Bella Rune

Gustavsbergs Konsthall Revisited

until 17.9 2017, Gustavsbergs konsthall, Sweden

In 2017 Gustavsbergs Konsthall celebrates its 10th anniversary with an exhibition and a book with the same title. We are of course looking back – but as important, also into the future. The first ten years are merely the start.

As an exhibition venue Gustavsbergs Konsthall has appeared in many different guises: as an ad hoc workshop, a public space, campfire, dream landscape, machine, home and shop window. The gallery constantly houses experiments which give visitors new opportunities for meeting with art crafts. The anniversary exhibition does not just display objects, but also the spaces that art crafts create – and are created in.

The exhibition Gustavsbergs Konsthall Revisited mixes revisits from previous exhibitors with artists showing their work here for the first time. We are pleased to welcome back Anton Alvarez, Bella Rune and John K Raustein, while Sanna Lindholm, Sam Jacob and Lionel T Dean are showing here for the first time.

The Archive of the Future, which will also be presented, is made up of raw materials for tomorrow’s art crafts. All the artists who have exhibited with us in the past have been invited to contribute a small piece of what they are working with at the moment – fragments, waste, raw material or seeds of ideas – that together indicate the diversity of expression that has taken place in Gustavsbergs Konsthall; but that also give us a foretaste of what we have yet to see.

The book Gustavsbergs Konsthall Revisited contains an impressive cavalcade of photos from the exhibitions that the gallery has mounted during the period from 2007 to 2017, followed by specially written articles and lists of exhibitors and exhibitions. The contributing authors are: Lars Göran Karlsson, Sabrina Gschwandtner, Andreas Nobel, Carin Kallenberg and Jenny Leonardz.

Curator: Carin Kallenberg
Exhibition architects: Aron Fidjeland and Jakob Wiklander
Graphic design (book, poster): Lisa Olausson

More information: www.gustavsbergskonsthall.se

Svenska: 

I år fyller Gustavsbergs Konsthall 10 år och det firar vi med utställningen och boken Gustavsbergs Konsthall Revisited. I texter och i utställningen ser vi både tillbaka och blickar framåt.

Som utställningsplats har Gustavsbergs Konsthall uppträtt i många olika skepnader: som ställföreträdande verkstad, offentlig plats, lägereld, drömlandskap, maskin, hem och skyltfönster. Konsthallen fortsätter att hela tiden husera experiment som på olika sätt låter besökaren möta konsthantverk. Vad som nu visas i jubileumsutställningen är därmed inte bara föremål utan också de rum som konsthantverket skapar – och skapas i.

Utställningen Gustavsbergs Konsthall Revisited varvar återbesök från tidigare utställare med konstnärer som visar sina verk i Gustavsberg för första gången. Vi hälsar Anton Alvarez, Bella Rune och John K Raustein välkomna tillbaka, medan Sanna Lindholm, Sam Jacob Studio och Lionel T Dean ställer ut hos oss för första gången.

Som en del av utställningen presenteras även ett Framtidsarkiv; råmaterialet till morgondagens konsthantverk. Alla medverkande från tidigare utställningar har bjudits in att bidra med en liten bit av något de arbetar med just nu – fragment, spill, råvara eller tankefrön – som tillsammans visar den mångfald av uttryck som tagit plats i Gustavsbergs Konsthall – men också ger en försmak av vad vi ännu inte har fått se.

Boken Gustavsbergs Konsthall Revisited som släpps i samband med utställningen rymmer ett rikt bildmaterial från de utställningar som Gustavsbergs Konsthall producerat och visat mellan 2007 och 2017, åtföljda av nyskrivna texter av Lars Göran Karlsson, Sabrina Gschwandtner, Andreas Nobel, Carin Kallenberg och Jenny Leonardz.

Curator: Carin Kallenberg
Utställningsarkitekter: Aron Fidjeland och Jakob Wiklander
Grafisk form (bok, affisch): Lisa Olausson

Utställningen pågår till 17 september 2017.

Mer information: www.gustavsbergskonsthall.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com