Bella Rune

The Great Longing – The Act of Painting

4.5–1.9 2019, Bohusläns Museum, Uddevalla, Sweden

From pressrelease:

The Great Longing – The Act of Painting
I konsthallens sommarutställning The Great Longing presenteras närmare ett tjugotal samtida konstnärer med bas främst i Nederländerna och Sverige, som arbetar inom det abstrakta fältet och utforskar dess olika uttrycksformer i en vidare bemärkelse.

Utställningen kommer att visa alltifrån ett kraftfullt expressivt abstrakt måleri till mera finstämda och undersökande uttryck. Konstnärerna använder sig av en mängd skiftande metoder – såsom alkemiska processer, språkliga experiment, eller mer intuitiva och experimenterande förhållningssätt. Medverkande konstnärer är Katarina Andersson, Raymond Cuijpers, Julius Göthlin, Lukas Göthman, Wieteke Heldens, Jeroen Hofhuizen, Yukako Isobe, Rudy Klomp, André Kruysen, Ray Moon, Mayako Nakamura, Jacco Olivier, Bella Rune, Astrid Sylwan, Jim Thorell, Cole Verhoeven, Charlotte Warsen och Johan Zetterquist.

De konstnärer som främst har sin bas i Nederländerna har arbetat tillsammans tidigare i olika konstellationer och kallar sig TAOP – The Act of Painting. De fungerar som ett internationellt konstnärskollektiv där konstnärerna Raymond Cuijpers och Jeroen Hofhuizen är drivande och curerar och organiserar utställningar i olika delar av världen. Vid varje utställning vill man också få en platsspecifik prägel genom att bjuda in konstnärer i det land de ställer ut i. Även om TAOPs sammansättning ständigt förändras, förblir den intuitiva processen i arbetet särskilt viktig och i fokus. Den kreativa akten – själva görandet eller målandet, kopplar samman inre och yttre världar. I själva skapandet finns ofta en intensiv närvaro, därför utgör skapandet i sig en längtan efter den.

I det svenska urvalet återfinns samtida etablerade konstnärer som Astrid Sylwan, Lukas Göthman, Bella Rune och Johan Zetterquist samt en något yngre generation målare som Julius Göthlin och Jim Thorell. De svenska konstnärerna har inte på samma sätt en gemensam utgångpunkt, utan arbetar mera utifrån skiftande erfarenheter och gränsöverskridande teman.

Vanligtvis har den abstrakta konsten eller icke-föreställande konsten inte ambitionen att avbilda och skildra den yttre verkligheten, utan låter formella aspekter som färg- och formrelationer tala sitt eget språk eller poesi. Det är nu över hundra år sedan den ryske konstnären Vassilj Kandinsky 1911 skapade det första abstrakta verket. I Sverige målade Hilma af Klint abstrakt ungefär vid samma tid, men dessa verk ställdes inte ut förrän långt senare. Båda konstnärerna intresserade sig för en andlig dimension i konsten. Efter andra världskriget fick det abstrakta ett starkt genombrott och betraktades som synonymt med det moderna. Under 1950- och 60-talen slog minimalismen och den abstrakta expressionismen igenom. Utställningen The Great Longing ger en inblick i hur den abstrakta konsten kan gestaltas idag.

Curators är Raymond Cuijpers Lukas Göthman och Agneta von Zeipel, där de två sistnämnda har arbetat med det svenska urvalet.

www.bohuslansmuseum.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com