Tommy Hilding

Revisited

26.10—14.12 2019

Opening Reception Saturday October 26, 12–4 pm
Vernissage lördag 26 oktober, kl. 12–16

Press Release

We are pleased to present Tommy Hilding’s thirteenth solo exhibition at the gallery. The paintings in the exhibition Revisited invites us to travel in time, from today’s urban world to the dramatic landscape depictions of romanticism.

Already in his last exhibition at the gallery, Escapeland (2016), Tommy Hilding began to incorporate fragments from 19th century paintings in his imagery. His interest in this time period has been known for a long time, although the connection to his own work has not been evident. Hilding’s works have been in the epicenter of a contemporary reality with anonymous concrete cities, misanthropic social structures and depictions of human vulnerability. A world that probably can be seen as a counterpoint to romantic landscape paintings. In the new paintings, Hilding effectively brings together the extremes, but also points out similarities.

In the news we see overwhelming bodies of water that bring down houses, cars and people in shocking pictures. Dramatic film sequences of events difficult to grasp. Effects of humanity’s influence on landscapes, topography and weather systems.
In front of paintings by 19th-century artists, we see similar images. Dramatically swelling water masses rush forward with the raging forces of nature. Landscapes still unaffected by human transformations. The past, but also the present, visions of the pristine and genuine.

Water plays a leading role in the exhibition. It leaks into the quiet and solidified urban landscapes and industrial areas like an organic force. The stable compositions of the paintings break and give way to a pent-up need for a primitive nature.

Tommy Hilding has tenderly merged motifs from artists such as Marcus Larsson (1825–1864), Alfred Thörne (1850–1916) and Axel Nordgren (1828–1888) into his work and has thereby also broken up and renewed his own language. The content of the paintings reminds us of current and important issues, but also testify to an artistic search and a fellowship with a bygone era.

Reception Saturday October 26, 12-4 pm.

In conjunction with Gallery Weekend Stockholm on November 16–17, we are open Saturday–Sunday 12–6 pm. On Sunday, November 17 at 2 pm we arrange a talk at the gallery between artist Tommy Hilding and Carl-Johan Olsson, curator at the National Museum in Stockholm. More information will be sent out in a separate invitation.

Tommy Hilding, b.1954 in Skagersvik, Sweden. Lives and works in Stockholm, Sweden. Solo exhibitions in selection: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2019, 2016, 2014, 2013, 2011, 2009, 2006, 2003, 2000, 1998), Galleri Thomassen, Gothenburg, Sweden (2019, 2014, 2011, 2007, 2003), Örebro Konsthall, Sweden (2015), Oskarshamns Konsthall, Sweden (2012, 1999), Olle Nymans ateljéer, Saltsjö Duvnäs, Sweden (2012), Angles Gallery, Santa Monica, USA (2008), ArtSpace, Raleigh, USA (2004), Rialto Center, Atlanta, USA (2004) and Embassy of Sweden, Washington, USA (2003). He is represented in Swedish collections of Moderna Museet, Stockholm, Västerås Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Stockholm City, Folke Bernadotte Academy, Kramfors, and The Public Art Agency Sweden.

Gallery Hours:
Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
Or by appointment.

Address:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm, Sweden

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Tommy Hildings trettonde separatutställning på galleriet. I utställningen Revisited visas nya målningar som tar oss med på en tidsresa, tur och retur, från dagens urbana värld till romantikens dramatiska naturskildringar.

Redan i sin förra utställning på galleriet, Escapeland (2016), började Tommy Hilding införliva fragment från 1800-talsmålningar i sin bildvärld. Intresset för tidsperioden har funnits hos honom länge även om avståndet till hans eget måleri har känts oöverstigligt. Hildings bilder har befunnit sig i epicentrum av en samtida verklighet med anonyma betongstäder, misantropiska samhällsstrukturer och skildringar av människans utsatthet. En värld som nog kan ses som en motpol till romantiska landskapsmålningar. I de nya målningarna fogar Hilding effektfullt samman ytterligheterna, men pekar också på likheter.

I nyhetsmedia ser vi framstörtande vattenmassor som drar med sig hus, bilar och människor i chockerande bilder. Dramatiska filmsekvenser av händelser svåra att ta in. Effekter av mänsklighetens påverkan av landskap, topografi och vädersystem. 
    Framför målningar av 1800-talets konstnärer ser vi liknande bilder. Dramatiskt framvällande vattenmassor störtar fram med naturens rasande kraft. Landskap ännu opåverkade av människors omdaningar. Dåtidens, men också nutidens visioner av det oförstörda och genuina.

Vattnet är ett centralt tema i utställningen. Det letar sig in i som en organisk kraft i de tysta och stelnade stadslandskapen och industriområdena. Målningarnas stabila kompositioner rämnar och ger vika för ett uppdämt behov av en ursprunglig natur.

Tommy Hilding har kärleksfullt lånat motiv från konstnärer som Marcus Larsson (1825–1864), Alfred Thörne (1850–1916) och Axel Nordgren (1828–1888) i sitt arbete och har därigenom också brutit upp och förnyat sitt eget bildspråk. Målningarnas innehåll påminner oss om aktuella och angelägna frågor men vittnar också om ett konstnärligt sökande och en valfrändskap med en svunnen epok.
 

Välkommen till vernissage lördagen den 26 oktober kl. 12–16.

I samband med Gallery Weekend Stockholm, 16–17 november har vi öppet lördag–söndag kl. 12–18. Söndagen den 17 november kl. 14.00 arrangerar vi ett samtal på galleriet mellan konstnären Tommy Hilding och Carl-Johan Olsson, intendent på Nationalmuseum. Mer information kommer i separat inbjudan.
 
Tommy Hilding, f.1954 i Skagersvik. Bor och arbetar i Stockholm. Separatutställningar i urval: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2019, 2016, 2014, 2013, 2011, 2009, 2006, 2003, 2000, 1998), Galleri Thomassen, Göteborg (2019, 2014, 2011, 2007, 2003), Örebro Konsthall (2015), Oskarshamns Konsthall (2012, 1999), Olle Nymans ateljéer, Saltsjö Duvnäs (2012), Angles Gallery, Santa Monica, USA (2008), ArtSpace, Raleigh, USA (2004), Rialto Center, Atlanta, USA (2004) och Sveriges ambassad,Washington, USA (2003). Han finns representerad i samlingarna på bl.a. Moderna Museet, Stockholm, Västerås Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Stockholm Stad, Folke Bernadotte Akademien, Kramfors och Statens konstråd.

Läs en recension av Susanna Slöör på Omkonst

Öppettider:
tisdag–fredag 12.00–17.00
lördag 12.00–16.00
Samt efter överenskommelse.

Adress:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com