Kent Iwemyr

The Vintage Show

3.10—10.11 2013

Galleri Magnus Karlsson is pleased to announce Kent Iwemyr’s sixth solo exhibition in the gallery. The Vintage Show presents recent paintings and is his first major solo exhibition in Stockholm since 2002.

Kent Iwemyr made his debut with an exhibition at Galleri Magnus Karlsson in Västerås (100 km west of Stockholm) in 1992. He was then 48 years old and had mostly been working as an art teacher after his studies at University College of Arts. He returned to the imagery he had as a teenager and set out to tell the story about people close to him. With a sincere love for the outré and strange, and a desire to give it a voice, he gained a unique position in the art world. In a time of uniformity and the pursuit of perfection Iwemyr’s paintings bring a much-needed reminder of the importance of pluralism and the beauty of the uncompleted.

”...The heart of Kent Iwemyr’s pictorial world is a Place in Bergslagen. Iron mill country, covering only a few square metric miles. The tilthammer is silent now. And themelting pot is transforming. But the earth still breathes timelessmemories and stories. A fizzing,multifarious brew of tradition and opposition.
This is a small Place for big dreams. The people circle around the existential base line. Headstrong, proud, often solitary, slightly chipped and ponderous. But nevertheless on their way, with the dream sail hoisted, albeit slightly askew, at full speed...”

From A Love Song to the Ramshakle by Annika Nordin. The full text is included in a catalogue released for the exhibition. Annika Nordin is a Swedish journalist and writer specialising in the arts, psychoanalysis and feminism.

Watch an interview with Kent Iwemyr about the exhibition (in Swedish)

Kent Iwemyr (b.1944) lives and works in Hallstahammar, Sweden. He has had solo exhibitions in galleries in Sweden, USA, Germany, Italy, Luxembourg, Switzerland and Bermuda.

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Kent Iwemyrs sjätte separatutställning på galleriet. I The Vintage Show presenteras målningar utförda det senaste året. Det är hans första större separatutställning i Sverige sedan 2002.

1992 debuterade Kent Iwemyr på Galleri Magnus Karlsson i Västerås. Då 48 år gammal hade han mestadels arbetat som bildlärare efter en utbildning på Konstfack. Han återtog bildspråket han hade som tonåring och började sin berättelse om människor som finns i hans närhet. Med en uppriktig kärlek till det aviga och säregna, och en önskan att ge det en röst, har han skapat en egen plats i konstlivet. I en tid av likriktning och jakt efter perfekta ytor ger Iwemyrs bilder en välbehövlig påminnelse om vikten av pluralism och skönheten i det icke fulländade.

... Navet i Kent Iwemyrs bildvärld är en Plats i Bergslagen. Järnbruksland, till ytan bara några kvadratmil. Stångjärnshammaren har tystnat. Och smältdegeln tar ny form. Men marken andas ännu tidlösa minnen och berättelser. En brusande mångbottnad brygd av tradition och opposition.
Det är en liten Plats för stora drömmar. Människorna cirklar runt den existentiella baslinjen. Egensinniga, stolta, ofta ensamma, en aning kantstötta och tyngda. Men fortfarande på väg med drömseglet hissat, om än lite halvdant så för full vind ...

Ur En kärlekssång till det halvdanna av Annika Nordin. Texten återges i sin helhet i en nyproducerad utställningskatalog. Annika Nordin är journalist och skribent med inriktning på konst, kultur, psykoanalys och feminism.

Se en intervju med Kent Iwemyr om utställningen

Kent Iwemyr (f.1944) bor och arbetar i Hallstahammar. Han har bl.a. ställt ut på gallerier i Sverige, USA, Tyskland, Italien, Luxemburg, Schweiz och Bermuda.

Recensioner:
www.konsten.net
www.omkonst.com

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com