Sara-Vide Ericson

The Basement Drawings

17.10—10.11 2013

The exhibition is presented in the inner room of the gallery.

Press Release

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present the exhibition The Basement Drawings by Sara-Vide Ericson in The Inner Room of the Gallery. The Basement Drawings presents a new series of smaller paintings on paper. The exhibition coincides with the release of the book Sara-Vide Ericson published by Swedish publisher Orosdi-Back with an essay by Swedish art critic Milou Allerholm.

Sara-Vide Ericson was born in 1983 in Hälsingland. She studied at the Royal Institute of Art, 2004–2009. She had her last solo show While Unconscious at Galleri Magnus Karlsson last winter. Later this year, Jakob Frössén's film about her will be show on Swedish television, SVT1.

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera utställningen The Basement Drawings med Sara-Vide Ericson i galleriets inre rum. Sara-Vide Ericson presenterar här nya målningar i olja på papper. Utställningen sammanfaller med utgivningen av boken Sara-Vide Ericson i Orosdi-Backs serie Svenska illustratörer och konstnärer.

”Det finns en likhet mellan Sara-Vides arbeten och det sena 1800-talets symbolism, där de starka och grälla färgerna i den tidens måleri användes för att understryka att verken skildrade ett psykologiskt tillstånd. En landskapsbild under symbolismen var inte så mycket en bild av en yttre natur som av ett ’inre’ mänskligt landskap.
Hos Sara-Vide skapar färgval, personernas poser, behandlingen av duken en liknande rörelse mellan det vi tänker på som ’yttre’ och ’inre’, mellan det som syns på ytan och det som utspelar sig i en människas hjärta, hjärna eller maggrop. Stämningen är inte sällan hotfull, med underströmmar av sexualitet och begär. Samtidigt finns det något i det måleriska uttrycket som motarbetar möjligheten att se målningen som ett direktavtryck av ett psykiskt tillstånd – så som vi till exempel ofta fått höra att expressionismen fungerar. Det finns en känsla av uppställdhet som kortsluter impulsen att förlora sig i målningen och som med viss fasthet för tillbaka betraktaren till ett läge där det blir nödvändigt att förhålla sig till de bildspråkliga val som konstnären använt för att gestalta det som utspelar sig i verken.”

Ur en katalogtext av Milou Allerholm.

Sara-Vide Ericson är född 1983 i Hälsingland. Hon är utbildad på Kungliga Konsthögskolan 2004–2009. Hon hade sin senaste separatutställning While Unconscious på Galleri Magnus Karlsson förra vintern. Under hösten/vintern kommer Jacob Frösséns film om henne att visas på SVT’s K special.

Recensioner:
www.konsten.net

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery will be closed for Halloween on All Saints’ Day, Saturday 31st of October, 2020
Galleriet kommer att vara stängt på Alla Helgons dag 31 oktober, 2020

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com