Jens Fänge, Bruno Knutman, Lisa Jonasson, Jesper Nyrén, Beata Fransson, Tilda Lovell & Cecilia Edefalk

Pudelns Hjärna

9.7—31.7 2011

I drömmen drömmer drömmen en dröm.
Det händer konstiga saker ibland. Trollkarlen drack upp sig själv och försvann.

Jag tänker att den här utställningen skall fungera som en kinesisk ask. Både i enskilda verk och i det arbete som hela utställningen utgör finns historier och bilder som reflekterar över relationen mellan konsten och (det som ibland kallas) verkligheten. Skikt efter skikt av minnen och erfarenheter. Det skenbart enkla skavfota med fint utmejslade världar. Utställningen rymmer motsägelser. Jag tror att dessa möten alstrar ljus.

Min nyfikenhet har drivit mig när jag valt konstnärerna till Pudelns hjärna. Den som söker omedelbara likheter får leta. Jag öppnar försiktigt på dörren till ett sammanhang jag själv inte sett hittills.

Finns det en gemensam kärna i våra verk? Ett tema är reflektionen över tidens förlopp. Barndom. Historia. Framtid. En insikt om minnets opålitlighet - hur en händelse vill undandra sig en definitiv återgivning och kräver omtagningar och upprepning. Kan en målning sammanfatta det som tanken inte lyckas gripa?

En apa i tropikhjälm fumlar med en revolver och plötsligt riktar hon den mot mig. Mot oss. Hon siktar inte på hjärnan utan rakt mot hjärtat. / Jens Fänge

Hellvi Kännungs är Galleri Magnus Karlsson projektrum på norra Gotland. Vi öppnar för allmänheten lördagen den 9 juli med en utställning sammansatt av konstnären Jens Fänge. Titeln på utställningen Pudelns Hjärna kan läsas som en travesti på Pudelns kärna (ett uttryck som ursprungligen kommer från Goethes Faust) men också med association till Barnets Hjärna av Giorgio de Chirico (en målning som finns i Moderna Museets samling). I utställningen presenteras verk av sju svenska konstnärer ur olika generationer. Dessa arbetar i olika traditioner och med vitt skilda uttryck och tekniker (måleri, teckning, collage, skulptur, installation och fotografi) men presenteras här sida vid sida i en utställning som försöker nudda pudelns kärna.

På bloggen Hellvi Kännungs presenterar vi fortlöpande information om projektet.
Kontakta Magnus Karlsson, 0708/106 906 för mer information och pressbilder.

http://hellvi.blogspot.com

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com