Bella Rune et al.

Le Rond Universel

30.10 2021–2.1 2022, Örebro konsthall, Sweden

From press release:

Artists
Sten Eklund, Lisa Jeannin, Jonas Nobel, Bella Rune, Rolf Schuurmans, Karl-Axel Pehrson, Katja Pettersson and Christine Ödlund.

Curator
Jun-Hi Wennergren Nordling

In the exhibition Le Rond Universel, artistry from different eras explores the mystique, elements and forces of nature. The exhibition has borrowed its title from the video work of the same name by Lisa Jeannin and Rolf Schuurmans from 2012. In the film we meet a light mask that has been voiced by a 6-year-old and his existential exposition about creation, time, the universe and his own place in the universe . In the same way, the exhibition takes on a micro- and macro-cosmos perspective on life and constitutes in itself a parallel world built up of painting, sculpture, film and drawing, spatially orchestrated to give new possible perspectives on our common time.

For more information:
www.orebro.se/orebrokonsthall

Svenska: 

Från pressrelease:

Konstnärer
Sten Eklund, Lisa Jeannin, Jonas Nobel, Bella Rune, Rolf Schuurmans, Karl-Axel Pehrson, Katja Pettersson och Christine Ödlund.

Curator
Jun-Hi Wennergren Nordling

I utställningen Le Rond Universel, utforskar konstnärsskap från olika epoker naturens mystik, element och krafter. Utställningen har lånat sin titel från videoverket med samma namn av Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans från 2012. I filmen möter vi en lysmask som fått röst av en 6-åring och dennes existentiella utläggning om skapelsen, tiden, universum och om sin egen plats i världsalltet. På samma sätt tar sig utställningen an ett mikro- och makrokosmosperspektiv på tillvaron och utgör i sig en egen parallell värld uppbyggd av måleri, skulptur, film och teckning, rumsligt orkestrerat för att ge nya möjliga utblickar på vår gemensamma samtid.

För mer information:
www.orebro.se/orebrokonsthall

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

The gallery is closed over the Holidays 19.12 2021–10.1 2022

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com