Niklas Eneblom

Thousand Layered Colander

13.2—17.3 2013

Galleri Magnus Karlsson is pleased to announce Niklas Eneblom’s seventh solo exhibition in the gallery. Thousand Layered Colander presents paintings made over the past year.

The title Thousand Layered Colander refers to our need to manage a sometimes malfunctional everyday life with recurrent insufficient repairs. The water flows slowly through the holes of the colander, although there are a thousand layers. It can serve as a picture of survival from day to day or of staying afloat in life.

In the paintings of Niklas Eneblom there has often been references to popular culture as well as a certain emotional distance from the subject. Motifs have carefully been selected from found images online, and personally experienced stories has been told through a cinematic filter. He describes the new exhibition as a big step and a necessary risk. "I have been much closer to my subjects, both physically and emotionally. There are now pictures from my own everyday life with people I care about. "

Despite subjects from everyday life, the paintings holds both epic qualities, existential issues and kitchen sink realism.
By exposing moments from his personal life, stripped from any irrelevant details, the images tenderly approaches the core of the story.

Watch an interview with Niklas Eneblom about the exhibition (in Swedish only):
www.gallerimagnuskarlsson.com/news
www.youtube.com

Niklas Eneblom was born in 1964 in Arvika. Lives and works in Stockholm and Sandviken. Educated at Valand, Gothenburg. Selected solo exhibitions: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2010), Arnstedt, Eastern Karup (2010), Galleri Thomassen, Gothenburg (2007, 2009), Christina Wilson, Copenhagen, Denmark (2008), Konstforum, Norrköping, Sweden (2006), Galleri 54, Göteboerg (2000), Galleri Rotor, Gothenburg (1991, 1995). Represented in the following collections (selection): Sammlung Goetz, Munich, Germany, Gothenburg Art Museum, Norrköping Art Museum, Västerås Art Museum, Swedish National Art Council, SAS and private collections in Europe and the U.S.

More information:
www.konsten.net

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Niklas Enebloms sjunde separatutställning på galleriet. I Thousand Layered Colander presenteras målningar utförda det senaste året.

Titeln Thousand Layered Colander (durkslag med tusen lager) syftar på vårt behov av att hantera en stundtals svårmanövrerad vardag med hjälp av återkommande bristfälliga lagningar. Vattnet rinner sakta ur durkslagets hål, även om det läggs i tusen lager. Det kan vara en bild av att överleva dag för dag eller att hålla sig flytande i tillvaron.

I Niklas Enebloms målningar har det ofta funnits populärkulturella referenser och ett visst känslomässigt avstånd till själva motivet. Förlagor har med förkärlek hämtats från internet och självupplevda historier har berättats som genom ett filmiskt filter. Han beskriver arbetet med den nya utställningen som ett stort kliv och ett nödvändigt risktagande. ”Jag har gått mycket närmare mina motiv – både fysiskt och känslomässigt. Det är nu bilder från min egen vardag med människor som jag bryr mig om.”

Det vardagsnära till trots rymmer bilderna både episka kvaliteter, existentiella frågeställningar och diskbänksrealism. Genom att Eneblom blottlägger sitt eget liv och skalar av oväsentligheter närmar sig bilderna ömsint berättelsens kärna.

Se en videointervju med Niklas Eneblom om utställningen:
www.gallerimagnuskarlsson.com/news
www.youtube.com

Niklas Eneblom är född 1964 i Arvika. Bor och arbetar i Stockholm och Sandviken. Utbildning på Konsthögskolan Valand, Göteborg. Separatutställningar (i urval): Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2010), Arnstedt, Östra Karup (2010), Galleri Thomassen, Göteborg (2007, 2009), Christina Wilson, Köpenhamn, Danmark (2008), Konstforum, Norrköping, Sweden (2006), Galleri 54, Göteboerg (2000), Galleri Rotor, Göteborg (1991, 1995). Representerad i följande samlingar (i urval): Sammlung Goetz, München, Tyskland, Göteborgs Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Statens Konstråd, SAS och privata samlingar i Europa och USA.

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery will be closed for Halloween on All Saints’ Day, Saturday 31st of October, 2020
Galleriet kommer att vara stängt på Alla Helgons dag 31 oktober, 2020

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com