Bella Rune

Nordic Delights

1.10–20.11 2016, Kalmar Konstmuseum, Sweden

Participating artists:
Dejan Antonijević, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Nermin Duraković, Michelle Eistrup, Behzad Farazollahi, Anawana Haloba, Sasha Huber, Jane Jin Kaisen, Henrik Lund Jørgensen, Bita Razavi, Bella Rune, Nita Vera, Adolfo Vera and Carla Zaccagnini.

From Press release (in Swedish only):
Det är egentligt svårt att tala om en enad nordisk konstscen, till och med nationella scener, i små länder som de nordiska, skriver de tre curatorerna Marianne Hultman, Kristine Kern och Anna-Kaisa Rastenberger. I fotoutställningen Nordic Delights har dessa curatorer tittat på Norden som en specifik konstscen från 1990-talet och framåt:

Vi har observerat att när konstscenerna i Norden representeras var för sig eller i grupp så tenderar de att vara likriktade. Vi har kanske alla våra egna tankar om vad norsk, svensk, dansk eller finsk samtidskonst är. Det bästa exemplet för en presentation av nordisk samtidskonst är nog den nordiska paviljongen i Giardiniparken i Venedig, designad år 1962 av den norska arkitekten Sverre Fehn. Paviljongen står i svensk-finsk-norsk statlig ägo; varje land äger en tredjedel. Vartannat år har du som besökare möjlighet att ta del av nordisk arkitektur eller samtidskonst som en del av Venedigbiennalen. Men till och med här kan vi se att Danmark och Island har sina egna paviljonger bredvid den nordiska. Och hur man ska se på Färöarna eller Grönland nämns inte ens. Paviljongsystemet i Giardini representerar kolonialism och postkolonialism i en global kontext.
Grupputställningar, där ett antal konstnärer klumpas samman baserade på sitt ursprung, är problematiska. De lämnar ofta en unken eftersmak. Samtidigt visar de på vad som sker inom en viss konstscen under en specifik tidsperiod.

Nordic Delights kan ses som ett försök att bryta upp denna homogenitet. Konstnärerna som ingår i den här utställningen bor och verkar alla i de nordiska länderna men majoriteten av dem har sina rötter någon annanstans. Den här gången är minoriteterna i majoritet – i motsats till vad som är brukligt.

Utställningen är organiserad av Oslo Kunstforening, Fotografisk Center i Köpenhamn, Finlands fotografiska museum och Kalmar konstmuseum.

Utställningens titel kan föra tankarna till de söksaker från Mellanöstern som en britisk brittisk resenär tyckte så mycket om att han började importera dem till England under namnet Turkish Delight. Där godiset kommer ifrån, kallas de al-hulqum eller lokum, som betyder ”röstens vän” på turkiska.

More information:
www.kalmarkonstmuseum.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com