Jens Fänge

Ljusår / Light Years

22.8—26.9 2020

The exhibition Light Years by Jens Fänge will open without a reception on Saturday August 22 and runs through September 26. The gallery will be open regular hours if the situation does not change. We will follow the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (15) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions. Visit our website or follow us on social media for up to date information.

--

We are pleased to announce Jens Fänge’s fourth solo exhibition at the gallery. Light Years presents a series of works made especially for the rooms of the gallery.

In Jens Fänge’s imagery elements from distant places in time and space coexist side by side. The works consist of paintings in different sizes, techniques and materials that are combined into dense, composite sceneries. The images capture recurring figures, patterns and compositions in different contexts and perspectives, as if to recreate encounters and narratives that have fallen apart. In the pictorial space, doors open to new inner rooms in a seemingly endless hall of mirrors. Here it is easy, but rewarding, to get lost and while astray there is a chance that we will meet ourselves.

There are no facts in art, only interpretations, an endless interplay of different times and individuals. If we dare look long enough, some works can take us on an unpredictable journey through the unknown landscape of the psyche, but art as such will forever slip from our grasp, I realise as I proceed through your hermetic world and wonder at the riddles, trapdoors, vanishing points and many-headed perspectives.

I hover like a restless soul in and out of rooms that open on new rooms. It will take lightyears for me to get there, perhaps even longer, before my self meets your self. I want to disappear in the void between frame and image, between my writing me and a painterly you. Be united with every particle in your labyrinthine chaos. See the pictures from within. Slip under the yellow wallpaper’s grief and find the woman who vanished, who turned into something worse than an image – a pattern.

From a fictional essay by art critic, author and curator Sinziana Ravini for the upcoming exhibition catalogue.

Read the full text

--

Jens Fänge (b.1965 in Gothenburg, Sweden) lives and works in Stockholm, Sweden. He is educated at the Valand Academy of Fine Arts 1989–1994. He has been exhibiting regularly at art galleries and institutions since the mid 90s. In the beginning of the 2010s he received international recognition after which he has had solo exhibitions in Paris, Hong Kong, New York and Shanghai. Light Years is the first solo presentation in Sweden since his highly acclaimed mid-career exhibition at Bonniers Konsthall in Stockholm, 2018.

--

Please contact the gallery for more information and visuals.

Gallery Hours:
Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

Address:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm

Svenska: 

Utställningen Ljusår av Jens Fänge öppnar utan vernissage lördagen den 22 augusti och pågår t.o.m. 26 september. Galleriet kommer då att ha ordinarie öppettider om situationen inte förändras. Vi önskar att du som besökare precis som vi följer Folkhälsomyndighetens råd och stannar hemma om du är sjuk. Under våra öppettider kommer max 15 personer att kunna se utställningen samtidigt. Vi ber er därför att ha överseende med att väntetid kan uppstå vid vissa tillfällen. Besök vår hemsida eller följ oss på sociala medier för aktuell information och eventuella förändringar.

--

Vi har glädjen att presentera Jens Fänges fjärde separatutställning på galleriet. I utställningen Ljusår visas nya arbeten i en rumslig installation.

I Jens Fänges bildvärld samsas element från avlägsna platser i tid och rum. Verken består av målningar i olika storlekar, tekniker och material som kombineras i täta, sammansatta scener. Bilderna rymmer återkommande gestalter, mönster och kompositioner i skilda sammanhang och perspektiv, som för att återskapa möten och berättelser som fallit isär. I de gestaltade rumsligheterna öppnas dörrar mot nya inre rum i en till synes oändlig sal av speglar. Här är det lätt, men givande, att gå vilse och chansen finns att vi möter oss själva.

Inom konsten finns det inga fakta, bara tolkningar, ett oändligt spel mellan olika tider och individer. Vågar vi titta tillräckligt länge, kan vissa verk ta oss på en oförutsägbar resa genom psykets okända landskap, men konsten som sådan, kommer alltid glida ur våra händer, inser jag när jag skrider fram i din hermetiska värld och förundras av gåtor, falluckor, flyktpunkter och månghövdade perspektiv.

Jag flyter omkring som en osalig ande in och ut ur rum, som öppnar upp mot nya rum. Det kommer ta ljusår innan jag kommer fram, och kanske mer därtill, innan mitt jag kommer möta ditt du. Jag vill försvinna i tomrummet mellan ramen och bilden, mellan mitt skrivande jag och ett måleriskt du. Bli ett med varje partikel i ditt labyrintiska kaos. Se bilderna inifrån. Glida under den gula tapetens sorg och finna kvinnan som försvann, som blev värre än en bild – ett mönster.

Ur en text av konstkritikern, författaren och curatorn Sinziana Ravini till en kommande utställningskatalog.

Läs hela texten

Läs Emil Ivedals recension i Omkonst
Läs Masha Taavonikus recension i Konsten
Läs Dan Backmans recension i SvD

--

Jens Fänge (f.1965 i Göteborg) bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad på Valands konsthögskola 1989–1994. Han har ställt ut regelbundet på gallerier och institutioner sedan mitten av 1990-talet. I början av 2010-talet fick han ett internationellt genombrott och har därefter haft separatutställningar i bl.a. Paris, Hong Kong, New York och Shanghai. Ljusår är den första presentationen med nya verk i Sverige sedan den uppmärksammande och omfattande separatutställningen Drömmarna på Bonniers Konsthall i Stockholm 2018.

--

Kontakta galleriet för mer information och bilder.

Öppettider:
tisdag–fredag 12.00–17.00
lördag 12.00–16.00
Samt efter överenskommelse.

Vi erbjuder enskilda visningar tisdag–fredag kl. 17.00–18.00.
Kontakta galleriet för att boka in en dag som passar er.

Adress:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com