Tommy Hilding

Amygdala

21.5—28.6 2014

We are pleased to present Tommy Hilding’s (b.1954) 11th exhibition at the gallery.
Amygdala presents a new series of paintings in the inner room of the gallery.

Tommy Hilding’s Amygdala* is a fictional location based upon our real world. It is a series of paintings where different expressions and varied techniques are presented together, giving it a sense of the different origins and channels that we receive daily information and impressions from. Some images are almost as objective registrations, documentary depictions of universal environments, while others are a more subjective processing of the digital noise that drowns us. There are also highly personal fragments of the artist’s own life.

In the paintings one can sense the threat, or the fear, that is constantly lurking beneath the surface of our society. It lies like a tension field over the whole flow of images, even those where at the first glance nothing special happens. The series grows in constant dialogue and all together they reflect the complex reality we live in. Welcome to Amygdala – almost like home.

Birgitta Rubin wrote in DN (130117) on Tommy Hilding’s last exhibition at the gallery:

”The seemingly photorealistic works are based on manipulated originals but also overlays of landscapes, faces, or completely non-figurative 'interferences'. Hilding masters all the nuances of the grey scale and he is contrasting expressions and forms, as abstracted house-boxes with expressive cloud formations.”

*The Amygdala, is two almond-shaped parts of the brain. They belong to the limbic system and acts as a center for emotion driven reactions and has a central role in emotions such as fear, horror and anger. The amygdala is also very important for learning and for remembering highly emotionally charged events.

Tommy Hilding, born 1954 in Skagersvik. Lives and works in Stockholm. Selected Solo Exhibitions: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2013, 2011, 2009, 2006, 2003, 2000, 1998), Oskarshamn Konsthall, Sweden (2012, 1999), Olle Nymans ateljeér, Saltsjö Duvnäs, Sweden (2012), Galleri Thomassen, Gothenburg, Sweden (2011, 2007, 2003), Angles Gallery, Santa Monica, USA (2008), ArtSpace, Raleigh, USA (2004), Rialto Center, Atlanta, USA (2004) and The Embassy of Sweden, Washington, USA (2003).

Reception Thursday May 22, 5–8 pm.

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Tommy Hildings (f.1954) elfte utställning på galleriet.
Amygdala presenterar en ny serie målningar i galleriets inre rum.

Tommy Hildings Amygdala* är ett fiktivt samhälle byggt på vår verkliga omvärld. Det är målningar där skilda uttryck och varierat utförande blandats och ger en känsla av de olika ursprung och kanaler vi dagligen får information och intryck ifrån. Vissa bilder är närmast objektiva, dokumentära skildringar av allmängiltiga miljöer, medan andra är mer subjektiva bearbetningar av det digitala bruset som dränker oss. Här finns också högst privata fragment ur konstnärens egen vardag.

I målningarna kan man ana det hot, eller den rädsla, som ständigt ligger och lurar under ytan i vårt samhälle. Det ligger som ett spänningsfält över hela bildflödet, även där det vid en första anblick verkar som om inget särskilt händer. Serien målningar utökas i en ständig dialog där helheten speglar den komplexa verklighet vi lever i. Välkommen till Amygdala – nästan som hemma.

Birgitta Rubin skrev i DN (130117) om Tommy Hildings förra utställning på galleriet:

”De till synes fotorealistiska verken bygger på manipulerade förlagor men även överlagringar av landskap, ansikten eller helt nonfigurativa ’störningar’. Hilding behärskar gråskalans alla nyanser och kontrasterar uttryck och former, som abstraherade huslådor med expressiva molnformationer.”

*Amygdala är två mandelformade delar av hjärnan. De räknas till det limbiska systemet och fungerar som centrum för emotionsstyrda reaktioner och har kopplingar till associativa synbarksområden och en central roll i samband med känslor som rädsla, skräck och vrede. Amygdala har också stor betydelse för inlärning av och minnet av starkt känsloladdade händelser.

Tommy Hilding, f.1954 i Skagersvik. Bor och arbetar i Stockholm. Separatutställningar i urval: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2013, 2011, 2009, 2006, 2003, 2000, 1998), Oskarshamns Konsthall (2012, 1999), Olle Nymans ateljéer, Saltsjö Duvnäs (2012), Galleri Thomassen, Göteborg (2011, 2007, 2003), Angles Gallery, Santa Monica, USA (2008), ArtSpace, Raleigh, USA (2004), Rialto Center, Atlanta, USA (2004) och The Embassy of Sweden, Washington, USA (2003).

Välkommen till vernissage torsdag 22 maj kl. 17.00–20.00!

En videointervju med Tommy Hilding i samband med hans förra utställning på galleriet:
www.gallerimagnuskarlsson.com

Mer information:
SvD
www.omkonst.com

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com