Thomas Broomé

Pieces of Andy (The Inner Room of the Gallery)

5.4—11.5 2014

Opening reception Saturday April 5, 5–8 pm.

Press Release

We are pleased to present Thomas Broomé’s fourth exhibition in the gallery, Pieces of Andy. A presentation in the inner room of the gallery that displays the artist’s versatility and curiosity for new materials.

The title Pieces of Andy partly refers to an auction at Sotheby’s, New York in 1988, where parts of Andy Warhol’s estate was sold. Warhol was a manic collector and over 10,000 items from his home were for sale: precious objects and works of art from his lavish suites but also more mundane things that were stacked in the cluttered back rooms of his building. In Broomé’s paintings – where he continues to develop his mystery writing with scenes made ​​up from lettering and thin lines – we are invited to Warhol’s most private rooms. They describe an individual person but also forebodes a new era that we now experience.

Broomé has also been interested in Warhol’s collection of 175 ceramic cookie jars. Warhol loved them and often rewarded himself with a cookie when he had worked on a piece of art. For him the cookies were a childish but vital consolation and reward. A cookie as instant satisfaction and comfort. Broomé has made a sculpture in wood (The Painted Face) almost identical to one of Warhol’s favorite jars. Painted in pastel colors and with an almost Disney-like expression, something playful and pleasurable stands out in its appearance. But the back of the sculpture is left unfinished and exposes both the sculpture’s construction and distressing emptiness. The cookies have been replaced by stones.

Broomé uses Warhol’s insatiable desire for gadgets, sweets and stimuli to examine current issues surrounding the complexities of self-confirmation and comforting. As in Warhol’s artistic production, it also undertakes issues of consumption, authenticity and meaningfulness. What is valuable to us, what do we choose to save from our daily overdose of impressions and images? In the video loop The World - The Sun, we see how a moth is drawn to the artificial light of a light bulb. It bounces against the burning lamp over and over again but can not keep itself away. Can we ever be satisfied or even decrease our hunger? Do we not want yet another cookie?

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Thomas Broomés fjärde utställning på galleriet: Pieces of Andy. Det är en presentation i galleriets inre rum som trots sitt mindre format visar upp konstnärens mångsidighet och nyfikenhet inför nya material.

Titeln Pieces of Andy refererar delvis till en auktion på Sotheby’s i New York 1988, där Andy Warhols kvarlåtenskap bjöds ut till försäljning. Warhol var en manisk samlare och över 10 000 objekt från hans hem var till salu: värdefulla föremål och konstverk från hans överdådiga salar men också vardagligare saker som inhystes i husets belamrade bakre regioner. I Broomés målningar, där han har vidareutvecklat sin dunkelskrift med bilder uppbyggda av tecken och tunna streck, får vi ta del av Warhols mest privata rum. De beskriver en enskild människa men förebådar också en ny tid som vi nu lever i.

Broomé har också intresserat sig för Warhols samling av 175 kakburkar i keramik. Warhol älskade dem och belönade sig själv ofta med en kaka när han arbetat på ett konstverk. För honom var kakburkarna en barnslig men livsnödvändig tröst och belöning. En kaka som en tillfällig tillfredsställelse och trygghet. Broomé har gjort en skulptur i trä (The Painted Face) nästan identisk med en av Warhols favoritburkar. Målad i pastellfärger och med ett närmast Disneylikt uttryck vilar något lustbetonat och lekfullt över den. Men baksidan av skulpturen är lämnad ofärdig och blottlägger både skulpturens konstruktion och en smärtsam tomhet. Kakorna har ersatts av stenar.

Broomé använder sig i utställningen av Warhols omättliga begär av prylar, sötsaker och stimuli för att undersöka dagsaktuella frågor kring komplexiteten i bekräftelse och belöning. Precis som i Warhols konstnärliga produktion finns här också frågor om konsumtion, autenticitet och meningsfullhet. Vad är värdefullt för oss, vad väljer vi att spara från vår dagliga överdos av intryck, utbud och bilder? I video-loopen The World – The Sun ser vi hur en nattfjäril dras mot det artificiella ljuset från en glödlampa. Fjärilen studsar mot den brännande lampan om och om igen men kan inte hålla sig där ifrån. Kan vi bli mätta eller ens döva vår hunger? Vill vi inte ha en kaka till?

Mer information:
www.konsten.net
www.kulturdelen.blogspot.se

Upcoming Exhibition

Susanne Johansson

Half-life

2.10—6.11 2021

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com