Bella Rune

Soon enough: art in action

7.2–29.4 2018, Tensta Konsthall, Stockholm, Sweden

Soon enough: art in action is an exhibition about futures. It is inspired by the urgencies of our time, and a conviction that artistic practice can communicate complex problems and coordinate resistance. Some art works in the exhibition address the future directly, others point to phenomena, topics, skills or attitudes which will be more important in days to come. Self-organisation, craft and manual skills, play a certain role in the exhibition. So do collaborative methods, research-based practices, the rural, and cosmos. Media such as painting, sculpture, video, photography, performance and installation will be featured.

Participating artists: Alma Heikkilä (Helsingfors), Amol Patil (Mumbai), Ane Graff (Oslo), Ann Lislegaard (Köpenhamn), Anne Low (Vancouver), Bella Rune (Stockholm), Christian Nyampeta (Kigali/Amsterdam/New York), Dale Harding (Brisbane), Faivovic & Goldberg (Buenos Aires), Flo Kasearu (Tallinn), Forensic Architecture (London), Ingela Ihrman (Malmö), Jillian Mayer (Miami), Joar Nango (Tromsö), Kultivator (Öland), k.ö.k. (Stockholm), Marie Kölbaek Iversen (Köpenhamn), Matts Leiderstam (Lidköping/Stockholm), Osías Yanov (Buenos Aires), Pauline Boudry & Renate Lorenz (Berlin), Sorawit Songsataya (Auckland), Suki Seokyeong Kang (Seoul), Taus Makhacheva (Makhachala), Yu Ji (Shanghai), Zach Blas (London), and Zhou Tao (Guangzhou)

More information: www.tenstakonsthall.se
Review by Johanna Theander in konsten.net (in Swedish only): www.konsten.net

Svenska: 

Snart nog: konst och handling handlar om framtider. Den är inspirerad av vår tids mest akuta frågor, och en övertygelse om att konstnärliga praktiker kan kommunicera komplexa problem och samordna handling. Vissa konstverk i utställningen riktar sig direkt till framtiden, andra pekar på fenomen, ämnen, färdigheter eller attityder som kommer att bli viktigare i framtiden. Självorganisering, hantverk och manuell kompetens, spelar alla en roll i utställningen. Likaså gör samarbetsmetoder, forskningsbaserade metoder, landsbygden och rymden. I utställningen ingår måleri, skulptur, video, fotografi, installation, performance, föreläsningar m m.

Deltagande konstnärer: Alma Heikkilä (Helsingfors), Amol Patil (Mumbai), Ane Graff (Oslo), Ann Lislegaard (Köpenhamn), Anne Low (Vancouver), Bella Rune (Stockholm), Christian Nyampeta (Kigali/Amsterdam/New York), Dale Harding (Brisbane), Faivovic & Goldberg (Buenos Aires), Flo Kasearu (Tallinn), Forensic Architecture (London), Ingela Ihrman (Malmö), Jillian Mayer (Miami), Joar Nango (Tromsö), Kultivator (Öland), k.ö.k. (Stockholm), Marie Kölbaek Iversen (Köpenhamn), Matts Leiderstam (Lidköping/Stockholm), Osías Yanov (Buenos Aires), Pauline Boudry & Renate Lorenz (Berlin), Sorawit Songsataya (Auckland), Suki Seokyeong Kang (Seoul), Taus Makhacheva (Makhachala), Yu Ji (Shanghai), Zach Blas (London), och Zhou Tao (Guangzhou)

Mer information: www.tenstakonsthall.se
Recension av Johanna Theander i konsten.net: www.konsten.net

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com