Amy Bennett

Land of Plenty

21.8—25.9 2021

We are proud to announce Amy Bennett’s fourth solo exhibition at the gallery. The exhibition Land of Plenty presents a new series of paintings executed in the last two years. A catalogue with an essay by Swedish songwriter, performer and writer Annika Norlin is published in conjunction with the exhibition.

The paintings of Amy Bennett depict crucial but elusive moments of everyday life. She studies, processes and recreates passages and fragments of life in paintings that can be compared to short stories. As viewers, we are thrown into environments, contexts and narratives in the core of the event. This frozen process allows reflection and encourages one’s own fantasies and reflections. We stand outside and look into a private sphere that we can recognize from our own lives.

Leading up to a painting, Amy Bennett builds small three-dimensional models. For some works, an entire landscape or a residential area is created, in other cases a small room or a limited space. She constructs the models to scale using simple materials such as styrofoam, cardboard, plastic and paint. In her studio, she can then illuminate the stage and find the exact perspective before she starts painting.

The new reality that arises in painting is at the same time seductively realistic and disturbingly artificial. The careful and laborious work process emphasizes the importance of each individual work and the significance of the story.

--

I sometimes go back in time to try to locate the exact moments that mattered the most,
for me that is,
in my own little life.
If I could shorten those moments down to just a brief instant.
And by this I don’t mean That Weekend When I Met My Best Friend,
but more like: exactly when could you see it in our faces, that’s what I’d like to know.
Of all the seconds that passed by that weekend, which one was it
where she and I opened up at exactly the same time, let each other in.
What did that look like?

And the first kiss with someone important,
when does it reach its peak?
Is it at the exact moment the lips meet?
Is it right before, when you decide to go for it and make an attempt at kissing? Or is it when the kiss is over, when you have to take responsibility for it?

A telephone conversation.

Often, these exact instances are impossible to precisely distill until afterwards. Life goes on, someone says something,
time goes by, you think about it,
and one day you just know, that what happened right there and then,
that was something
that formed the basis for.

I think of all these things
when I look at Amy Bennett’s paintings.

–Annika Norlin

Extract from a text written for the exhibition catalogue.
(Translated from Swedish by Richard G. Carlsson)

--

Amy Bennett was born 1977 in Portland, Maine, USA. She lives and works in Cold Spring, USA. Education at University of Hartford, USA (BFA, 1999) and New York Academy of Art (MFA, 2002). She has exhibited internationally at galleries and museums since 2005. Solo exhibitions in selection: Miles McEnery Gallery, New York, USA (2019), Brattleboro Museum & Art Center, Brattleboro, USA (2019), Richard Heller Gallery, Santa Monica, USA (2016, 2013, 2007), Ameringer McEnery Yohe Gallery, New York, USA (2016), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2011, 2009, 2007), Tomio Koyama Gallery, Tokyo, Japan (2009) and Linda Warren Gallery, Chicago, USA (2005). Her permanent mosaic installation, Heydays, can be seen at the station of 86th Street & 4th Avenue, Brooklyn, USA.

Annika Norlin is a songwriter and performer with her projects Säkert! and Hello Saferide. Last spring she published her first collection of short stories, Jag ser allt du gör (Weyler förlag).

Reception August 21, 12–4 pm!

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera den amerikanska konstnären Amy Bennetts fjärde separatutställning på galleriet. I utställningen Land of Plenty visas en serie målningar utförda de senaste två åren. Till utställningen publiceras en katalog med en text skriven av Annika Norlin.

Amy Bennetts målningar skildrar avgörande men undflyende ögonblick av vardagen. Hon studerar, bearbetar och återskapar passager och fragment av liv i målningar som kan liknas vid noveller. Som betraktare kastas vi in i miljöer, sammanhang och berättelser mitt i skeendet. Ett fruset förlopp som tillåter eftertanke och uppmuntrar till egna fantasier och associationer. Vi står utanför och tittar in i en privat sfär som vi kan känna igen från våra egna liv.

Inför varje målning bygger Amy Bennett små tredimensionella modeller. Till vissa verk skapas ett helt landskap eller ett bostadsområde, i andra fall ett litet rum eller en avgränsad plats. Hon tillverkar modellerna skalenligt med hjälp av enkla material såsom frigolit, kartong, plast och färg. I sin ateljé kan hon sedan belysa scenen och hitta exakt rätt perspektiv innan hon börjar måla.

Den nya verklighet som uppstår i måleriet är på samma gång förföriskt realistisk och oroväckande konstgjord. Den omsorgsfulla och mödosamma arbetsprocessen betonar vikten av varje enskilt verk och berättelsens betydelse.

--

Jag försöker ibland söka bakåt i tiden för att lokalisera vilka exakta ögonblick som varit viktigast ja bara för mig då
i mitt lilla liv.

Ifall stunden måste skäras av till just ett ögonblick, tänker jag. 

Inte Helgen när jag träffade min bästa vän
utan exakt när kunde det ses på oss vill jag veta,
vilken sekund var det av alla den helgen,
som jag och hon öppnade oss samtidigt och släppte in den andra helt och fullt.
Hur såg det ut dåOch den första kyssen med någon viktig,
när är den som störst?
Är det ögonblicket när läpparna möts?
Är det precis innan, när man bestämmer sig för att våga försöka kyssa?
Eller är det när kyssen är över, när man måste stå till svars för den.


Ett telefonsamtal.

Ofta kan de där exakta ögonblicken inte destilleras så precis förrän i efterhand.

Livet fortgår, någon säger något,
tid går, man tänker på det,
och någon dag vet man bara, att det som hände just där och då,
det var något
som låg till grund för.

Allt det här tänker jag på
när jag ser Amy Bennetts målningar.

– Annika Norlin
Utdrag ur en text skriven till utställningskatalogen.

--

Amy Bennett är född 1977 i Portland, Maine, USA. Hon bor och arbetar i Cold Spring, USA. Hon är utbildad på University of Hartford, USA (BFA, 1999) och New York Academy of Art (MFA, 2002). Sedan utbildningen har hon ställt ut internationellt på gallerier och museer. Separatutställningar i urval: Miles McEnery Gallery, New York, USA (2019), Brattleboro Museum & Art Center, Brattleboro, USA (2019), Richard Heller Gallery, Santa Monica, USA (2016, 2013, 2007), Ameringer McEnery Yohe Gallery, New York, USA (2016), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2011, 2009, 2007), Tomio Koyama Gallery, Tokyo, Japan (2009) och Linda Warren Gallery, Chicago, USA (2005). Hennes permanenta utsmyckning i mosaik, Heydays, kan ses på stationen vid 86th Street & 4th Avenue, Brooklyn, USA.

Annika Norlin är låtskrivare och artist med projekten Säkert! och Hello Saferide. Förra våren släpptes hennes novellsamling Jag ser allt du gör (Weyler förlag).

Välkommen till vernissage lördag 21 augusti kl. 12–16!

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com