Anne-Marie Nordin

New Works in the Inner Room of the Gallery

10.1–10.2 2013, Galleri Magnus Karlsson

Galleri Magnus Karlsson is pleased to announce Anne-Marie Nordin’s (b.1955) third exhibition in the gallery. New sculptures and drawings are presented in the inner room of the gallery.

Anne-Marie Nordin is working with living models in her studio. Studies of people who come for regular sessions. It is an ongoing process and some of the models have been around for many years. It is a method that rests on a heavy tradition but still today is highly unusual. The sculptures slowly find their final expression after lots of retakes and layers of colored wax. Her works have recently an increasingly painterly expression – where she works with both transparent and opaque layers – although the form is always in focus. In the exhibition she also shows model drawings which are important for the work process.

Anna Brodow Inziana wrote about her last exhibition (2009) in the swedish daily newspaper Svenska Dagbladet:

“What is fascinating about Anne-Marie Nordin’s portrait busts is the head shape and the neck flexion. Probably it is no idealized profile of classical portraits. I would think that she has been looking up models that has that certain look. It later struck me that the cashier in the call shop, a young dark woman, might have been Matilda. Details of the clothes and the painterly technique with gradations in the surface releases them from art traditions and they come out into the real world. It was also the way Rodin worked.”

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Anne-Marie Nordins (f.1955) tredje utställning i galleriet. I galleriets inre rum presenterar nya skulpturer och kritteckningar.

Anne-Marie Nordin arbetar efter levande modell i ateljén. Studier av människor som kommer på återkommande sittningar. Det är ett ständigt pågående arbete och vissa av modellerna har funnits med i många år. Det är en metod som vilar på en tung tradition men som idag är synnerligen ovanlig. Skulpturerna hittar sakta sin slutgiltiga form efter mängder av omtagningar och lager av infärgad vax. Hennes arbeten har fått ett alltmer måleriskt uttryck – där hon arbetar med båda transparenta och opaka skikt – även om formen alltid ligger i fokus. I utställningen visar hon även modellteckningar i krita som också är en viktig del av arbetsprocessen.

Anna Brodow Inziana skrev om hennes förra utställning (2009) i Svenska Dagbladet:

”Det som är fascinerande i Anne-Marie Nordins porträttbyster är huvudformen och nackens böjning. Förmodligen är det ingen idealiserad profil som i klassiska porträtt. Jag skulle tro att hon har letat upp modeller som ser ut just så. Det slog mig sedan att kassörskan i Pressbyrån, en ung mörk kvinna, skulle kunna ha varit Matilda. Detaljer i kläderna och den måleriska tekniken med schatteringar i ytan gör att skulpturerna frigör sig från konstens tunga traditioner och träder ut i verkligheten. Det var så Rodin arbetade.”

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com