Hans Lannér

Paintings / Peintures

20.6—31.12 2019

This summer we will present the second exhibition at the gallery’s co-owned hotel Le Manoir in Banyuls-sur-Mer. This little gem is located in French Catalonia where the Pyrenees meet the Mediterranean Sea. Works by our gallery artists are shown in the public areas and bedrooms throughout the hotel. In a solo presentation, Hans Lannér will present new paintings in the hotel’s dining room, library and bar. The exhibition is a way to further connect with the local audience and explore potential regional collaborations.

Hans Lannér (b.1947) had his most recent exhibition, Conceptions, at the gallery in January. The exhibition at Le Manoir can be seen as a sequel to this, which presents new paintings made in connection to the place and environment after spending some time in Banyuls-sur-Mer this winter. He will be present at the opening to talk about his art.

[…] This time it is the absence of exotic shapes and the lack of narrative portrayal that set the characteristics of the exhibition. As a viewer, it is easy to get lost in a world of hotel room solitude–a feeling that Lannér in an almost painful way successfully conveys in a few subtle strokes and a dimmed coloration. The semi-transparent curtains sway gracefully as the wind flows through open balcony doors. Other than that, there is silence, peace–and reflection.

I am amazed by the precision with which the abstract fragments flourish to capture the hollow void in the rooms–carefully balancing the storytelling technique on a knife-edge. Simultaneously, there is another level of amplified morality in the crooked doors and furniture within the skew floors and walls. It is not the perspective of the child or the unstable, rather the solitary traveller’s, the transitory tourist’s. […]

From Leif Mattson’s review of the exhibition Conceptions at Galleri Magnus Karlsson (19.1–2.3 2019) for www.omkonst.se (translated from Swedish).

Opening Reception Thursday June 20, 5–7 pm.

For more information please contact the gallery via e-mail info@gallerimagnuskarlsson.com or Magnus Karlsson +46 708 10 69 06

Address:
20 Avenue Maréchal Joffre
666 50 Banyuls-sur-Mer
France
+33 (0)4 68 88 32 98
www.lemanoirbanyuls.com

Svenska: 

I sommar presenterar vi vår andra utställning på Le Manoir i Banyuls-sur-Mer. Hans Lannér kommer att visa nya målningar i hotellets matsal, bibliotek och bar. Vi är sedan några år delägare i detta lilla hotell som ligger i franska Katalonien där Pyrenéerna möter Medelhavet. Galleriets konstnärer visas kontinuerligt i samtliga allmänna utrymmen och hotellrum, men detta är ett försök att visa konst även för en lokal publik och undersöka möjliga samarbeten i regionen.

Hans Lannér (f.1947) hade sin senaste utställning, Föreställningar, på galleriet i januari. Presentationen på Le Manoir kan ses som en fristående fortställning på denna och innehåller helt nya målningar utförda efter en vistelse i Banyuls-sur-mer. Han kommer själv att finnas på plats på öppningen för att berätta om sin konst.

[…] Denna gång är det avsaknaden av exotiska former och berättelsedrivande gestaltning som sätter sin prägel på utställningen. Som betraktare är det lätt att dras in i en värld av pensionats- eller hotellrumstomhet – en känsla Lannér på ett närmast smärtsamt sätt lyckas förmedla enbart med några få antydda former och ett nedtonat färgschema. De halvtransparenta gardinerna tycks liksom svaja lätt för vinden som strömmar in genom öppna balkongdörrar. I övrigt tystnad, stillhet – och eftertanke.

Jag häpnar över med vilken exakthet de närmast abstrakta bildfragmenten lyckas förmedla rummens intighet – en återhållsamhet balanserande på den berättartekniska knivseggen. Samtidigt tillkommer en mental nivå av uppskruvat värdeperspektiv med krökta dörrar och möbler samt skeva golv och väggar. Det är inte barnets eller den labiles perspektiv, men väl den solitära resenärens, den tillfälliga turistens. […]

Ur Leif Mattssons recension av Hans Lannérs utställning Föreställningar (19.1–2.3 2019) på Galleri Magnus Karlsson för www.omkonst.nu

Välkomna till vernissage torsdag 20 juni kl. 17–19.

För mer information kontakta galleriet på info@gallerimagnuskarlsson.com

Adress:
20 Avenue Maréchal Joffre
666 50 Banyuls-sur-Mer
France
+33 (0)4 68 88 32 98
www.lemanoirbanyuls.com

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Closed for the summer

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com