Anna Bjerger et al.

NATURE — Home & Workplace

9.1–23.2 2020, Nuuk Art Museum, Greenland

NATURE — Home & Workplace

Anna Bjerger takes part in a group exhibition at The Nuuk Art Museum, Greenland.

From press release:
In Greenland, nature plays a special role, both as our home, our pantry and as the place where many find their peace. That's why Nuuk Art Museum has worked to get the exhibition NATURE // Home & Workplace for Nuuk. The exhibition is made up of artists who in small and huge large paintings, sculptures and installations revolve around nature. There are 12 artists from the Nordic countries, including Inuk Silis Høegh from Nuuk.

Twelve artists from the Nordic countries show with different works how they work with and in nature, as something conscious, as power, inspiration, calm or visual expression or with nature as environment and rhythm. The exhibition explores the relationship between nature, home and art - not just as one relationship, but as many different ways of relating, using, living and living in nature as well as creating art. The artists reflect in the exhibition on the proximity of nature, their homes in nature and the impact of nature on their art.

The exhibiting artists live in nature, away from the cities, or use nature to take in and find peace and inspiration for the art. For some, the surroundings, nature, are directly included in their art, for example as color, material or motif; for others, it provides the framework for finding peace and quiet to create art away from the city's distractions. The exhibition features artists from Iceland, Denmark, Sweden, Finland and Greenland. From Greenland, the artist Inuk Silis Høegh participates. The invited artists are all recognized in their artistic practice with exhibitions internationally.
For the exhibition there will be a workshop targeted at the schools and GUX as well as NI, where the relationship between home, nature and art is explored. Keep an eye on the Culture Backpack website.

For the Culture Night on January 18, 2020, the Nuuk Art Museum with the exhibition will focus on man's relationship with nature. Through the arts and various workshops and activities during the day, the audience will be asked about the human right to nature, how are we allowed and how do we use it. Nuuk Art Museum and all activities are free on Culture Night.

The exhibition was developed by the Johannes Larsen Museum in Denmark in collaboration with visual artist Lisbeth Eugenie Christensen. The exhibition is shipped in ten large boxes to Nuuk with support from the Royal Arctic Line, and then the Nuuk Local Committee and the Obelian Family Fund have provided financial support for the project.

The exhibition opens at the Nuuk Art Museum on January 9, 2020 at. 17 with the representation of curator Lisbeth Eugenie Christensen and Head of the Johannes Larsen Museum Jeppe Priess Gersbøll.

The exhibition can be viewed until 23 February 2020.

Participating artists:
Andreas Eriksson (S), Anna Bjerger (S), Christina Malbek (DK), Esko Männikkö (FI), Hildur Bjarnadóttir (IS), Inuk Silis-Høegh (GL), Lisbeth Eugenie Christensen (DK), Mikkel Carl (DK), Per Ahlmann (DK), Pétur Thomsen (IS), Søren Assenholt (DK) og Søren Martinsen (DK)

Opening hours:
Thursday 1pm–7pm, free admission
Friday–Sunday 1pm–5pm

Kissarneqqortuunnguaq 5
3900 Nuuk, Greenland

For more information visit Nuuk Art Museum website
Nuuk Art Museum
Nuuk Art Museum, Nature-Home & Workplace

Svenska: 

NATURE — Home & Workplace

Anna Bjerger medverkar i en grupputställning på Nuuk Konstmuseum på Grönland.

Från pressmeddelandet:
På Grönland spelar naturen en speciell roll, både som vårt hem, vårt skafferi och som platsen där många finner sin lugn. Därför har Nuuk Art Museum arbetat för att få utställningen NATURE // Home & Workplace för Nuuk. Utställningen består av konstnärer som i små och enorma stora målningar, skulpturer och installationer kretsar kring naturen. Det finns 12 artister från de nordiska länderna, inklusive Inuk Silis Høegh från Nuuk.

12 konstnärer från Norden visar med olika verk hur de arbetar med och i naturen, som något medvetet, som kraft, inspiration, lugn eller visuellt uttryck eller med naturen som omgivning och rytm. Utställningen utforskar förhållandet mellan natur, hem och konst - inte bara som en relation, utan så många olika sätt att relatera, använda, leva och leva i naturen samt skapa konst. Konstnärerna reflekterar i utställningen om närheten till naturen, deras hem i naturen och naturens påverkan på deras konst.

Konstnärerna som ställer ut bor i naturen, borta från städerna, eller använder naturen för att ta in och hitta lugn och inspiration för konsten. För vissa ingår omgivningen, naturen, direkt i sin konst, till exempel som färg, material eller motiv; för andra ger det ramen för att hitta lugn och ro för att skapa konst bort från stadens distraktioner. Utställningen presenterar konstnärer från Island, Danmark, Sverige, Finland och Grönland. Från Grönland deltar konstnären Inuk Silis Høegh. De inbjudna konstnärerna erkänns alla i sin konstnärliga praxis med utställningar internationellt.
För utställningen kommer det att finnas en workshop riktad till skolorna och GUX samt NI, där förhållandet mellan hem, natur och konst utforskas. Håll koll på webbplatsen Culture Backpack.

För kulturnatten den 18 januari 2020 kommer Nuuk Art Museum med utställningen att fokusera på människans förhållande till naturen. Genom konsten, olika workshops och aktiviteter under dagen kommer publiken att frågas om mänskliga rättigheter till naturen, hur får vi lov och hur använder vi den. Nuuk Art Museum och alla aktiviteter är gratis på Culture Night.

Utställningen utvecklades av Johannes Larsen-museet i Danmark i samarbete med bildkonstnären Lisbeth Eugenie Christensen. Utställningen skickas i tio stora lådor till Nuuk med stöd från Royal Arctic Line, och sedan har Nuuk Local Committee och Obelian Family Fund gett ekonomiskt stöd till projektet.

Utställningen öppnas på Nuuk Art Museum den 9 januari 2020 kl. 17 med representation av kurator Lisbeth Eugenie Christensen och chef för Johannes Larsen-museet Jeppe Priess Gersbøll.

Utställningen kan ses fram till den 23 februari 2020.

Medverkande konstnärer:
Andreas Eriksson (S), Anna Bjerger (S), Christina Malbek (DK), Esko Männikkö (FI), Hildur Bjarnadóttir (IS), Inuk Silis-Høegh (GL), Lisbeth Eugenie Christensen (DK), Mikkel Carl (DK), Per Ahlmann (DK), Pétur Thomsen (IS), Søren Assenholt (DK) og Søren Martinsen (DK)

Öppettider:
Torsdag 13–19, fri entré
Fredag–söndag 13–17

Kissarneqqortuunnguaq 5
3900 Nuuk, Grönland

För mer information besök museets hemsida:
Nuuk Kunstmuseum
Nuuk Kunstmuseum, Nature-Home & Workplace

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com