Helene Billgren

B Spring 21

21.4—30.4 2021

We are pleased to announce a small exhibition with Helene Billgren during Stockholm Art Week. B Spring 21 is a presentation in the inner room of the gallery with what Helene Billgren is working on at the moment in her studio. It focuses on the process and displays drawings in mixed media and works on paper where she uses existing paintings and prints as a starting point to create new works.

Helene Billgren’s art is energy, constantly new whims. Small reflections on the absurdity of life, recorded fluently and humorously. Works with sting and irony. Works with self-insight. Works sprung from the loneliness of the studio – a place beyond everything, but also a workshop to comment on everything, high and low. Her production is truly rich. It’s hard not to be seduced, let alone fall in love with the engine that so visually masters its world.

–Mårten Castenfors, Director of Liljevalchs, Stockholm, in a text for the exhibition catalogue My 100 Favourites.

Helene Billgren (b. 1952) lives and works in Stockholm, Sweden. She studied at Valand School of Fine Arts in Gothenburg and has been working as an artist since the late 1980s. In 2019 Helene was acknowledged with the retrospective exhibition Faran är över (All Clear) at Liljevalchs in Stockholm, Sweden. She was recently one of the artists highlighted in the exhibition Signature Women at Artipelag, Sweden, and this summer a new solo exhibition opens at Kristianstad konsthall, Sweden.

The exhibition runs between April 21–25.
Opening hours: 21–23.4, 12–5 pm, 24–25.4, 12–4 pm
Open extra on Sunday!

More information about Stockholm Art Week

Svenska: 

Under Stockholm Art Week visar vi en liten utställning med Helene Billgren i galleriets inre rum. Den visas parallellt med Anna Bjergers utställning Blanket for a Sail i galleriets stora rum. I presentationen som heter B Spring 21 flyttar vi delar av det som Helene Billgren just nu arbetar med i ateljén till galleriet. Det blir en utställning där fokus ligger på processen, med teckningar i blandteknik och arbeten på papper där hon arbetat vidare utifrån bilder av tidigare målningar och grafik.

Helene Billgrens konstnärskap är energi, hela tiden nya infall. Små reflektioner kring tillvarons absurditet, nedtecknade flyhänt och humoristiskt. Verk med udd och ironi. Verk med självinsikt. Verk sprungna ur ensamheten i ateljén – en plats bortom allt, men också en verkstad för att kommentera allt, högt och lågt. Hennes produktion är sannerligen rik. Det är svårt att inte bli förförd, för att inte säga förälskad i den motor som så visuellt behärskar sin värld.

– Mårten Castenfors (chef för Liljevalchs konsthall), ur en text från utställningskatalogen Mina 100 favoriter.

Helene Billgren (f. 1952) bor och arbetar i Stockholm. Hon studerade vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och har varit verksam som konstnär sedan slutet av 1980-talet. 2019 uppmärksammades hennes konstnärskap med den omfattande retrospektiva utställningen faran är över på Liljevalchs. Hon var en av konstnärerna som lyftes fram i Artipelags utställning Signature Women och i sommar öppnar en ny större separatutställning på Kristianstads konsthall.

Utställningen pågår 21–25 april

Öppettider:
onsdag–fredag kl. 12–17
lördag & söndag kl. 12–16

Obs! Extraöppet söndag 25 april!

Mer information om Stockholm Art Week

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

The gallery is closed over the Holidays 19.12 2021–10.1 2022

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com