen 60
Stbilletto.seockholm, Sweden

Booth: #35

During the fair you can reach us via e-mail or telephone +46 708 106 906 (Magnus)

Opening hours:
Friday April 12, 1–7 pm
Saturday April 13, 12–6 pm
Sunday April 14, 12–6 pm

Entrance: billetto.se

View images on Artsy
More information about Richard Johansson
www.marketartfair.com

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera en separatutställning med Richard Johansson (f. 1966) i monter #35 på årets upplaga av Konstmässan Market. Trots det begränsade utrymme som erbjuds på en mässa är ambitionen att lyfta fram Johanssons skilda arbetssätt och mångfald i uttryck och material. På Market visas målningar, skulpturer och objekt utförda det senaste året.

För Richard Johansson har arbetet med utställningen inneburit en mental resa tillbaka till sin barndoms Småland och tankar på vad som fick honom att bli konstnär.

Avsaknaden av referenser till konstvärlden i början av mitt konstnärskap gjorde ofta att jag hamnade i frågor kring vad konst var för mig och vad det hela handlade om. Den kulturella erfarenhet jag hade med mig när jag började på konstskola var exempelvis farfars grälla korsstygnstavlor, hemvävda trasmattor och snidade gubbar.
Nu, trettio år senare, kan jag fortfarande bli lika exalterad över att hitta ett lövsågsarbete med texten ”Jesus” hemma i en släktings bod, som att se en Magrittemålning på ett museum i Milano.

Kärleken till konst som inte görs för att vara konst, av personer som inte kallar sig konstnärer, har genomsyrat Richard Johanssons konstnärskap från första början. Alltsedan debuten Allmogemord (1993), som bestod av en grupp snidade och bemålade träskulpturer av figurer i naturlig storlek, till det mobila Folkkonstmuseum (med Johansson som konstnär, curator och museichef) som senast visades på Wanås Konst förra året. Inspirationen tar sig uttryck i val av material, hantverk och metod, men också i själva berättandet.

Ett genomgående tema i Johanssons konst är olika former av utanförskap och strävan efter upprättelse. Han hämtar sina historier från alla världens hörn och sin närmaste omgivning. Genom att låna ut sin röst och hand till det eller den han vill skildra skapas en autenticitet och ett personligt tilltal. Det är som om det avbildade själv har medverkat i tillblivelsen av verket.

Richard Johansson är född 1966 i Vrigstad, Småland. Utbildad vid Konstskolan Forum i Malmö 1989–94. Han är bosatt och verksam i Södra Mellby, Kivik. Separatutställningar i urval: Galerie Hartwich, Rügen, Tyskland (2018, 2012, 2004), Wanås Konst (2017), Antonio Colombo Gallery, Milano (2016), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2015, 2011, 2009, 2003, 1998), Galleri Thomas Wallner, Simris (2013), Galleri PS, Göteborg (2012, 2002, 1999), Haninge Konsthall, Stockholm (2011), Tillsammans med Mette Björnberg, Kristianstad konsthall, Västerås Konstmuseum, Växjö konsthall (2009–2010), Galleri Rostrum, Malmö (2000), Krognoshuset, Lund (1996). Grupputställningar i urval: OBRA, Malmö (2018), Vargåkra gård (2018), Trafo Kunsthal, Olso (2017), Galleri Thomas Wallner (2017, 2015, 2014), Kristianstad Konsthall (2017), Zentrum für Zeitgenössiche Kunst, Dresden, Tyskland (2013), Stadtgalerie Kiel, Tyskland (2013), Borås konstmuseum (2013), Varbergs konsthall (2012), Virserums konsthall (2012), Växjö konsthall (2012), Mjellby konstmuseum (2011), Frieze Art Fair, London (2007, 2005), Konstcentrum Gävle (1998).

Varmt välkomna!

Adress:
Liljevalchs Konsthall
Djurgårdsvägen 60
Stockholm

Monter: #35
Telefon under mässan: 0708-10 69 06 (Magnus)

Öppettider:
fredag 12 april kl. 13–19
lördag 13 april kl. 12–18
söndag 14 april kl. 12–18

Entrébiljetter: billetto.se

Se bilder av verken på Artsy
Mer information om Richard Johansson
www.marketartfair.com

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com