Tommy Hilding

Longing Not Belonging

10.1—10.2 2013

Galleri Magnus Karlsson is pleased to announce Tommy Hilding’s (b.1954) tenth exhibition in the gallery. Longing Not Belonging presents a new series of paintings made during the last two years.

The title of Tommy Hilding’s new exhibition brings to mind thoughts of alienation and a wish for something else. His recent paintings depict the concrete suburbs and the results of residential projects in Stockholm in the 60s and 70s, but it could also be similar environments anywhere in the world. The individual against the anonymous architecture where human destinies, love, sorrow and every-day-life takes place behind every stereotypical window. The images include both a subjective narrative and universal issues. Hilding works simultaneously with an almost photo realistic painting technique and a more abstract, expressionistic language. In many of the paintings large hung up banners with faces and landscapes creates images within the image. Faces that evoke thoughts about the need for attention, success and confirmation of our time and landscapes as a symbol of the longing and a reminder of the history and origin.

longing, away from and toward
away from the too well know
toward something else
toward something lost in the living
perhaps undefined and evasive

belonging as a limitation
exclusion as confinement
solidarity as an asset
alienation as freedom

prospects are mixed up, change meanings
insights are broken, change places

Tommy Hilding, november 2012

More info:
www.dn.se
www.svd.se
www.omkonst.com
www.konsten.net

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Tommy Hildings (f.1954) tionde utställning i galleriet. Longing Not Belonging presenterar en ny serie målningar utförda de senaste två åren.

Titeln på Tommy Hildings nya utställning talar om längtan och utanförskap. Motivkretsen rör sig denna gång kring betongförorter och resultatet av 60- och 70-talets miljonprogram i Stockholm, men skulle också kunna vara liknande miljöer varsomhelst i världen. Individen ställs mot den anonyma arkitekturen där människoöden, kärlek, sorg, vardag och fest ryms bakom varje stereotypt fönster. Bilderna rymmer både en subjektiv berättelse och allmängiltiga frågeställningar. Hilding arbetar parallellt med ett närmast fotorealistiskt måleri och ett mer abstrakt, expressionistiskt språk. I flera av målningarna återkommer uppspända vepor med ansikten och landskap som bilder i bilden. Ansikten som väcker tankar kring vår tids behov av uppmärksamhet, framgång och bekräftelse och landskap som en symbol för en längtan och påminnelse om historia och ursprung.

"längtan, från och till
från det alltför välkända
till något annat
till något som i vardagen saknas
kanske vagt formulerat och undanglidande

tillhörigheten som begränsning
utanförskapet som instängdhet
samhörigheten som tillgång
utanförskapet som frihet

utsikter blandas, byter plats
insikter bryts, byter plats"

/Tommy Hilding, november 2012

Se en videointervju med Tommy Hilding om utställningen:
www.gallerimagnuskarlsson.com/news/video-intervew-tommy-hilding-about-longing-not-belonging

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com