Amy Bennett

Sore Spots

10.11—18.12 2011

Many of the narratives stem from these communal locations that invite introspection and risk the personal spilling into public view.

Press Release

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Amy Bennett’s third solo exhibition in the gallery. The exhibition presents paintings, monotypes and sculpture.

For the exhibition Sore Spots Amy Bennett has created several different fictional settings including such public places as a church, a doctor's office, and a theater. As a starting point Amy builds detailed 3D miniature models to serve as still lifes for each painting. Many of the narratives stem from these communal locations that invite introspection and risk the personal spilling into public view. A doctor’s office, for instance, often prompts people to consider their own mortality, perhaps while in a stuffy, crowded waiting room or sitting half naked in a cold, sterile little room. Such situations can be both comical and absurd. The tension between privacy and openness, appropriateness and honesty ties many of the paintings together.

“Working with models helps me to develop narratives and compositions by offering me complete creative control over an imaginary, but believable world. Developing a scene in 3D helps me to process and extract bits of my experience, whether it is first or second hand, in order to make what is intuitive and dream-like something more concrete and real — something I can observe real light affecting. I feel very emotionally connected to a scene and its characters by the time I begin painting. I try to allow the slight awkwardness of the model world to translate into the paintings to simulate the inadequacies of the memories, dreams and imagination that inspired the images in the first place”.

See video interview with Amy Bennett about the show.

Amy Bennett was born in 1977 in Portland, Maine. She lives and works in Brooklyn, New York.
She has just finished Heydays, a substantial permanent mosaic installation at the subway stop 86th Street & 4th Ave, line Brooklyn, NY.

Since her last exhibition in the gallery she has participated in the exhibitions Otherworldly: Optical Delusions & Small Realities, Museum of Arts and Design, NYC (2011), Invitational Exhibition of Visual Arts, American Academy of Arts & Letters, NYC (2011),Vacationland, solo show at Tomio Koyama Gallery, Tokyo, Japan (2009) and At The Lake, solo show at Richard Heller Gallery, Santa Monica, CA (2009). Recently she was a resident at The Marie Walsh Sharpe Art Foundation’s Space Program and was awarded The America Academy of Arts & Letters Rosenthal Family Foundation Award in Painting and a New York Foundation for the Arts Fellowship.

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Amy Bennetts tredje separatutställning på galleriet. I utställningen presenteras målningar, monotypier och skulptur.

I Sore Spots har Amy Bennett arbetat med ett antal offentliga miljöer, bl.a. en kyrka, en läkarmottagning och en teater. Hon har byggt detaljerade tredimensionella miniatyrmodeller som sedan använts som förlagor till målningar och monotypier. Bildernas innehåll och berättelser är inspirerade av hur dessa platser ger upphov till eftertanke och hur det privata och personliga där riskerar att läcka ut i det offentliga. Att befinna sig på en läkarmottagning t.ex. kan ge upphov till existentiella privata funderingar om livet och döden – antingen i ett fullsatt väntrum eller sittande ensam och halvnaken i ett kallt sterilt undersökningsrum. Samtidigt kan situationen där vara komisk och absurd. Laddningen mellan integritet och öppenhet, lämplighet och uppriktighet binder samman verken i utställningen.

“Att arbeta med modeller hjälper mig att utveckla en berättelse och komposition. Det ger mig kreativ kontroll över min påhittade men trovärdiga värld. Att bygga en tredimensionell miljö hjälper mig gestalta egna (eller andras) erfarenheter på ett konkret plan. Jag blir under arbetets gång än mer känslomässigt engagerad i platsen och dess invånare vilket motiverar mig ytterligare när jag ska börja måla. Jag använder modellens overklighet till att förmedla de brister i minnen, drömmar och fantasier som från början inspirerade mig.”

Se video intervju med Amy Bennett om utställningen.

Amy Bennett är född 1977 i Portland, Maine, USA. Hon bor och arbetar i Brooklyn, New York, USA.
Hon har nyligen avslutat den omfattande offentliga utsmyckningen Heydays, mosaikväggar på tunnelbanestationen 86th Street & 4th Ave i Brooklyn, New York.

Sedan hon senast visades på galleriet har hon delatagit i utställningarna; Otherworldly: Optical Delusions & Small Realities, Museum of Arts and Design, NYC (2011), Invitational Exhibition of Visual Arts, American Academy of Arts & Letters, NYC (2011), Vacationland (separatutställning) på Tomio Koyama Gallery, Tokyo, Japan (2009) och At The Lake (separatutställning) på Richard Heller Gallery, Santa Monica, CA (2009). Nyligen var hon stipendiat på The Marie Walsh Sharpe Art Foundation’s Space Program och har blivit tilldelad The America Academy of Arts & Letters, Rosenthal Family Foundation Award in Painting samt New York Foundation for the Arts Fellowship.

Upcoming Exhibition

Susanne Johansson

Half-life

2.10—6.11 2021

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com