Mamma Andersson, Jess Allen, David Almeida, Greg Becker, Anna Bjerger, Spencer Carmona, Chi Tien Lin Cheng, Penny Davenport, Andreas Eriksson, Nancy Friedland, Sarah Grant, Susanne Johansson, Hans Lannér, Joanna Logue, Evert Lundquist, Travis MacDonald, Barry McGlashan, John Joseph Mitchell, Nabeeha Mohamed, James Morse, Primus Mortimer Pettersson, Alejandro Sintura, Agnes Treherne & Heidrun Rathgeb

Postcards

15.7—8.8 2021

Mamma Andersson (Sweden)
Jess Allen (England)
David Almeida (Brazil)
Greg Becker (England)
Anna Bjerger (Sweden)
Spencer Carmona (USA)
Chi Tien Lin Cheng (Taiwan)
Penny Davenport (England)
Andreas Eriksson (Sweden)
Nancy Friedland (Canada)
Sarah Grant (Scotland)
Susanne Johansson (Sweden)
Hans Lannér (Sweden)
Joanna Logue (Australia)
Evert Lundquist (Sweden)
Travis MacDonald (New Zealand)
Barry McGlashan (Scotland)
John Joseph Mitchell (USA)
Nabeeha Mohamed (Republic of South Africa)
James Morse (USA)
Primus Mortimer Pettersson (Sweden)
Alejandro Sintura (Colombia)
Agnes Treherne (England)
Heidrun Rathgeb (Germany)

We are pleased to announce the tenth summer exhibition at Hellvi Kännungs, Gotland, Sweden. The exhibition Postcards is a curated group exhibition with 24 artists from different parts of the world under the theme of landscape painting. It has been realized in close collaboration with Brit Pruiksma, founder and curator of the Instagram account @mothflower_ and the online gallery Mothflower.com.

Creating a powerful thread that ties together artists and works of art from around the world is essential to my work with Mothflower. Recognizing that unique expressions exist in distinct ways across cultures, it is also a great joy for me to notice what is universally being conveyed or commonly expressed regardless of where an artist is from. My Instagram page is an ongoing virtual exhibition presenting a mixture of work by established artists, emerging artists and those no longer living. Each work is initially selected (mostly) intuitively and then juxtaposed on my feed after thoughtful consideration.

’Postcards’ at Hellvi Kännungs is my first physically curated exhibition featuring works by many of the artists I’ve highlighted on my account over the past year and a half. Here, you’ll find a group of paintings depicting a landscape or an interpretation of one. Perhaps each work could be seen as a kind of ’postcard’ from the artist’s own domain, a memory of somewhere, or even a feeling of a place. Given that Mothflower reaches a global audience that spans over 50 countries, it seemed only fitting to curate an exhibition which would be a nod to the international community.

–Brit Pruiksma

Hellvi Kännungs is Galleri Magnus Karlsson’s project room in a rebuilt limestone barn on the island of Gotland. Since 2011 it is an alternative exhibition space to the gallery in Stockholm. Some of the gallery artists have curated their own exhibitions here and it has been a place to explore new ideas. Hellvi Kännungs has become a meeting point for artists and public in an environment completely different from the urban gallery space. The proximity to nature and the seclusion has contributed to a prestigious and inspiring atmosphere. In addition to the exhibitions, the gallery artists have also stayed at Hellvi Kännungs during periods of work and relaxation.

Brit Pruiksma (b. 1984) created her @mothflower_ Instagram account in January 2020. A year and a half on, her daily postings of moving, poetic and peculiar artworks have attracted over 40K followers. It is now a dynamic and interactive community of international artists, art enthusiasts, collectors and gallerists. In April 2021, she launched mothflower.com, a new online art gallery. Hence she now looks forward to opportunities where artwork she shares on social media can be experienced in-person. Originally from New York, Brit is now based in the UK with her family.

The exhibition opens Thursday July 15, 12–4 pm. Welcome!

We will follow the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (10) be allowed in the gallery. Please book a private viewing of the exhibition on telephone +46 708 106 906 or magnus@gallerimagnuskarlsson.com.

Hellvi Kännungs is open 15.7–8.8, Friday–Sunday 12–4 pm and by appointment.
Follow us on instagram @gallerimagnuskarlsson @mothflower_ for updates.

Mor information about the exhibition:
www.gallerimagnuskarlsson.com & www.hellvi.blogspot.se, www.mothflower.com

Address:
Hellvi Kännungs 207, 624 50 Lärbro, Gotland, Sweden

Svenska: 

Mamma Andersson (Sverige)
Jess Allen (England)
David Almeida (Brasilien)
Greg Becker (England)
Anna Bjerger (Sverige)
Spencer Carmona (USA)
Chi Tien Lin Cheng (Taiwan)
Penny Davenport (England)
Andreas Eriksson (Sverige)
Nancy Friedland (Kanada)
Sarah Grant (Skottland)
Susanne Johansson (Sverige)
Hans Lannér (Sverige)
Joanna Logue (Australien)
Evert Lundquist (Sverige)
Travis MacDonald (Nya Zeeland)
Barry McGlashan (Skottland)
John Joseph Mitchell (USA)
Nabeeha Mohamed (Sydafrika)
James Morse (USA)
Primus Mortimer Pettersson (Sverige)
Alejandro Sintura (Colombia)
Agnes Treherne (England)
Heidrun Rathgeb (Tyskland)

Vi har glädjen att bjuda in till den tionde sommarutställningen på Hellvi Kännungs, Gotland. Utställningen Postcards är en grupputställning med 24 konstnärer från olika delar av världen under temat landskapsmåleri. Den har satts samman i nära samarbete med Brit Pruiksma som driver instagramkontot @mothflower och online-galleriet Mothflower.com.

Att få möjligheten att skapa en kraftfull väv som binder samman konst och konstnärer från hela världen är en av drivkrafterna i mitt arbete med Mothflower. Det är fascinerande att upptäcka och utforska de unika uttryck som existerar i olika kulturer, och samtidigt en glädje att finna beröringspunkter och gemsamma frågeställningar oavsett var en konstnär kommer ifrån. Min Instagram-sida är en pågående virtuell utställning som presenterar en blandning av verk av både etablerade och nya konstnärer, samt de som inte längre lever. Varje verk väljs initialt (mestadels) intuitivt och placeras sedan i mitt flöde efter omsorgsfullt övervägande.

’Postcards’ på Hellvi Kännungs är den första fysiska utställning jag gör, och den presenterar verk av många av de konstnärer som jag har lyft fram på min sida under den senaste tiden. Här hittar du en samling målningar som på olika vis rör sig kring temat landskap. Kanske kan varje verk ses som ett slags ’vykort’ från konstnären som skildrar sin hemvist, ett minne av någonting eller känslan av en plats. Med tanke på att Mothflower når en global publik som sträcker sig över 50 länder kändes det naturligt att sammanställa en utställning som skulle vara en hälsning till den internationella gemenskapen.

– Brit Pruiksma

Hellvi Kännungs är Galleri Magnus Karlssons projektrum på norra Gotland. 2011 hade vi vår första utställning i den ombyggda ladan och därefter har den fungerat som ett alternativt utställningsrum till galleriet på Fredsgatan i Stockholm. På Hellvi Kännungs har vi låtit några av galleriets konstnärer sammanställa egna grupputställningar och genomföra idéer som inte rymts inom ramen för galleriets ordinarie verksamhet. Det har blivit en mötesplats för konstnärer och publik i en miljö som skiljer sig från det urbana gallerirummet. Närheten till naturen och avskildheten har bidragit till en prestigelös och inspirerande atmosfär. På Hellvi Kännungs har galleriets konstnärer även kunnat vistas för koncentrerade arbetsperioder och avkoppling.

Brit Pruiksma (f. 1984) startade instagramkontot @mothflower_ i januari 2020. Efter ett och ett halvt år har hennes dagliga inlägg av känsliga, poetiska och egensinniga konstverk lockat över 40 000 följare. Det är nu en livaktig interaktiv gemenskap med internationella konstnärer, konstentusiaster, samlare och gallerister. I april 2021 startade hon online-galleriet mothflower.com. Hon ser fram emot möjligheter till samarbeten kring utställningar där konst hon delar på sociala medier även kan upplevas fysiskt. Brit är ursprungligen från New York men bor numera i England med sin familj.

Utställningen öppar torsdagen den 15 juli kl. 12–16. Välkomna!

Vi följer riktlinjer fråm Folkhälsomyndigheten och har max 10 besökare samtidigt. Det går bra att boka en enskild visning av utställningen på tel. 0708/10 69 06 eller magnus@gallerimagnuskarlsson.com.

Vi har öppet 15.7–8.8, fredag–söndag kl. 12–16.
Håll utkik på Instagram @gallerimagnuskarlsson & @mothflower_ för uppdateringar.

Mer information om utställningen:
www.gallerimagnuskarlsson.com, www.hellvi.blogspot.se, www.mothflower.com

Adress:
Hellvi Kännungs 207, 624 50 Lärbro, Gotland

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com