Bella Rune et al.

Bella Rune & Astrid Sylwan

4.7–27.9 2020, Falsterbo Konsthall, Sweden

‘Everything speaks – if one but listens with an hallucinatory keenness’

For the first time, these two artists now meet in a joint exhibition. Astrid Sylvan’s powerful explosions of paint erupt in all directions like the creation of a new universe, while Bella Rune’s ethereal vertical wire sculptures form a colourful shimmering haze. Where they conjoin, these two contrasting temperaments are both united and repelled, leaving the viewer in something of a daze. This exhibition is of such a personal nature that any attempt to describe its colour and form must itself be grounded in precisely these elements: colour and form.

Although the visible part of the colour spectrum can be described as electromagnetic wavelengths between 405 and 789 terahertz, there is far more to this particular story. Concepts such as euphoria, dizziness and intoxication are required, while its artistic expression can, at the same time, appear as fragile as a whisper. Everything is, moreover, executed with the utmost sharpness and imaginative precision. Bella Rune’s Aeolian harps made up of the thinnest threads dyed with soft drinks, printer ink and onion peel produce crisp tones that take us on a journey into galaxies of colour. Here, they meet Astrid Sylwan’s paintings, which burst forth like timeless Big Bang explosions in what is quite simply one big NOW.

These two artists invite us to witness something that cannot fully be explained either by the laws of physics or our knowledge of art history. Classic themes of painting such as light, shadow, contrast and composition are sucked into a centrifuge before emerging on the other side, resurrected. The basic rules of sculpture relating to mass, weight and body dissolve into a delicate coloured light that borders on the ethereal.

At the same time, however, there is a palpable enjoyment of the material world. This is art that has been created by craftswomen who understand how to combine and separate colour, and who are able, for instance, to see a space rocket in the textile nature of a warp. It is through this great knowledge of their respective fields that the artists are able to lead the viewer into this world of their choosing.

The title of the exhibition is borrowed from Lars Gyllensten’s book Diarium Spirituale. The paragraph from which it is taken reads in its entirety: ‘Everything speaks – if one but listens with an hallucinatory keenness. In everything, a power is revealed. An infectious, gripping seduction, a secretive, imploring message; if one but scrutinises with the ardent self-indulgence of a lover.’

Welcome to Falsterbo Konsthall!
Johan Petterson
Curator

Svenska: 

”Allt vittnar – om man blott lyssnar med hallucinatorisk skärpa”

För första gången möts dessa två konstnärer i en gemensam utställning. Astrid Sylvans eruptiva, kraftfulla färgexplosioner breder ut sig åt alla håll likt ett nytt universum och Bella Runes eteriska vertikala trådskulpturer bildar ett färgrikt skimrande dis. I mötet förenas och repelleras de olika temperamenten och drabbar åskådaren med en känsla av svindel. I denna utställning är det personliga tilltalet så starkt att varje försök till beskrivning av färg och form måste bli i bestämd form – färgen och formen.

Den synliga delen av färgskalan kan beskrivas som elektromagnetiska våglängder mellan 789 – 405 terahertz, men det räcker inte här. Istället krävs begrepp som eufori, yra och berusning. Samtidigt blir uttrycket skört och viskande. Allt är utfört med högsta skärpa och med fantasins precision. Bella Runes eolsharpor av tunnaste trådar infärgade med läsk, skrivarbläck och lökskal frambringar spröda toner som tar oss med på en resa rakt ut i färgernas rymd. Och där exploderar Astrid Sylwans målningar likt Big-Bangexplosioner bortom tiden. Här finns bara ett stort NU.

De två konstnärerna bjuder in till ett vittnesmål där vare sig fysikens eller konsthistoriens verktyg räcker till. Måleriets klassiska teman som ljus, skugga, kontrast och komposition sugs in i en centrifugalkraft och kommer ut på andra sidan, uppståndna på nytt. Skulpturens grunder i massa, tyngd och kropp upplöses i ett skirt färgat ljus som gränsar till det immateriella.

Samtidigt är den materiella glädjen närvarande i högsta grad. Verken är utförda av hantverkare som kan sitt skrå, som vet hur färg ska blandas och skiljas och som ser det textila i en varp bli en rymdraket. Med sina stora kunskaper inom respektive område leder konstnärerna in åskådaren i denna värld.

Titeln på utställningen är lånad från Lars Gyllenstens bok ”Diarium spirituale”. Stycket i boken lyder i sin helhet: ”Allt vittnar – om man blott lyssnar med hallucinatorisk skärpa. I allt blottar sig en makt. En smittsam, gripande förförelse, ett hemlighetsfullt och uppfodrande budskap; om man blott skärskådar med älskarens heta självsvåld.”

Välkomna!
Johan Petterson
Curator

Mer information:
Falsterbo Konsthall

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com