Jeff Olsson

Under the Spell (Market Art Fair)

3.4—6.4 2014

We are pleased to present Under the Spell, a solo presentation by Jeff Olsson at Market 2014. Under the Spell will show works on paper where Jeff Olsson takes us to moments in a remote wilderness with deep caves and enchanted forest. We can see traces of someone that has been here before us. Once the fire has been extinguished the clouds have become darker and the vegetation impenetrable in this no man's land.
In two major works we encounter scenes with many narrative layers and characters in almost manic activity or state of trance. Thieves, cowboys, tourists, ravers and wild dogs exist in symbiosis but they are seemingly unaware of any external presence, only preoccupied with their own doings.

Despite all the activity, a sort of mysterious silence rests over the scenes, anyone crying for help deep in the woods will not be heard. The figures in Olsson's drawings are not lost or frightened. A man stuck in a swamp calmly smokes his cigarette and the wolf and the wanderer are living side by side.
Olsson has revisited the romantic cliché of the boy and the dog from the last century’s figurines, here they have grown up and run wild. One drawing shows an urban landscape in the distance. There is no one who will ever return there, the solitude of the wilderness is here a self-selected vulnerability for dreamers and outlaws.

Last year Jack Hanley Gallery in New York showed Jeff Olsson's first solo exhibition A Fair Deal.

”…Jeff Olsson (b. 1981), a Swedish artist who could – on the basis of his art – belong to an outlaw motorcycle gang in the U.S. heartland. In his bigger, 5-feet-wide drawings, he stages mysterious rituals (…) Mr. Olsson restrains his strangeness just enough that his pictorial exertions are convincing. Of exactly what, I'm not sure. But convincing nevertheless”.
Peter Plagens, The Wall Street Journal, 2013.

Jeff Olsson was born 1981 in Kristinehamn, Sweden. He lives and works in Gothenburg.
He is educated at Gerlesborgsskolan (2001-2003) and Valand Academy of Fine Arts, University of Gothenburg (2003-2008). Selected Solo Exhibitions: Jack Hanley, New York (2013), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2010, 2011), Galleri Thomassen, Gothenburg (2009) and Gallery Big Love, Gothenburg (2005). Selected group exhibitions: Kamarama. Garemijn Hall, Bruges, Belgium (2012), Needles and Pens, San Francisco ( 2010), Liljevalchs Vårsalong, Liljevalchs, Stockholm (2009), Göteborgs Konsthall, Gothenburg (2008), Bonniers Konsthall, Stockholm (2008), The Armory Show, New York (2011, 2012) and Art Copenhagen (2007).

More information:
www.market-art.se
www.liljevalchs.se

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Under the Spell, en solopresentation av Jeff Olsson på Market 2014. Under the Spell kommer att visa arbeten på papper där Jeff Olsson tar oss med till ögonblick i en avlägsen vildmark med djupa grottor och förhäxad skog. Vi kan se spår av att någon har varit här före oss. Efter att elden har släckts har molnen blivit mörkare och växtligheten ogenomtränglig i detta ingenmansland.
I två större arbeten möter vi scener med många narrativa lager och karaktärer i nästan maniskt aktivitet eller tillstånd av trans. Rånare, cowboys, turister, rejvare och vildhundar existerar i symbios men är till synes omedvetna om yttre närvaro och helt upptagna av sin egen sysselsättning.

Trots all aktivitet vilar en slags mystisk tystnad över scenerna, den som ropar på hjälp där djupt inne i skogen kommer inte bli hörd. Figurerna i Olssons teckningar är inte vilse eller rädda. En man som fastnat i ett kärr bolmar lugnt på sin cigg och vargen och vandraren lever sida vid sida.
Olsson har återbesökt den romantiska klichén av pojken och hunden i förra sekelskiftets figuriner och låtit dom växa upp och förvildas. I en teckning syns ett stadslandskap på håll. Det är ingen som kommer återvända dit, vildmarkens enslighet är här en självvald utsatthet för drömmare och outlaws.

Förra året visades Jeff Olssons första separatutställning A Fair Deal hos Jack Hanley Gallery i New York.

”…Jeff Olsson (b. 1981), a Swedish artist who could – on the basis of his art – belong to an outlaw motorcycle gang in the U.S. heartland. In his bigger, 5-feet-wide drawings, he stages mysterious rituals (…) Mr. Olsson restrains his strangeness just enough that his pictorial exertions are convincing. Of exactly what, I'm not sure. But convincing nevertheless”.
Peter Plagens, The Wall Street Journal, 2013.

Jeff Olsson är född 1981 i Kristinehamn. Bor och arbetar i Göteborg. Utbildad på Gerlesborgskolan (2001-2003) och Valand Konsthögskola (2003-2008). Separatutställningar i urval: Jack Hanley, New York (2013), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2010, 2011), Galleri Thomassen, Göteborg (2009) och Galleri Big Love, Göteborg (2005). Grupputställningar i urval: Kamarama. Garemijn Hall, Bruges, Belgien (2012), Needles and Pens, San Francisco (2010), Liljevalchs Vårsalong, Stockholm (2009), Göteborgs Konsthall, Göteborg (2008), Bonniers Konsthall, Stockholm (2008), The Armory Show, New York (2011, 2012) och Art Copenhagen (2007).

Mer information:
www.market-art.se
www.liljevalchs.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com