Tommy Hilding

B-sides

24.3—1.5 2011

"I try to capture a typical kind of environment that exist around us in almost every city. We see them, but pay them no specific interest."

Press Release

This is Tommy Hilding’s ninth solo exhibition at the gallery. The exhibition shows a selection of the new series of paintings, B-SIDES.

“I’m particulary fond of landscape paintings from the the 19th century. I get inspired by the in many ways staged idealized views. In today’s figurative paintings, one can see many parallels with many artists from more than a century ago. My new series of paintings titled ‘B-sides’ came about as a follow-up of the larger paintings with similar motifs I constantly have return to, the last few years. In these suburban landscapes with their horizontal structures, I work with classical composition in a homogeneous palette. The light is important as well as the composition and balance. The architecture turns into bricks that I play with loosely. It is not meant to be documentary in the way that one can recognize clearly definable places. My interest is more universal, I try to capture a typical kind of environment that exist around us in almost every city. Environments that most people are familiar with. We see them, but pay them no specific interest.
These B-sides are a rather ugly and uninteresting scenery along our travels, between more interesting places and activities. As important as the environment are in itself, is the actual process of painting. The flat universal environments invites you to vary the actual handling of paint. Each image is aiming to have its own personality, with its own character. Everything from wide plastic scrapers to the finest brushes are used. Layers on layers. Within the strict borders of the motif the variations are unlimited as well as methods of working with the paint on the canvas.
The format of the paintings are always the same, 50 x 75 cm (landscape). It underlines that it is a series and indicates an infinite range of variations. The title is obvious: The works is about the city’s B-sides - the less observed and less attractive. The title can also be read as ‘Besides’. Moreover, this small exhibition, one on the side to another major presentation. In those days when you still listened to vinyl the B-side was on the other side of the EP. It was there because the space existed. “
/Tommy Hilding, February 2011

Swedish:

Detta är Tommy Hildings nionde separatutställning på galleriet. Utställningen visar ett urval ur en ny serie målningar, B-SIDES, som är utförda det senaste året.

“Jag är barnsligt förtjust i 1800-talets landskapsmåleri. Jag låter mig gärna inspireras av dessa i många fall idealiserat regisserade vyer. I dagens figurativa måleri kan man se många paralleller med vad många konstnärer gestaltade för mer än hundra år sedan.
Min nya serie målningar med titeln ‘B-sides’ kom till som en uppföljning av de större målningar med liknande motiv jag ständigt återvänt till dom senaste åren. I dessa förstadslandskap med sina horisontella strukturer arbetar jag med klassisk komposition i en homogen färgskala. Ljuset är viktigt liksom komposition och balans. Arkitekturen blir till byggstenar som jag hanterar fritt. Det är inte meningen att vara dokumentär på det sätt att man kan känna igen klart definierbara vyer. Mitt intresse är mer allmängiltigt, jag försöker fånga en karaktär av en sorts miljöer som finns runt oss i så gott som alla städer. Miljöer som de flesta är förtrogna med. Vi ser dem, men ägnar dem inget större intresse. Dessa B-sidor finns där som en ganska ful och ointressant kuliss utmed våra resor, till och från mer intressanta platser och aktiviteter.
Lika viktigt som miljöerna i sig, är själva måleriet. De flacka allmängiltiga miljöerna inbjuder till att variera själva hanterandet av färgen. Varje bild strävar efter att få vara en personlighet, med en egen karaktär. Allt från breda plastskrapor till finaste penslar kommer till användning. Skikt läggs till skikt. Ibland blir överlagringarna många. Inom sina snäva ramar är motivkretsens variationsrikedom oändlig, liksom metoderna att arbeta med färgen på duken.
Formatet på målningarna är hela tiden detsamma, liggande 50 x 75 cm. Det understryker det seriella i projektet och indikerar en oändlig räcka av varianter. Titeln är självklar: Det handlar om stadens B-sidor – de mindre uppmärksammade och mindre attraktiva. Titeln kan också läsas som – vid sidan av, eller förresten... Dessutom är denna lilla utställning, en vid sidan av, en annan större presentation. På den tiden när man fortfarande lyssnade på musik via vinylskivor var hitlåtens B-sida ett faktum. Den fanns där därför att utrymmet fanns.”
/Tommy Hilding, februari 2011

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com