Bella Rune

Skendöd / Suspended Animation

14.5—27.9 2020, Carl Eldhs Ateljémuseum, Stockholm, Sweden

From press release:

It is with great pleasure that Carl Eldh’s Studio Museum presents Bella Rune’s exhibition Suspended Animation during the summer season of 2020. The exhibition title is easily associated with the ongoing COVID-19 pandemic. The whole world seems to be frozen still. While the link to the pandemic is a coincidence, it is precisely something about this type of frozen state that the exhibition tries to capture: an elastic moment where it is unclear what is what, where opposites meet and contrasts are balanced.
Suspended Animation is not about reviving something dormant,but about activating the potential in what is held in abeyance. Bella Rune’s exhibition makes us conscious of the tension that exists in the studio between Carl Eldh’s myriad sculptures of people, fixed as they are in a moment of emotion and movement. Her sculptures are also balancing acts, albeit of a different type.
Where Carl Eldh captures human relations, Bella Rune is concerned with interconnected fields of power, by an interplay between different dimensions. Petite Titan in Tension - Inferno, created specifically for this exhibition, is literally based on one of the arms in Eldh’s Strindberg Monument. It has been scanned and 3D printed in miniature in several iterations, which are all linked together by a system of threads.
Thread itself is central to Bella Rune’s artistic practice. She regularly relates to weaving in her work. Thread can be found in Crossing (Korsning), in which several weaving frames are joined together in a floating form, as well as in her hanging sculptures of colored mohair yarn that occupy Carl Eldh’s studio space. This weaving together of different threads also has a connection to the “web” of the digital world, not in the least through the artist’s site-specific work in augmented reality, which is accessible to the museum’s visitors through the mobile app Bella Runes Portal.
Bella Rune likes to see her works as amplifiers of conditions in the sites where she exhibits. Her sculptures draw attention to the fragile and serious elements in Carl Eldh’s work and reveals the duality of reality. In beautiful harmony, both artists tells us something about the human condition that words are powerless to explain.

In connection to the exhibition a bilingual catalog is produced with an essay by Art Critic and Professor in Art History Håkan Nilsson. An artist talk (in Swedish) between Bella Rune and Håkan Nilsson will take place in the museum on June 11 at 6 pm.
This exhibition is made possible through the support of the Swedish Arts Council, Pontus Bonnier, the Barbro Osher Pro Suecia Foundation, the Royal Patriotic Society and the City of Stockholm.

Carl Eldhs Ateljémuseum
Lögebodavägen 10
113 47 Stockholm, Sweden

For more information:
www.eldhsatelje.se/suspended-animation

Photo: Urban Jörén

Svenska: 

Från pressrelease:

Carl Eldhs Ateljémuseum har den stora glädjen att välkomna Bella Rune som sommarens utställare, den åttonde i ordningen sedan museets återinvigning 2013. Utställningstiteln Skendöd associeras lätt till den pågående coronapandemin. Hela världen tycks ha hamnat i ett fruset tillstånd. Kopplingen till pandemin är en tillfällighet, men ändå är det just något av detta frusna som utställningstiteln försöker fånga. Ett elastiskt tillstånd där det är oklart vad som är vad, där motsatser möts och kontraster balanseras.
Skendöd handlar inte om att (åter)väcka något slumrande, utan om att aktivera den potential som finns i det vilande. Bella Runes utställning gör oss medvetna om den spänning som finns i ateljén mellan Carl Eldhs många skulpturer av människor, fixerade som de är i ögonblick av känslor och rörelser. Runes skulpturer är också balansakter, om än av annan art.
Där Carl Eldh gestaltar mänskliga relationer, handlar det i Bella Runes fall om sammanbundna kraftfält, om ett spel mellan olika dimensioner. Petite Titan in Tension - Inferno, skapad specifikt för utställningen, utgår från en arm i Eldhs Strindbergsmonument, som har skannats, printats i miniatyrformat i flera exemplar och sammanlänkats i ett system av trådar.
Tråden är central i Bella Runes konstnärskap. Hon förhåller sig återkommande till väven i sina verk. Den finns i Korsning, där flera vävramar fogats samman till en svävande formation, liksom i hennes hängande skulpturer i färgat mohairgarn som intar Carl Eldhs ateljérum. Väven har också en koppling till den digitala världens ”webb”, inte minst genom konstnärens platsspecifika verk i augmented reality, som är nåbar för museets besökare genom appen Bella Runes portal.

Bella Rune ser gärna sina verk som förstärkare av tillstånd på de platser där hon ställer ut. Hennes skulpturer lyfter fram det sköra och allvarliga i Carl Eldhs verk och visar på verklighetens dubbelhet. I fin samklang säger de båda konstnärerna oss något om människans belägenhet på ett sätt som ord inte mäktar med.

I samband med utställningen publiceras en katalog med en essä av Håkan Nilsson, konstkritiker och professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola.
Ett konstnärssamtal med Bella Rune och Håkan Nilsson äger rum i museet tisdagen den 11 juni kl. 18.
Utställningen har producerats med stöd av Kulturrådet, Pontus Bonnier, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Kungl. Patriotiska Sällskapet och Stockholms stad.

Carl Eldhs Ateljémuseum
Lögebodavägen 10
113 47 Stockholm

För mer information:
www.eldhsatelje.se/suspended-animation

Foto: Urban Jörén

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com