Bella Rune

Interwoven

5.6 2019–1.3 2020, EMMA – Espoo Museum of Modern Art, Espoo, Finland

From press release:

Textile holds emotions and stories. The works of the exhibition’s 12 artists approach textile through creative exploration, technical mastery and a bold new approach to materials. They create a diverse outlook on the possibilities of textile in the interface between contemporary art and design, with the exhibition placing a new frame on textile’s ancient role as a bearer of stories, information and culture.

The exhibition is opened by Maarit Salolainen, Professor for Textile Design, Aalto University.

Artists:
Sheila Hicks, Hanna-Kaisa Korolainen, Maija Lavonen, Pia Männikkö, Nithikul Nimkulrat, Kärt Ojavee, Bella Rune, Kustaa Saksi, Sue Stone, Johanna Ulfsak, Timo Vaittinen, Sandra Wirtanen

The exhibition space is surrounded by Bryk & Wirkkala: Visible Storage where Rut Bryk'snewly conserved Seita textiles are on display curated by Greta Muuri.

As part of Saastamoinen Foundation Collection Exhibition Touch, Pilvi Takala's work Players (2010) will be on display from 5th Jun to 29th Sep 2019.

www.emmamuseum.fi

Svenska: 

Från pressmeddelande:

Textil är känslor och berättelser. De 12 konstnärer som medverkar i utställningen närmar sig textil genom kreativt experimenterande, via sitt tekniska kunnande och genom att fördomsfritt använda sig av nya material. Verken formar en mångfacetterad bild av textilens möjligheter i gränssnittet mellan nutidskonst och formgivning. Textilens forntida roll som en förmedlare av berättelser, kunskap och kultur lyfts i utställningen fram på ett nytt sätt.

Utställningen öppnas av Maarit Salolainen, professor i textildesign, Aalto-universitetet.

Konstverk av:
Sheila Hicks, Hanna-Kaisa Korolainen, Maija Lavonen, Pia Männikkö, Nithikul Nimkulrat, Kärt Ojavee, Bella Rune, Kustaa Saksi, Sue Stone, Johanna Ulfsak, Timo Vaittinen, Sandra Wirtanen

Utställningsutrymmet ligger i mitten av visningslagret Bryk & Wirkkala. I visningslagret visas nyligen konserverade Rut Bryks Seita-textiler. Utställningen är kurerad av Greta Muuri.

I Saastamoinenstiftelsens samlingsutställning Beröring visas 5.6.–29.9.2019 Pilvi Takalas medieverk Players (2010).

www.emmamuseum.fi

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com