Anna Bjerger

Familiar Shadows

11.3–7.5 2017, Kristianstads konsthall, Sweden

Anna Bjerger’s art originates in found images from older books and magazines. She often chooses mundane and trivial subjects with a random composition. During the process, something indefinable arises in the meeting between the subject and her painting technique. Taken out of their original context, the images are opened up for new interpretations. They are captured moments filled with memory, melancholy, mystery but also with recognition.

The paintings and objects shown here were made in the last two years. The exhibition title is taken from a larger installation, Familiar Shadows, in which the artist has worked with original paintings, photos and reproductions. The exhibition also includes a group of chairs that form the basis for paintings.

Anna Bjerger, born in 1973, studied in London at St Martin’s and at the Royal Collage of Art. Since graduating in 2001, she has exhibited internationally. She participated in the exhibition Illumination at Louisiana Museum of Modern Art, Denmark, in 2016, and has illustrated Karl Ove Knausgård’s latest book On Spring. Today she lives outside of Älmhult, Sweden.

Opening: March 11, 11 am - 4 pm
We would like to welcome you to the opening of Anna Bjerger - Familiar shadows
At 2 pm gallerist Magnus Karlsson gives an introduction to the exhibition in the presence of the artist.

More information:
www.regionmuseet.se

Svenska: 

Anna Bjergers konst utgår från fotografiska förlagor hittade i gamla böcker och tidningar. Urvalet består ofta av vardagliga och triviala motiv där kompositionen har en slumpmässig prägel. Under processen uppstår något obestämt i mötet mellan motivet och den måleriska tekniken.

Genom ett intuitivt sökande undviker hon tematik i bilderna och öppnar upp för oförutsedda element att träda in. De fångade ögonblicken är fyllda av minnen, melankoli, mystik men också igenkännbarhet.

Det är ett fritt förhållningsätt där tolkningen av motivet är en del av processen i det konstnärliga arbetet. Genom processen kan hon utveckla idéer samt sammanfoga de fragment som genomsyrar arbetet. Måleriet tillåter henne att fysiskt utforska komponenterna som bildar motivet och att med penseldrag och färg beskriva olika element. Samtidigt lyfts detaljer fram som hon anser värdefulla i varje komposition.

De målningar och objekt som visas är ett urval från de senaste två årens produktion. Utställningens titel är hämtad från en större installation Familiar shadows. produktion. Utställningens titel är hämtad från en större installation Familiar shadows. Här har Anna Bjerger målat över reproduktioner, målningar och fotografier, vilket ger dem en ny skepnad och ett helt nytt liv. I utställningen ingår även ett antal stolar som blivit underlag för nya målningar.

Vernissage: Lördag 11/3, öppet 11–16.
Invigning kl 14 med gallerist Magnus Karlsson, Stockholm

Lunchvisningar
Tisdagar kl 12

Program: Söndag 9/4 Kl 13.
Konstnärssamtal med Anna Bjerger och kulturskribent Karin Faxén. Ny bok lanseras under våren med texter av Karl Ove Knausgård och Karin Faxén.

Mer information:
www.regionmuseet.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com