Susanne Johansson

One Wing

19.1—19.2 2012

In her latest work the link to the external world has become more apparent. The subject matter is more concrete, direct experiences, still-lifes and arrangements that exists outside painting.

Press Release

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Susanne Johansson’s (ex-Simonson) sixth solo exhibition in the gallery.

There has always been a strong connection to an inner world in the paintings by Susanne Johansson; the emotions, associations and visual memories that we all carry. In her latest work the link to the external world has become more apparent. The subject matter is more concrete, direct experiences, still-life and arrangements that exists outside painting. Johansson works exploratory and unreservedly to achieve what can only be expressed through painting. The result is a concentrated image of one or several events – a multilayered reality in which the external and inner emerge.

Video interview with Susanne Johansson about the show (in Swedish only):
www.gallerimagnuskarlsson.com/news/video-interview

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Susanne Johanssons (f.d. Simonson) sjätte separatutställning på galleriet.

I Susanne Johanssons målningar har det alltid funnits en stark koppling till en egen inre värld; de känslor, associationer och minnesbilder som vi alla bär omkring på. I hennes senaste bilder har länken till den yttre verkligheten blivit allt tydligare. Motiven är mer konkreta, direkta upplevelser, stilleben och arrangemang som existerar även utanför måleriet. Johansson arbetar sökande och förbehållslöst för att nå något som bara kan uttryckas genom måleriet. Det är en koncentrerad bild av ett eller flera skeenden – en flerskiktad verklighet där det yttre och inre möts.

Se en videointervju om utställningen med Susanne Johansson:
http://www.gallerimagnuskarlsson.com/news/video-interview-susanne-johans...

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com