Peter Köhler

Bewildered

11.1—25.1 2020

In the inner room of the gallery we currently present a series of new drawings by Peter Köhler. The works were initially presented at the artist’s solo exhibition at Sandvikens Konsthall, Sweden in the fall of 2019.

I enjoy working outdoors and being in motion. There is a directness and immediacy in everything I do. I avoid sketches and prefer to improvise.
I try to be open and responsive. The motifs come mostly from my everyday life, travels, places I visit and various meetings with people. I’m inspired by the unspoken, the folkloric, the dark fairy tale and, above all, imagination. Current events and the feeling of an increasingly complicated future.
–Peter Köhler, May 2019

His drawings may be tales but they don’t become full-blown stories, even though they set up hallucinatory narrative structures with meticulously detailed and visually stimulating depictions of what frequently appear to be specific people, places and things. These picture-tales might even have a beginning and an end, as well as prodigious amounts of activity in between, but they resist narrative completion and temporal conformity by embedding the legibility of their representational flexibility into a compositional framework that enables the drawing to transcend any or all limitations of interpretation. (Nevertheless, it is not unimaginable to name the majority of characters, creatures or whatever else we’re looking at in them, no matter how bizarre any of these things may be.) These drawings almost prompt microscopic inspection, but such an investigative way of looking usually leads to assumptions being made about what something must mean, and I’m convinced that that is a dead end, or better yet a buzz kill of the surprising openness of these overflowing yet well-built drawings.
—Terry R. Myers about Peter Köhler, from the essay All Ends Well, 2017

Peter Köhler was born 1971 in Stockholm, where he still lives and works. He is educated at the Royal Institute of Arts in Stockholm (1995–2000). Selected solo exhibitions: Sandvikens konsthall Sweden (2019), Chart Art Fair, Galleri Magnus Karlsson, Copenhagen, Denmark (2018), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2017, 2015, 2012, 2010, 2009), Tobey Fine Arts, New York,US (2006, 2003), Galleri 54, Göteborg, Sweden (2005), Botkyrka Konsthall, Stockholm, Sweden (2004), Brändström & Stene, Stockholm, Sweden (2002). Selected group exhibitions: Artipelag, Stockholm, Sweden (2018), Alma, Stockholm, Sweden (2017), Konstnärshuset, Stockholm, Sweden (2017), RYMD Konstrum, Stockholm, Sweden (2015), Chart Art Fair, Copenhagen, Denmark (2014), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2013, 2011, 2010, 2009), Frieze Art Fair, London, UK (2012). He has made numerous public commissions and is represented in private and public collections in Sweden, Europe and the US.

More information about Peter Köhler
www.peterkohler.se

--

Gallery Hours:
Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
And by appointment

Address:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm, Sweden

Svenska: 

I galleriets inre rum visar vi just nu en svit med teckningar av Peter Köhler. Verken visades i hans separatutställning Bewildered på Sandvikens konsthall hösten 2019.

Jag tycker om att arbeta utomhus och att vara i rörelse. Det finns en direkthet som är genomgående i allt mitt material. Jag undviker att skissa och improviserar mig hellre fram.
Jag försöker att vara öppen och lyhörd. Inspiration kommer till stor del från min vardag. Resor och platser jag besökt, från olika möten med människor. Likaså från det outsagda, det folkloristiska, den mörka sagan och framför allt fantasin. Dagsaktuella händelser och känslan av en allt mer komplicerad framtid.
– Peter Köhler, maj 2019

Hans teckningar må vara historier men de blir aldrig fullödiga berättelser, även om de upprättar hallucinatoriska narrativa strukturer med noggrant detaljerade och visuellt stimulerande skildringar av vad som ofta verkar vara konkreta personer, platser och saker. De här bildhistorierna kan till och med ha både början och slut – och en massa handling däremellan – men utan att låta berättelsen fullbordas och anpassa sig tidsmässigt: deras gestaltningsmässiga flexibilitet är förankrade i läsbarhet och ett kompositoriskt ramverk som gör det möjligt för teckningarna att överskrida varje begränsande tolkning. (Ändå är det inte orimligt att tänka sig att vi namnger de flesta figurer, varelser och annat som vi ser i dem, oavsett hur bisarra sakerna i sig kan tyckas.) Teckningarna nästan kräver mikroskopisk inspektion, men den sortens undersökande sätt att se leder vanligen till antaganden om vad något måste betyda, och jag är säker på att det är en återvändsgränd – eller kanske snarare en kalldusch för den förvånande öppenheten i hans myllrande men välbyggda teckningar.
— Terry R. Myers om Peter Köhlers konstnärskap, från texten All Ends Well, 2017

Peter Köhler är född 1971 i Stockholm, där han bor och arbetar. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm (1995–2000). Separatutställningar i urval: Sandvikens konsthall (2019), Chart art Fair, Galleri Magnus Karlsson, Köpenhamn, Danmark (2018), Galleri Magnus Karlsson (2017, 2015, 2012, 2010, 2009), Tobey Fine Arts, New York (2006, 2003), Galleri 54, Göteborg (2005), Botkyrka Konsthall (2004), Brändström & Stene, Stockholm (2002). Grupputställningar i urval: Artipelag, Stockholm (2018), Alma, Stockholm (2017), Konstnärshuset, Stockholm (2017), RYMD Konstrum, Stockholm (2015), Chart Art Fair, Köpenhamn (2014), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2013, 2011, 2010, 2009), Frieze Art Fair, London (2012). Han har även gjort ett flertal offentliga utsmyckningar och finns representerad i privata och offentliga samlingar i Sverige, Europa och USA.

Mer information om Peter Köhler
www.peterkohler.se

--

Öppettider:
tisdag–fredag 12.00–17.00
lördag 12.00–16.00
Samt efter överenskommelse.

Adress:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com