Dan Wolgers

En metautställning / A Meta Show

7.9—29.9 2013

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att inleda samarbetet med Dan Wolgers med en improviserad introduktion i galleriets inre rum.

”Frontespis” är en byggnadsterm som kan tydas ”husets panna att beskåda” (jfr. frontspejare), oftast använt om just husets panna – partiet ovanför huvudentrén. ”Fasad” är begreppet för husets hela ansikte (jfr. fejs).

Fönsterfasaden i Ulf Lundins video ”5–9” fick mig att minnas en teckning jag gjorde 1978 på en konstskola när vi fått i uppgift att försöka gestalta sådant vi trodde fört oss till skolan, eller rättare sagt; vad vi fört med oss dit.

På en rullgardin tecknade jag en mängd avgörande tidiga minnesbilder. Rullgardinen kunde man dra upp och ned för att öppna och stänga fönstret. Ögonen är själens fönster sägs det, men det är själen som är fönstret.

Stolar för betraktaren finns också här, lika onyttiga som sittmöbler som språket är det (jag motsätter mig att konsten ska göra nytta). Två av dem är enbenta; flytvästen som krängs på så att man hänger på stjärtremmen och jätteluppen som går att vika ihop. Stolen med lemmen är gjord av Rififi, annonsbyrån som utförde en utställning carte blanche i mitt namn på mitt uppdrag. Klockpallen av IKEA-delar gjorde jag själv på uppdrag, som ny symbol för möbelmässan som möbeljätten inte platsar på. Den inverterade pallen visar baken.

Dan Wolgers

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery will be closed for Halloween on All Saints’ Day, Saturday 31st of October, 2020
Galleriet kommer att vara stängt på Alla Helgons dag 31 oktober, 2020

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com