Anna Bjerger

Le Manoir

7.7–30.9 2018, Banyuls-sur-Mer, Frankrike

This summer we will present the first exhibition at the gallery’s co-owned hotel Le Manoir in Banyuls-sur-Mer. This little gem is located in French Catalonia where the Pyrenees meet the Mediterranean Sea. Works by our gallery artists are shown in the public areas and bedrooms throughout the hotel. In a solo presentation, Anna Bjerger will be presenting new paintings and works on paper in the hotel dining room, library and bar. The exhibition is a way to further connect with the local audience and explore potential regional collaborations. In these new works Bjerger has kept the context in mind, referencing the building itself as well as the surrounding landscape and culture. She will be present at the opening to talk about her art.

Anna Bjerger bases her paintings on photographic originals. These are anonymous, forgotten pictures that Bjerger carefully revives. Through the act of painting she explores elements of the image and emphasises particular nuances that interest her. This transformative process means the atmosphere is often surprisingly different to that of the source as if she is unearthing something that is hidden beneath the banal veneer. She works quickly​ and liberally with oil on aluminium. Even though the light is elementary in these images, the somewhat cheerful motives are swept into a subtle darkness. The narrative and figurative content of the picture is set against purely visual aspects. Thoughts and ideas are formulated during the working process, creating a coherent theme through the exhibition linking the widely different motives.

Bjerger’s pictures are like existential snapshots, for even the most open and straightforward motifs are somehow enigmatic, even the greatest joy is part of a greater gravity, that no one — neither Anna Bjerger herself, me or anyone else who sees her pictures — can say what it is: only the pictures can tell us, that is why they were painted, to show us a secret, not to reveal it.
From a text by Karl Ove Knausgård in the book Familiar Shadows about Anna Bjerger’s art.

A group of paintings – found at flea markets and then overpainted by the artist – are shown in the hotel bar. At first glance these modest looking images appear almost comic but the painted mark again transforms them from cast-off forgotten images into something much more vital, as though the energy present in the brush marks brings them new life. As with all Bjerger’s work we are invited to make associations between the images and the group hanging of these works allows for dialogues and associations to open up in a direct way​. Anna Bjerger describes the process:

By painting over these images, I can control their meaning, turn and twist the subject until I find a new stance and an acuteness that is my own. That’s how I make them my own although the signature is still someone else’s.

A hotel is a meeting point or a destination, a social juncture or the opposite, a place where you can be alone and anonymous. It is an exciting place to show art and challenges the idea of the traditional gallery space. Anna Bjerger’s works have a direct connection to the context, not geographically but as an idea. A place inhabited by beginnings, longing and memories.

Opening Reception Saturday July 7, 11 am –1 pm!

Anna Bjerger (b.1973) lives and works outside Älmhult, Sweden. She is educated at S:t Martins School of Art and Design and the Royal College of Art in London. She has exhibited in Sweden and internationally since the beginning of the 21st century. Selected solo exhibitions: Kristianstads Konsthall, Sweden (2017), David Risley, Copenhagen, Denmark (2016, 2012, 2008), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2015), Galleria Monica de Cardenas, Milan, Italy (2014), Fullersta Gård, Stockholm, Sweden (2013), Paradise Row, London, UK (2012, 2010), Växjö Konsthall, Sweden (2012), Galerie Gabriel Rolt, Amsterdam, The Netherlands (2011, 2009), Peter Bergman, Stockholm, Sweden (2010, 2008). Her work is represented in collections such as Moderna Museet, Stockholm, Sweden, Stedelijk Museum, Amsterdam, The Netherlands, Louisiana, Humlebæk, Denmark, Zabludowicz Collection, London UK, and Tishman Speyer Collection, NY, USA.

Svenska: 

I sommar presenterar vi vår första utställning på Le Manoir i Banyuls-sur-Mer. Anna Bjerger kommer att visa nya målningar och arbeten på papper i hotellets matsal, bibliotek och bar. Vi är sedan några år delägare i detta lilla hotell som ligger i franska Katalonien där Pyrenéerna möter Medelhavet. Galleriets konstnärer visas kontinuerligt i samtliga allmänna utrymmen och hotellrum, men detta är ett första försök att visa konst även för en lokal publik och undersöka möjliga samarbeten i regionen. Anna Bjerger har gjort verk speciellt för platsen och hon kommer själv att finnas på plats på öppningen för att berätta om sin konst.

Anna Bjerger utgår i sitt måleri från fotografiska förlagor. Det är anonyma, bortglömda bilder som Anna Bjerger omsorgsfullt ger nytt liv. Lika intuitivt som strategiskt undersöker hon bildens beståndsdelar och arbetar ut detaljer som hon låter symbolisera ett skeende. Hon arbetar snabbt och flödigt med oljefärg på aluminium. Trots att ljuset är elementärt i dessa bilder så sveps de nästan glättiga motiven in i ett subtilt mörker. Bildens narrativa och figurativa innehåll ställs mot rent visuella aspekter. Tankegångar och idéer formuleras under arbetets gång, de löper som en röd tråd genom utställningen och länkar samman de vitt skilda motiven.

Bjergers bilder är som existentiella snapshots, för också det mest öppna och direkta motivet har något gåtfullt över sig, också den största glädjen har del i ett större allvar, som ingen – varken Anna Bjerger själv, jag eller någon annan som ser bilderna – kan säga vad det är: det kan bara bilderna själva, det är därför de har blivit målade, för att visa oss en hemlighet, utan att avslöja den.
Ur en text av Karl Ove Knausgård i boken Familiar Shadows om Anna Bjergers konst.

I hotellets bar visas en grupp målningar – tavlor som är inköpta på loppis och sedan övermålade av konstnären. De kan vid första anblick uppfattas som anspråkslösa i sitt sammanhang men fångar betraktarens öga med sitt komiska uttryck i samspel med en allvarsam och uppriktig tillgivenhet till bilden. Anna Bjerger beskriver processen:

Genom att måla över dessa bilder kan jag styra över dess innebörd, vända och vrida på motivet tills jag hittat ett nytt avstamp och en skärpa som är min egen. På så sätt gör jag dem till mina fast signaturen fortfarande är någon annans.

Ett hotell är en mötesplats eller en destination. En social träffpunkt eller det motsatta, någonstans man kan vara ensam och anonym. Det är en spännande plats att visa konst på och därmed utmana tanken om det traditionella gallerirummet. Anna Bjergers verk har en direkt koppling till sammanhanget, inte geografiskt men som idé. En plats som hyser föreställningar, längtan och minnen.

Välkomna till vernissage lördag 7 juli kl. 11–13!

Anna Bjerger (f.1973) bor och arbetar utanför Älmhult. Hon är utbildad vid S:t Martins School of Art and Design och Royal College of Art i London. Hon har haft utställningar i Sverige och internationellt sedan början av 2000-talet. Separatutställningar i urval: Kristianstads Konsthall (2017), David Risley, Köpenhamn (2016, 2012, 2008), Galleri Magnus Karlsson (2015), Galleria Monica de Cardenas, Milano (2014), Fullersta Gård, Stockholm (2013), Paradise Row, London (2012, 2010), Växjö Konsthall (2012), Galerie Gabriel Rolt, Amsterdam (2011, 2009), Peter Bergman, Stockholm (2010, 2008). Hennes arbeten finns bl.a. i samlingarna på Moderna Museet, Stockholm, Stedelijk Museum, Amsterdam, Louisiana, Humlebæk, Zabludowicz Collection och Tishman Speyer Collection.

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com